Průvodce plánováním

Změna dat u úkolů, které jsou již vázány s konkrétním datem

Nejméně jeden z Úkol, jejichž data měníte, je Omezení, takže jeho zahájení nebo dokončení je vázáno ke konkrétnímu datu. V dřívější době bylo přiřazeno omezení tak, aby jeden z těchto úkolů musel končit nebo začínat ke konkrétnímu datu nebo před tímto datem. Změna data u omezeného úkolu omezení odebere. Pokud je přesto důležité, aby některý z těchto úkolů začínal nebo končil před datem omezení, můžete pomocí Průvodce plánováním změnit data pouze u těch úkolů, které nemají omezení.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Ignorování změny u omezených úkolů a přesouvání pouze úkolů bez omezení

Aplikace Microsoft Office Project 2007 změní pouze ty úkoly, které nejsou vázány s konkrétními daty. Veškerá omezení, která byla dříve asociována s úkolem, budou odebrána.

Pokračování v provádění změn a přesunutí všech úkolů

Aplikace Project změní datum všech úkolů. Žádný z úkolů nebude muset začít ani skončit k zadanému datu nebo před ním.

Zrušení změny a ponechání všech úkolů tak, jak jsou

Aplikace Project ponechá všechna data úkolů beze změny. Tyto úkoly, které měly začínat nebo končit ke konkrétnímu datu nebo před tímto datem, zůstanou vázány s daty omezení.

Pokud přesunutí zcela zrušíte, můžete zobrazit a změnit omezení úkolu.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×