Průvodce importem nebo exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager: Soubor, který bude importován

Po výběru typu souboru, který bude importován do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, může být v závislosti na typu souboru nutné určit data, která chcete importovat.

Akce

Popis

Platí pro:

Importovat soubor

Zadejte název souboru nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, který chcete importovat.

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Vlastní nastavení aplikace Business Contact Manager (BCMX)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Databáze aplikace Access (MDB, ACCDB)

Sešit aplikace Excel* (XLS, XLSX)

Složka Kontakty aplikace Outlook

Microsoft Sales Leads (BCM)

Importovat duplicitní položky

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete do databáze zahrnout také duplicitní záznamy.

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Databáze aplikace Access (MDB, ACCDB)

Sešit aplikace Excel* (XLS, XLSX)

Složka Kontakty aplikace Outlook

Microsoft Sales Leads (BCM)

Neimportovat duplicitní položky

Při výběru této možnosti budete importovat pouze jeden záznam, nikoli všechny duplicitní položky.

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

E-Mail Marketing Service Contacts (.bcm)

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Databáze aplikace Access (MDB, ACCDB)

Sešit aplikace Excel* (XLS, XLSX)

Složka Kontakty aplikace Outlook

Microsoft Sales Leads (BCM)

Aktualizovat duplicitní položky

Tuto možnost vyberte, pokud chcete aktualizovat existující záznamy pomocí dat v duplicitních záznamech. (Další informace najdete v části Pravidla používaná při aktualizaci duplicitních položek.)

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Zahrnout historii komunikace

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout historii komunikace s importovanými záznamy.

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Zahrnout úpravy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zahrnout data v Pole definované uživatelem, která byla vytvořena Vlastník databáze pro úpravy formulářů a záznamů.

Poznámka : Pouze vlastník databáze může importovat pole definovaná uživatelem i data, která obsahují. Uživatelé jiní než vlastník databáze mohou importovat pouze data v polích, nikoli samotná upravená pole.

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Převést data

Otevře nástroj pro převod dat aplikace Business Contact Manager a použije jej k převodu dat.

Soubory aplikace ACT! (DBF, PAD)

Poznámka : Stáhněte a nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 pro systém Office 2007, která obsahuje podporu pro import obchodních dat z aplikace ACT! 2007/9 a vylepšenou podporu aplikace ACT! 2006/8. Samostatná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 tuto podporu obsahuje.

QuickBooks (IIF)

*Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Excel 2007 nebo Excel 2003.

Pravidla používaná při aktualizaci duplicitních položek

Jestliže při importu dat aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve formátu souboru BCM vyberete možnost Aktualizovat duplicitní položky, budou stávající data aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nahrazena daty z importovaného souboru, jsou-li splněny následující podmínky:

Čas změny záznamu v importovaném souboru je pozdější než ve stávajících datech.

- a -

Záznam v importovaném souboru se shoduje se záznamem ve stávajících datech.

Ke shodě dojde v následujícím případě:

Jedinečné ID obou záznamů je identické.

- nebo -

Název záznamu je identický. Názvy záznamů typu Klient a Příležitost jsou založeny na hodnotách polí Jméno a Předmět. Názvy záznamů typu Obchodní kontakt jsou založeny na hodnotách polí Jméno a Příjmení nebo pole Celé jméno.

Poznámka : Tato stránka je součástí Průvodce importem nebo exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li průvodce spustit, přejděte v nabídce Nabídka Soubor na příkaz Import a export a klepněte na možnost Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×