Průvodce exportem

Průvodce exportem slouží k vytvoření Mapování pro export a import a uložení informací aplikace Microsoft Office Project ve formátu rozpoznávaném jinými programy. V mapování pro export jsou Pole projektu uspořádána tak, aby je mohly rozpoznat jiné programy a mohly s nimi pracovat. V závislosti na zvoleném formátu lze Export pouze některá, nebo všechna pole projektu. Pomocí Průvodce exportem lze exportovat informace o projektu v následujících formátech:

  • sešit aplikace Microsoft Excel (.xls),

  • Kontingenční tabulka aplikace Microsoft Excel (.xls),

  • text (Formát textu odděleného tabulátory) (.txt),

  • formát CSV (oddělený středníkem) (.csv),

  • XML (.xml).

Zobrazení dialogového okna

Otevřením aktivujte projekt, z něhož chcete exportovat informace.V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na požadovaný Formát souboru. Po klepnutí na tlačítko Uložit se zobrazí úvodní stránka Průvodce exportem. Klepněte na tlačítko Další.

Poznámka : Stránky Průvodce se zobrazují v závislosti na vybraném formátu souboru a volbách prováděných v průběhu průvodce.

Podrobnosti

Stránka Data

Šablona aplikace Excel pro projekt nebo vybraná data:    Chcete-li exportovat do sešitu aplikace Excel, klepněte na přepínač Šablona aplikace Excel pro projekt nebo Vybraná data. Toto nastavení je výchozí. Vyberete-li možnost Šablona aplikace Excel pro projekt, není nutné provádět další mapování. Příslušné informace jsou automaticky namapovány pomocí předdefinované šablony určené pro export informací z aplikace Project do aplikace Excel.

Stránka Mapování

Nové mapování:    Chcete-li pro vybraný formát souboru vytvořit nové mapování pro export úplně od začátku, vyberte přepínač Nové mapování.Toto nastavení je výchozí.

Použít existující mapování:    Chcete-li použít dříve vytvořené a uložené mapování nebo předem připravené mapování dodávané s aplikací Project, vyberte přepínač Použít existující mapování.

Stránka Výběr mapování

Tato stránka se zobrazí, jestliže jste na předchozí stránce Mapování vybrali možnost Použít existující mapování.

  1. Vyberte mapování, které chcete použít. Seznam obsahuje mapování pro export dodaná s aplikací Project a také všechna uživatelem vytvořená a uložená mapování.

  2. Klepněte na tlačítko Další a proveďte změny vybraného mapování. Klepnutím na tlačítko Dokončit exportujete data projektu podle aktuálně vybraného mapování.

Stránka Možnosti mapování

Část Vyberte typy dat k exportu

Úkoly:    Určuje, že ve vybraném Formát souboru mají být exportovány všechny informace o Úkol v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje Časově uspořádané informace o úkolech.)

Zdroje:    Určuje, že ve vybraném formátu souboru mají být exportovány všechny informace o Zdroje v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje časově uspořádané informace o zdrojích.)

Přiřazení:    Určuje, že ve vybraném formátu souboru mají být exportovány všechny informace o Přiřazení v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje časově uspořádané informace o přiřazeních.)

Část Možnosti aplikace Microsoft Excel

Tato část je zobrazena v případě exportu do sešitu aplikace Excel.

Export zahrnuje záhlaví:    Určuje, že nově vytvořený soubor aplikace Excel s informacemi o projektu bude obsahovat i řádek záhlaví pro záhlaví sloupců seznamu, například Název úkolu, Doba trvání, Datum zahájení atd. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zahrnout do výstupu řádky přiřazení:    Určuje, že při exportu Úkol nebo Zdroje budou zahrnuty i řádky Přiřazení, a to i v případě, že není zaškrtnuto políčko Přiřazení.

Část Možnosti textového souboru

Tato část je zobrazena pouze při exportu do textového souboru (odděleného tabulátory nebo středníkem).

