Průvodce plánováním

Zadání data dokončení, které se blíží zahájení jiného úkolu

Změnili jste datum dokončení tohoto Úkol tak, aby končil při zahájení dalšího úkolu. Označuje, že mezi úkoly může existovat Závislosti mezi úkoly. Pokud je na dokončení tohoto úkolu závislý jiný úkol, můžete je propojit. Propojení úkolů umožňuje, aby se dokončením tohoto úkolu řídilo zahájení závislého úkolu. Pokud propojíte úkoly, můžete se později podívat, jak změny zahájení, dokončení a doby trvání úkolu ovlivňují jiné závislé úkoly.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Propojení úkolů a vytvoření závislosti typu Zahájení - Dokončení

Aplikace Microsoft Office Project 2007 propojí úkoly tak, aby pozdější úkol nezačal, dokud neskončí dřívější úkol.

Přesunutí úkolu bez přidání propojení

Aplikace Project změní datum dokončení úkolu, ale nepropojí jej s jinými úkoly.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×