Průvodce plánováním

Oddělení propojených úkolů a zahájení v nepracovním čase

Zahájení Úkol, který přesouváte, bylo naplánováno na čas po skončení jiného úkolu. Mezi těmito dvěma úkoly byla v minulosti vytvořena závislost, takže tento úkol nemůže začít, dokud nebude dokončen druhý úkol. Přesunutím úkolu tuto závislost odeberete.

Úkol navíc přesouváte tak, aby začínal v nepracovní den. Pokud úkol zahájíte nebo ukončíte v nepracovní den, aplikace Microsoft Office Project 2007 nemůže naplánovat provedení žádné práce na tomto úkolu během daného dne. Úkol ve skutečnosti nezačne do dalšího pracovního dne. V zobrazení Ganttův diagram je ve výchozím nastavení nepracovní den označen šedými svislými pruhy.

Pokud tento úkol není nadále závislý na dokončení jiného úkolu, můžete propojení odebrat a úkol přesunout pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Odebrání propojení a přesunutí zahájení úkolu na další dostupný pracovní den

Aplikace Project přesune tento úkol na další dostupný pracovní den po zadaném datu a zruší propojení na předchozí úkol. Datum zahájení přesunutého úkolu se již nebude řídit datem dokončení druhého úkolu.

Ponechání propojení a přesunutí zahájení úkolu na další dostupný pracovní den

Aplikace Project přesune tento úkol na další dostupný pracovní den po zadaném datu, ale zachová jeho propojení s druhým úkolem. Dále bude automaticky upravovat datum zahájení a dokončení přesunutého úkolu tak, aby se projevily změny provedené v datu dokončení předchozího úkolu.

Pokud musí úkol začínat k zadanému datu, můžete tento den nastavit jako pracovní a pak úkol přesunout na tento den.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×