Průvodce aplikací Visio pro začátečníky

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Existuje mnoho druhů diagramů aplikace Visio, včetně organizační diagramy, síťové diagramy, pracovní postupy a plány doma nebo v kanceláři. Však použijete k vytvoření téměř všechny tři základní kroky:

 1. Volba a otevření šablony

 2. Přetažení a spojení obrazců

 3. Přidání textu do obrazců

Jako příklad vytvořme vývojový diagram.

Krok 1: Volba a otevření šablony

 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. Klepněte na položku kategorie a potom klepněte na příkaz Vývojový diagram.

 3. Klikněte na možnost Základní vývojový diagram a potom na tlačítko Vytvořit.

Každá šablona obsahuje související s typem výkresu v kolekcích nazývá vzorníkyobrazců. Je možné obrazce v okně obrazce vedle stránky výkresu. Jeden ze vzorníků, které se otevře šablona Základní vývojový diagram je například Obrazce základních vývojových diagramů.

Krok 2: Přetažení a spojení obrazců

Pokud chcete vytvořit diagram, přetáhněte obrazce ze vzorníku na prázdnou stránku a propojte je. Existuje několik způsobů, jak se dají obrazce spojit, ale teď použijte funkci automatického spojení. Například jen pomocí několika kliknutí propojíte obrazec vývojového diagramu Začátek/konec s novým obrazcem Proces.

 1. Přetáhněte obrazec Začátek/konec ze vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů na stránku výkresu a potom uvolněte tlačítko myši.

 2. Podržte ukazatel myši nad obrazcem, dokud se neobjeví modré šipky pro automatické spojení.

  Šipky automatického připojení

 3. Přesuňte ukazatel na modrou šipku mířící tam, kam chcete umístit druhý obrazec.

  Zobrazí se miniaturní panel nástrojů, který obsahuje obrazce ze začátku vzorníku.

  Miniaturní panel nástrojů pro automatické spojení

 4. Klikněte na obdélníkový obrazec Proces.

  Obrazec Proces bude přidán do diagramu a dojde k jeho automatickému připojení k obrazci Začátek/konec.

Pokud se obrazec, který chcete přidat, nenachází na miniaturním panelu nástrojů, můžete jej přetáhnout z okna Obrazce na modrou šipku. Nový obrazec bude připojen k prvnímu obrazci, jako byste na něj kliknuli na miniaturním panelu nástrojů.

Pro spojení dvou obrazců, které už jsou ve výkresu, můžete taky použít šipky pro automatické spojení. Přetáhněte šipku pro automatické spojení z jednoho obrazce a pusťte ji na druhém. Zobrazí se šipka z jednoho obrazce do druhého.

Krok 3: Přidání textu do obrazců

 1. Klikněte na obrazec a začněte psát. Chcete-li přidat text k obrazci, není nutné na něj poklikat. Při psaní je text přidán k vybranému obrazci.

  Výběr obrazce pro psaní

 2. Jakmile dokončíte psaní, klikněte na prázdné místo na stránce výkresu nebo stiskněte klávesu ESC.

Výběrem obrazce a zadáním textu můžete přidat text ke skoro libovolnému obrazci – taky ke spojnicím.

Co jsou obrazce, vzorníky a šablony aplikace Visio

Obrazce

Obrazce aplikace Visio jsou předem připravené objekty, které můžete přetáhnout na stránku výkresu – jsou to stavební kameny vašeho diagramu.

Když přetáhnete obrazec z okna Obrazce na stránku výkresu, zůstane původní obrazec ve vzorníku. Tomuto originálu říkáme obrazec předlohy. Obrazec, který vložíte do výkresu, je kopie neboli instance této předlohy. Do výkresu můžete přetáhnout tolik instancí stejného obrazce, kolik chcete.

Otáčení a změna velikosti obrazců

Nejčastější funkce, které uživatelé s obrazci provádějí, jsou vestavěny přímo do obrazců. Vizuální vodítka pomáhají tyto funkce rychle vyhledat a použít.

 • Úchyty pro otáčení

  Kulatý úchyt Kulatý úchyt, který je umístěný nad vybraným obrazcem, se nazývá otáčecí úchyt. Pokud chcete obrazec otočit, přetáhněte otáčecí úchyt doleva nebo doprava

 • Spojovací šipky pro automatické spojení

  Jak jste viděli v předchozí části, spojovací šipky Obrázek tlačítka umožňují snadno spojit jeden obrazec s druhým.

 • Úchyty pro změnu velikosti obrazce

  Chcete-li změnit výšku nebo šířku obrazce, použijte čtvercové úchyty. Chcete-li obrazec zvětšit, aniž by došlo ke změně proporcí, klikněte a přetáhněte úchyt výběru. Pokud chcete obrazec zvýšit nebo rozšířit, klikněte a přetáhněte některý úchyt výběru na stranách obrazce.

Speciální funkce obrazců aplikace Visio

Obrazce aplikace Visio jsou mnohem víc než jen jednoduché obrázky nebo symboly.

Obrazce mohou obsahovat data

Do každého obrazce můžete přidat data tak, že je zadáte do okna Data obrazce. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na položku Podokna úkolů a potom klikněte na položku Data obrazce. V edici Visio Professional lze data rovněž importovat z externího zdroje dat.

Ve výchozím nastavení nejsou data ve výkresu zobrazená. Data jednotlivých obrazců si můžete prohlédnout otevřením okna Data obrazce v umístění Data > Zobrazit či skrýt > Okno dat obrazce a výběrem požadovaného obrazce.

Pokud chcete zobrazit data více obrazců naráz, použijte funkci pojmenovanou datové symboly, která je také na kartě Data. Následující obrázek znázorňuje data dvou stromů současně.

Datové symboly zobrazují data dvou obrazců najednou.

Obrazce se speciálním chováním

Řada obrazců aplikace Visio má speciální chování, které lze zjistit natažením, kliknutím či přesunutím žlutého ovládacího úchytu na obrazci nebo kliknutím na něj.

Například roztažením obrazce Osoby zobrazíte více osob nebo roztažením obrazce Kvetoucí rostlina vyjádříte růst.

Obrazec Osoby zobrazující po vodorovném roztažení až čtyři osoby   Obrazec Kvetoucí rostlina roste do výšky, pokud je roztažen svisle

Tip   Funkce obrazce snadno zjistíte tak, že na obrazec kliknete pravým tlačítkem myši a podíváte se, zda místní nabídka obsahuje speciální příkazy.

Pokud vytváříte organizační diagram, můžou obrazce automaticky vytvořit strukturu vztahů nadřízených a podřízených. Přetáhněte obrazec každé osoby do diagramu a pusťte ho na obrazec jejího nadřízeného. Obrazce se automaticky propojí a zobrazí hierarchii.

Vzorníky

Vzorníky aplikace Visio obsahují kolekce obrazců. Obrazce v každém vzorníku mají něco společného. Může se jednat o kolekci obrazců, které umožňují vytvořit určitý druh diagramu, nebo se může jednat o několik různých verzí téhož obrazce.

Okno obrazců

Běžné obrazce vývojového diagramu obsahuje například vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů. Další specializované obrazce vývojových diagramů jsou v jiných vzorníků, jako je Pracovní tok objektů a Obrazce diagramu řízení kvality.

Vzorníky jsou zobrazeny v okně Obrazce, přičemž jejich záhlaví jsou seskupena v horní části tohoto okna. Obrazce určitého vzorníku zobrazíte kliknutím na příslušné záhlaví. Pokud šablona obsahuje mnoho vzorníků, bude mít oblast záhlaví posuvník a některá záhlaví budou skryta. Posunutím lze vyhledat každé záhlaví. Přetažením dolní dělicí čáry směrem dolů můžete rovněž oblast záhlaví rozbalit, aby byla všechna záhlaví zobrazena.

Otevření vzorníku aplikace Visio

Každá šablona se otevře se vzorníky, které jsou nutné k vytvoření určitého druhu výkresu, ale vy můžete kdykoli otevřít jiné vzorníky.

 • V okně Obrazce klikněte na Další obrazce, nastavte kurzor na požadovanou kategorii a potom klikněte na název vzorníku, který chcete použít.

Šablony

Pokud chcete vytvořit diagram, začněte šablonou daného typu diagramu (nebo nejbližšího vhodného typu, pokud se přesně neshoduje – nastavení lze později podle potřeby změnit). Šablony aplikace Visio pomáhají začít se správným nastavením:

 • Vzorníky plné obrazců potřebných k vytvoření určitého druhu výkresu:

  Šablona Plánek bytu se například otevře se vzorníky naplněnými obrazci, jako jsou zdi, nábytek, spotřebiče, skříňky atd.

  Šablona Organizační diagram zahrnuje různé obrazce pro vedoucí pracovníky, manažery, asistenty, pozice, konzultanty, volná místa a další.

 • Vhodné rozměry mřížky a měřítko pravítka:

  Některé výkresy vyžadují speciální měřítko. Tak třeba šablona Situační plán se otevře v technickém měřítku 1:200. Šablony jsou připravené s vhodnými nastaveními pro daný typ výkresu.

 • Speciální karty:

  Některé šablony obsahují jedinečné funkce, které naleznete na speciálních kartách na pásu karet. Když například otevřete šablonu Uspořádání kanceláře, objeví se karta Plán. Kartu Plán lze použít ke konfiguraci možností zobrazení, jež jsou specifické pro diagramy uspořádání kanceláře.

 • Průvodci pro pomoc se speciálními typy výkresů:

  V některých případech se při otevření šablony aplikace Visio zobrazí průvodce, který vám pomůže začít. Například šablona Prostorový plán se otevře s průvodcem, který pomáhá nastavit údaje o prostoru a místnosti.

Zobrazení ukázek šablon

Chcete-li zjistit, jaké šablony jsou k dispozici:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Kliknutím na různé kategorie šablon a dalším kliknutím na miniatury šablon zobrazíte jejich stručné popisy.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Visio 2013, Visio Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk