Práce se závislostmi v diagramech statické struktury UML

Vytvoření vazeb parametrů šablony s třídami

 1. Přetáhněte obrazec Vázaný prvek ze vzorníku Statická struktura UML na stránku výkresu do blízkosti obrazce Parametrizovaná třída s Parametr, u kterých chcete vytvořit vazbu.

 2. Přetáhněte obrazec Vazba na stránku výkresu a připevněte koncový bod bez šipky ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod vázaného prvku.

 3. Připevněte koncový bod s šipkou obrazce Vazba ke spojovacímu bodu na obrazci Parametrizovaná třída.

 4. Poklepejte na obrazec Vazba a potom klepněte na položku Vázané argumenty.

 5. V oblasti Vázané argumenty vyberte parametr, ke kterému chcete vytvořit vazbu typu (pokud u parametru není určen žádný typ), nebo vyberte hodnotu (pokud u parametru je určen typ). Klepněte na tlačítko Vlastnosti, zvolte typ nebo zadejte požadovanou hodnotu a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti vazby UML.

Atributy a operace přidružené k parametrizované třídě budou předány vázanému prvku. Nevázané parametry (bez určeného typu), které jsou přiřazeny třídě jako typy atributu nebo typy návratu operace, budou ve vázaném prvku nahrazeny typy určenými výše v kroku 5.

Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

 1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

 2. Připevněte koncový bod se šipkou ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod prvku, na němž je závislý druhý prvek. Připevněte koncový bod bez šipky ke spojovacímu bodu prvku, který je závislý na druhém prvku.

 3. Poklepejte na závislost a zadejte název, ParametrStereotypy a další vlastnosti.

Tip:

Chcete-li označit závislost ParametrStereotypyTrasování, ParametrStereotypyTrasováníVylepšení, ParametrStereotypyTrasováníVylepšeníPoužívání nebo ParametrStereotypyTrasováníVylepšeníPoužíváníVazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

Určení možnosti odkazování na třídy v balíčku

 1. V diagramu balíčku přetáhněte obrazec Závislost na stránku výkresu.

 2. Připevněte koncový bod obrazce Závislost bez šipky ke spojovacímu bodu ParametrStereotypyTrasováníVylepšeníPoužíváníVazbaBalíček, který bude odkazovat na ParametrStereotypyTrasováníVylepšeníPoužíváníVazbaBalíčekTřída v dalším balíčku.

 3. Připevněte koncový bod obrazce Závislost se šipkou ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod balíčku obsahujícího cílové třídy, na které budou vytvořeny odkazy.

 4. Poklepáním na obrazec Závislost otevřete dialogové okno Vlastnosti závislostí UML.

 5. V oblasti Název zadejte název závislosti. V oblasti Stereotyp zvolte položku Import a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Připojení balíčků se závislostí <<import>> pouze označuje, že na třídy lze vytvářet odkazy. Pro cílové třídy je ještě nutné nastavit vhodnou viditelnost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×