Průvodce plánováním

Akce způsobí konflikt plánování, protože propojený úkol nelze přesunout

Výsledkem prováděné změny je konflikt mezi Závislosti mezi úkoly a Pevné datum nastaveným pro tento Úkol. Pokud je úkol Propojení, řídí datum zahájení nebo dokončení jeho Předchůdce datum zahájení nebo dokončení jeho Následník. Pokud je následný úkol také omezen na pevné datum a toto datum je konfliktní s daty řízenými předchůdcem, nelze dodržet závislost úkolů, protože propojený úkol nemůže řídit zahájení nebo dokončení následníka. Tomuto konfliktu plánování můžete zabránit zrušením této akce pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Zrušení akce, aby nedošlo ke konfliktu plánování

Aplikace Microsoft Office Project 2007 úkol nezmění a konflikt plánování nenastane.

Pokračování v akci a umožnění konfliktu plánování

Aplikace Project úkol změní a nastane konflikt plánování. Aplikace Project nebude moci upravit data úkolu tak, aby odrážela změny v datech propojeného úkolu.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×