Průvodce plánováním

Přesunutí úkolů tak, aby začínaly v nepracovní den

Přesouváte vybrané Úkol tak, aby začínaly v nepracovní den. Pokud zadáte, aby práce nebo úkol začínaly v nepracovní den, aplikace Microsoft Office Project 2007 nemůže naplánovat provedení žádné práce na těchto úkolech během daného dne. Úkol ve skutečnosti nezačne do dalšího pracovního dne. V zobrazení Ganttův diagram je ve výchozím nastavení nepracovní den označen šedými svislými pruhy.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Přesunutí úkolů na další pracovní den

Aplikace Project přesune úkoly tak, aby začínaly v další dostupný pracovní den.

Nastavení dne jako pracovního

Aplikace Project přesune úkoly na zadaný den a změní tento den na pracovní den. Pracovní doba pro tento den je od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. . Pokud váš kalendář používá jinou než tuto pracovní dobu, můžete hodiny pro nový pracovní den změnit. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Změnit pracovní čas.

Pokud se rozhodnete nastavit den jako pracovní, zkontrolujte kalendáře všech zdrojů přiřazených k úkolům. Pokud den není pro vaše Zdroje pracovním dnem, neprovedou na úkolech žádnou práci.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×