Práce se zobrazením Ganttova diagramu

Zobrazení Ganttův diagram je nejpoužívanější zobrazení v aplikaci Microsoft Office Project 2007. Zobrazuje seznam úkolů v projektu a znázorňuje jejich vzájemné vztahy a plán pomocí pruhů Ganttova diagramu. Zobrazení Ganttův diagram je výchozím zobrazením nových projektů.

Poznámka : Přístup k zobrazení Ganttův diagram získáte tak, že v nabídce Zobrazit kliknete na Ganttův diagram.

V tomto článku

Použití seznamu úkolů

Použití grafu

Proč se pruhy Ganttova diagramu neposunují?

Použití seznamu úkolů

Každý z úkolů vašeho projektu můžete zobrazit v části mřížky na levé straně zobrazení Ganttův diagram a pak tyto úkoly můžete uspořádat do hierarchie souhrnných a dílčích úkolů. Úkoly taky můžete propojit a zobrazit Závislosti mezi úkoly.

Další informace o přidání do seznamu úkolů a uspořádání úkolů projektu najdete v následujících článcích:

Začátek stránky

Použití grafu

Zobrazení Ganttův diagram obsahuje kromě části mřížky taky ilustrovanou verzi seznamu úkolů s pruhy Ganttova diagramu, které zobrazují dobu trvání úkolů projektu na časové ose. Tato část zobrazení Ganttův diagram se označuje jako graf. Všechny pruhy Ganttova diagramu přidružené jednotlivým úkolům začínají v datu zahájení a končí v datu dokončení. Pokud jste úkoly propojili, budou pruhy Ganttova diagramu v grafu spojené čárami vazeb.

Přiblížení a oddálení

Jednotky časové osy pro pravou část zobrazení Ganttův diagram jsou zobrazené v horní části grafu. Project 2007 zobrazuje ve výchozím nastavení dvě jednotky času. Tyto časové jednotky můžete upravit tak, aby zobrazovaly až tři časové jednotky, a můžete je změnit i tak, aby se zobrazovaly různé časové jednotky. Můžete třeba zobrazení oddálit, abyste viděli větší obrázek úkolů projektu, zobrazením Roků a Měsíců, nebo můžete zobrazení přiblížit, abyste viděli přesná data zahání a dokončení úkolů projektu, změnou časové osy na Týdny a Dny. Další informace o úpravách časové osy zobrazení Ganttův diagram najdete v článku Změna časové osy zobrazení.

Změna barev a přidání textu

Project 2007 poskytuje značnou flexibilitu v tom, jak se pruhy Ganttova diagramu zobrazují v zobrazení Ganttův diagram.

Můžete:

  • Změnit barvu, vzorek nebo tvar pruhů Ganttova diagramu.

  • Vytvořit nový typ pruhu Ganttova diagramu, třeba pruh zobrazující dostupnou časovou rezervu nebo zpožděné úkoly.

  • Přidat text do pruhu Ganttova diagramu.

  • Zobrazit názvy úkolů pro jednotlivé pruhy Ganttova diagramu na pruhu souhrnného úkolu.

  • Změnit výšku pruhů Ganttova diagramu.

  • Změnit vzhled čar vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu.

Všechny tyto změny jsou popsané v článku Formátování části grafu v zobrazení Ganttův diagram.

Začátek stránky

Proč se pruhy Ganttova diagramu neposunují?

Pruhy Ganttova diagramu se zobrazují pomocí dat zahájení a dokončení úkolů v projektu. Nepřesunují se tak, aby odrážely průběh úkolů. Pokud chcete zobrazit, kde by se podle plánu měly úkoly nacházet, můžete použít mřížku pro aktuální datum.

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v části grafu zobrazení Ganttův diagram a pak klikněte na Mřížky.

  2. V poli Změnit čáru vyberte Aktuální datum.

  3. V oblasti Normální použijte pole Typ a pole Barva pole a změňte vzhled mřížky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×