Průvodce importem nebo exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager: Převod dat

Pokud chcete použít nástroj pro převod dat aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, klepněte na možnost Převést data. Tento nástroj převede kopii dat do formátu aplikace Business Contact Manager, původní soubor však nebude změněn.

Klepnutím na tlačítko Převést data zobrazíte nástroj pro převod dat, který umožňuje převést data z různých programů, jako je například ACT! nebo QuickBooks.

Poznámka : Stáhněte a nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 pro systém Office 2007, která obsahuje podporu pro import obchodních dat z aplikace ACT! 2007/9 a vylepšenou podporu aplikace ACT! 2006/8.

Nástroj pro převod dat vás vyzve k zadání cesty a názvu souboru, který chcete převést a následně importovat do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve výchozím nastavení je převedený soubor uložen v následující složce:

  • Systém Windows XP: C:\Documents and Settings\<uživatelské jméno>\My Documents\název souboru.bcm

    kde uživatelské jméno je jméno uživatele a název souboru je název souboru aplikace ACT! nebo QuickBooks.

  • Systém Windows Vista: C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\název souboru.bcm

    kde uživatelské jméno je jméno uživatele a název souboru je název souboru aplikace ACT! nebo QuickBooks.

Poznámka : Tato stránka je částí průvodce Import a export obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li průvodce spustit, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Import a Export a klepněte na možnost Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×