Průvodce plánováním

Oddělení propojených úkolů

Zahájení Úkol, který přesouváte, bylo naplánováno na čas po skončení jiného úkolu. Mezi těmito dvěma úkoly byla v minulosti vytvořena závislost, takže tento úkol nemůže začít, dokud nebude dokončen druhý úkol. Přesunutím úkolu tuto závislost odeberete. Pokud tento úkol není nadále závislý na datu dokončení jiného úkolu, můžete propojení odebrat a úkol přesunout pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Odebrání propojení a přesunutí zahájení úkolu na určený den

Aplikace Microsoft Office Project 2007 přesune úkol na určený den a přeruší propojení na související úkol. Datum zahájení přesunutého úkolu se již nebude řídit datem dokončení druhého úkolu.

Ponechání propojení a přesunutí zahájení úkolu na určený den

Aplikace Project přesune úkol na zadaný den, ale zachová jeho propojení s druhým úkolem. Dále bude automaticky upravovat datum zahájení a dokončení přesunutého úkolu tak, aby se projevily změny provedené v datu dokončení druhého úkolu.

Zrušení přesouvání a ponechání existujícího propojení

Aplikace Project úkol nepřesune. Úkol začne až poté, co skončí závislý úkol. Aplikace Project bude dále automaticky upravovat datum zahájení a dokončení tohoto úkolu tak, aby se projevily změny v datu dokončení druhého úkolu.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×