Práce v nouzových režimech sady Office

Nouzové režimy systému Microsoft Office umožňují bezpečné použití aplikace systému Microsoft Office, u níž byly zaznamenány určité problémy. Existují dva typy nouzového režimu:

 • Automatický nouzový režim.     Jestliže je při spuštění aplikace zaznamenán problém, přejde aplikace do tohoto režimu a chyby opraví nebo izoluje, aby mohla být aplikace úspěšně spuštěna.

 • Nouzový režim inicializovaný uživatelem.     Můžete spustit aplikaci v tomto režimu a pokusit se určité problémy odstranit.

  V případě problémů s aplikací Microsoft Office budete pravděpodobně schopni opravit aplikaci sami. Další informace najdete v článku Opravení nebo odebrání aplikací Office.

Co chcete udělat?

Principy a práce v automatickém nouzovém režimu

Použití aplikace sady Microsoft Office v nouzovém režimu inicializovaném uživatelem

Použití nouzového režimu inicializovaného uživatelem

Akce, které nouzový režim inicializovaný uživatelem provádí:

Rozdíly mezi nouzovým režimem sady Office a systému Windows

Principy a práce v automatickém nouzovém režimu

Při spuštění aplikace:

 1. Sada Office zkontroluje, zda nedošlo k výskytu problémů, jako například nespuštění doplňku nebo rozšíření, či zda nebyly poškozeny prostředky, soubory, registr nebo šablony. Pokud je zaznamenán problém, aplikace se pravděpodobně nespustí.

 2. V takovém případě se při příštím pokusu o spuštění aplikace aktivuje automatický nouzový režim. Zobrazí se zpráva s popisem problému a s dotazem, zda chcete zakázat tu část aplikace, u které došlo k danému problému.

 3. Pokud i přesto nelze aplikaci spustit, může se zobrazit výzva k zakázání dalších funkcí, které pravděpodobně brání v normálním spuštění aplikace.

Seznam zakázaných položek můžete zobrazit v dialogovém okně Zakázané položky tak, že v používané aplikaci systému Microsoft Office provedete následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Doplňky.

 4. V nabídce Spravovat klikněte na příkaz Zakázané položky a potom klikněte na tlačítko Přejít.

Poznámka   V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace nelze zakázané položky zobrazit ani změnit.

Po zobrazení položek uvedených v dialogovém okně Zakázané položky můžete vybrat položku a kliknutím na tlačítko Povolit ji znovu aktivovat. K povolení některých položek bude pravděpodobně třeba znovu zavést nebo přeinstalovat doplněk nebo znovu otevřít soubor. Po povolení položky se může stát, že v aplikaci dojde při příštím spuštění k potížím. V takovém případě se znovu zobrazí výzva k zakázání dané položky.

Poznámka   Chcete-li ukončit nouzový režim, ukončete aplikaci a poté ji znovu spusťte obvyklým způsobem.

Začátek stránky

Použití aplikace sady Microsoft Office v nouzovém režimu inicializovaném uživatelem

Pokud dojde k problémům s aplikací systému Microsoft Office, budete pravděpodobně moci aplikaci spustit v nouzovém režimu inicializovaném uživatelem. Použití tohoto režimu může být užitečné například v následujících situacích:

 • Potřebujete zobrazit soubor a u používané aplikace sady Microsoft Office dojde k selhání dříve, než soubor zobrazíte.

 • Pokoušíte se vyřešit problém s aplikací systému Microsoft Office. Může se stát, že budete potřebovat pomoc pracovníka technické podpory.

Použití nouzového režimu inicializovaného uživatelem

Spuštění aplikace sady Microsoft Office v nouzovém režimu inicializovaném uživatelem:

V nabídce Start systému Windows:

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a dále na položku Microsoft Office.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom klikněte na název aplikace sady Microsoft Office, kterou chcete spustit.

V okně příkazového řádku:

Na příkazovém řádku zadejte při spuštění programu parametr /safe.

Chcete-li ukončit nouzový režim inicializovaný uživatelem, ukončete aplikaci a poté ji znovu spusťte obvyklým způsobem.

Akce, které nouzový režim inicializovaný uživatelem provádí:

Pro aplikace spuštěné v nouzovém režimu sady Office inicializovaném uživatelem platí následující omezení. (Některé níže uvedené položky se netýkají všech aplikací sady Microsoft Office.)

 • Nelze uložit žádné Šablona.

 • V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer se neotevře poslední použitý webový server.

 • V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace jsou zakázány tyto funkce: synchronizace, sledování stavu, oznamování, zasílání zpráv a plánovač úloh.

 • Vlastní úpravy panelu nástrojů či panelu příkazů se nenačítají a vlastní úpravy nelze ukládat.

 • Nenačítá se seznam automatických oprav a změny nelze uložit.

 • Obnovené soubory se automaticky neotevírají.

 • Všechny parametry příkazového řádku s výjimkou parametrů /a a /n jsou ignorovány.

 • Soubory nelze ukládat do alternativního spouštěcího adresáře.

 • Předvolby nelze ukládat.

 • Automaticky se nezavádějí další funkce a programy.

 • Není možné vytvářet ani otevírat dokumenty s omezeným oprávněním.

Začátek stránky

Rozdíly mezi nouzovým režimem sady Office a systému Windows

Nouzové režimy Office se liší od nouzového režimu systému Windows. Další informace o nouzovém režimu systému Windows získáte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a podpora.

 2. Do seznamu Hledání zadejte nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Ze seznamu Výsledky hledání otevřete téma.

Začátek stránky

Použít na: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio 2016 Preview, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk