Průvodce importem nebo exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager: Výběr typu importovaného souboru nebo složky

Do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete importovat data z následujících typů souborů:

Typ souboru

Poznámky

Další akce

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Tento typ použijte, pokud chcete přesunout Záznam a Položka historie komunikace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z jednoho počítače do druhého.

Nastavte možnosti importu souboru.

Vlastní nastavení aplikace Business Contact Manager (BCMX)

Jste-li Vlastník databáze, můžete importovat Pole definované uživatelem přidaná při úpravách záznamů a také data obsažená v těchto vlastních polích. Pokud vlastníkem databáze nejste, můžete importovat pouze data.

Vyberte soubor, který chcete importovat.

Kontakty služby E-mailový marketing (BCM)

Jestliže jste v minulosti vytvořili seznam Obchodní kontakt se jmény z aplikace Služba E-mailový marketing v předchozí verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, můžete je importovat do aktuální verze. Tato funkce je dostupná pouze v USA.

Vyberte soubor, který chcete importovat.

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Chcete-li importovat data ze souborů ve formátech, které nejsou aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook podporovány, převeďte takový soubor nejprve na Soubor hodnot oddělených čárkou.

Vyberte soubor, který chcete importovat, a potom nastavte možnosti.

Databáze aplikace Access (MDB, ACCDB)

Tato možnost umožňuje importovat Klient nebo obchodní kontakty z databáze aplikace Microsoft Office Access.

Vyberte soubor, který chcete importovat, a potom nastavte možnosti.

Sešit aplikace Excel* (XLS, XLSX)

Tato možnost umožňuje importovat klienty nebo obchodní kontakty ze sešitu aplikace Excel*.

Následující poznámky obsahují několik rad pro formátování tabulky v aplikaci Excel*.

Poznámky : 

  • Alespoň jeden sloupec v tabulce aplikace Excel* by měl obsahovat záhlaví sloupce, například Město.

  • Řádek se záhlavím sloupců musí být prvním řádkem v tabulce. Hodnoty některých záhlaví sloupců mohou být prázdné. Příklad: Jméno; <prázdné>; Ulice; Město.

  • Nezadávejte žádné údaje nad řádek se záhlavím sloupců.

  • Záhlaví sloupců namapujte tak, aby se shodovaly s popisky v záznamech aplikace Business Contact Manager. Další informace o mapování polí naleznete v tématu Mapování polí v aplikaci Business Contact Manager.

*Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Excel 2007 nebo 2003.

Vyberte soubor, který chcete importovat, a potom nastavte možnosti.

Složka Kontakty aplikace Outlook

Pokud máte obchodní kontakty uloženy ve složce Kontakty v aplikaci Outlook, představuje tato možnost nejsnadnější způsob, jakým lze kontaktní informace hromadně zkopírovat do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Přílohy a poznámky delší než 4 000 znaků (přibližně jedna stránka) nebudou importovány. Další informace najdete v tématu Kopírování nebo přesunutí kontaktů z aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager.

Vyberte složku kontaktů aplikace Outlook, kterou chcete importovat, a potom nastavte možnosti.

Microsoft Sales Leads (BCM)

Tento typ můžete použít k importu zakoupených nebo dřívějších verzí seznamů Zájemce do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Vyberte soubor, který chcete importovat, a potom nastavte možnosti.

ACT! (.dbf, .pad)

If you have the ACT! application installed, you can import its Contacts, Groups, notes, history, activities, and opportunities.

Poznámka : Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 includes this support.

Open the Business Contact Manager Data Conversion Tool, and use it to convert the ACT! data.

QuickBooks (.iif)

Import Contacts, Customers, Employees, Products, and Vendors from QuickBooks into Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Open the Business Contact Manager Data Conversion Tool, and use it to convert the QuickBooks data.

Poznámka : Tato stránka je částí průvodce Import a export obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li průvodce spustit, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Import a Export a klepněte na možnost Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×