Průvodce plánováním

Přesunutí propojeného úkolu před jeho předchůdce a na nepracovní den

Zahájení Úkol, který přesouváte, bylo naplánováno na čas po dokončení jiného úkolu (jeho předchůdce). Mezi těmito dvěma úkoly byla v minulosti vytvořena závislost úkolů, takže tento úkol nemůže začít, dokud nebude dokončen druhý úkol. Přesunutím úkolu tuto závislost odeberete.

Úkol navíc přesouváte tak, aby začínal v nepracovní den. Pokud úkol zahájíte nebo ukončíte v nepracovní den, aplikace Microsoft Office Project 2007 nemůže naplánovat provedení žádné práce na tomto úkolu během daného dne. Úkol ve skutečnosti nezačne do dalšího pracovního dne. V zobrazení Ganttův diagram je ve výchozím nastavení nepracovní den označen šedými svislými pruhy.

Pokud je přesto důležité, aby tento úkol nezačal, dokud neskončí druhý úkol, můžete přesouvání zrušit pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Zrušení přesouvání a ponechání propojení u úkolu

Aplikace Project úkol nepřesune. Úkol začne až poté, co skončí předchozí úkol. Aplikace Project bude dále automaticky upravovat datum zahájení a dokončení tohoto úkolu tak, aby se projevily změny v datu dokončení předchozího úkolu.

Zrušení propojení a přesunutí zahájení úkolu na další pracovní den

Aplikace Project přesune tento úkol na další dostupný pracovní den po zadaném datu a zruší propojení na předchozí úkol. Přesunutý úkol začne před dokončením druhého úkolu.

Pokud musí úkol začínat k zadanému datu, můžete tento den nastavit jako pracovní a pak přesunout úkol na tento den.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×