Export zahrnuje záhlaví:    Určuje, že nově vytvořený textový soubor s informacemi o projektu bude obsahovat i řádek záhlaví pro záhlaví sloupců seznamu, například Název úkolu, Doba trvání, Datum zahájení atd. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zahrnout do výstupu řádky přiřazení:    Určuje, že při exportu Úkol nebo Zdroje budou zahrnuty i řádky Přiřazení, a to i v případě, že není zaškrtnuto políčko Přiřazení.

Oddělovač textu:    Určuje, zda budou informace z různých sloupců odděleny tabulátorem, mezerou nebo středníkem.

Původ souboru:    Určuje původ textového souboru, například položka Kódování Windows (ANSI) označuje textový soubor systému Windows s kódováním standardu ANSI.

Stránka Mapování úkolů (Mapování zdrojů, Mapování přiřazení)

Část Mapování dat úkolů (zdrojů nebo přiřazení)

Název cílové tabulky:    Určuje název výsledného souboru po dokončení exportu.

Exportní filtr:    Určuje Filtr, který bude použit u exportovaných informací. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Všechny úkoly nebo Všechny zdroje. Chcete-li exportované informace definovat přesněji, klepněte na některý z jiných filtrů. Exportujete-li pouze Přiřazení, nejsou k dispozici žádné filtry.

Tabulka mapování dat:

Z: Pole Microsoft Office Project:    Zobrazuje názvy exportovaných polí aplikace Project. Klepněte na prázdnou buňku a zadejte název pole nebo jej vyberte ze seznamu. Při exportu Úkol jsou v seznamu uvedena pole úkolů. Při exportu Zdroje jsou uvedena pole zdrojů a při exportu Přiřazení jsou uvedena pole přiřazení.

Na: Cílové pole:    Určuje názvy polí v záhlavích sloupců s příslušnými informacemi. Výchozí názvy jsou vyplněny ihned při zadání polí aplikace Project, ale tyto názvy lze v případě potřeby měnit. Toto pole je k dispozici, pouze pokud jste na stránce průvodce Možnosti mapování zaškrtli políčko Export zahrnuje záhlaví nebo Exportovat řádek záhlaví.

Typ dat:    Určuje způsob interpretace dat v exportovaném Formát souboru, například jako text, datum, číslo, měnu atd.

Příkazová tlačítka

Přesunout nahoru:    Přesune vybrané pole směrem nahoru, aby bylo v exportované tabulce zobrazeno dříve.

Přesunout dolů:    Přesune vybrané pole směrem dolů, aby bylo v exportované tabulce zobrazeno později.

Přidat vše:    Vloží do mapování pro export všechna dostupná pole projektu vybraného typu (Úkol, Zdroj, Přiřazení).

Vymazat vše:    Odstraní z mapování pro export všechna zadaná pole, takže je možné začít zadávat pole úplně od začátku.

Vložit řádek:    Přidá nad vybraný řádek nový řádek. Toto tlačítko je k dispozici, pouze pokud přidáváte vlastní vybraná pole a nikoli všechna pole.

Odstranit řádek:    Odebere z tabulky mapování pro export vybraný řádek.

Podle tabulky:    Otevře dialogové okno Vyberte základní tabulku pro mapování polí. Toto dialogové okno použijte, pokud chcete exportovat pole v určité tabulce aplikace Project.

Pole Náhled

Aplikace Project:    Zobrazuje názvy exportovaných polí aplikace Project.

Cíl:    Zobrazuje odpovídající názvy polí ve výsledném exportovaném souboru. Tento řádek je zobrazen, pouze pokud jste na stránce průvodce Možnosti mapování zaškrtli políčko Exportovat řádek záhlaví nebo Export zahrnuje záhlaví.

Náhled:    Zobrazuje ukázku skutečných dat, jak budou zobrazena v exportovaném souboru.

Stránka Konec definice mapování

Uložit mapování:    Otevře dialogové okno Uložit mapování, ve kterém můžete mapování uložit pro budoucí použití v tomto či jiných projektech. Pomocí tlačítka Organizátor můžete mapování zkopírovat do Globální soubor nebo do jiného souboru projektu.

Dokončit:    Dokončí proces exportu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×