Průvodce plánováním

Akce může způsobit konflikt plánování, protože nelze přeplánovat zbývající práci

Úkol, který měníte, je Závislosti mezi úkoly s jiným úkolem. V minulosti byl tento úkol propojen s jiným úkolem, takže tento úkol nemůže začít nebo skončit, dokud nezačne nebo neskončí propojený úkol.

Případně nastavujete skutečné datum zahájení a vyznačíte, že na tomto úkolu již započala práce. Tím může vzniknout konflikt plánování, buď teď nebo později, protože zbývající práci na tomto úkolu nelze přeplánovat, takže se jeho dokončení stále řídí propojeným úkolem.

Tomuto konfliktu plánování můžete zabránit tím, že v Průvodci plánováním vyberete možnost rozdělení probíhajících úkolů. Použití této možnosti umožní aplikaci Microsoft Office Project 2007 přeplánovat zbývající práci tak, aby se dokončení práce řídilo propojenými úkoly. Případně můžete konfliktu zabránit zrušením této akce.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Výběr možnosti rozdělení probíhajících úkolů a nastavení skutečného data zahájení

Aplikace Project přeplánuje zbývající práci podle požadavků závislosti úkolu.

Zrušení akce

Aplikace Project zruší akci a nenastaví skutečné datum zahájení úkolu.

Pokračování v akci a umožnění konfliktu plánování

Aplikace Project nastaví skutečné datum zahájení úkolu a umožní tak vznik konfliktu plánování.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×