Průvodce plánováním

Zadání data zahájení, které se blíží dokončení jiného úkolu

Změnili jste datum zahájení tohoto Úkol tak, aby začínal při dokončení jiného úkolu. To označuje, že mezi úkoly může existovat Závislosti mezi úkoly. Pokud je na dokončení určitého úkolu závislý jiný úkol, můžete je propojit. Propojení úkolů umožňuje, aby ukončení závislého úkolu určovalo zahájení tohoto úkolu. Pokud propojíte úkoly, můžete se později podívat, jak změny zahájení, dokončení a doby trvání úkolu ovlivňují jiné závislé úkoly.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Propojení úkolů a vytvoření závislosti typu Zahájení - Dokončení

Aplikace Microsoft Office Project 2007 propojí úkoly tak, aby pozdější úkol nezačal, dokud neskončí dřívější úkol.

Přesunutí úkolu bez přidání propojení

Aplikace Project změní datum zahájení úkolu, ale nepropojí jej s jinými úkoly.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×