Práce s přidruženími v diagramech statické struktury UML

Dodatečná vylepšení zakončení přidružení

 1. V diagramu statické struktury poklepejte na obrazec Binární přidružení, Třída přidružení nebo N-kové přidružení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zakončení přidružení vyberte zakončení, ke kterému chcete přidat vylepšení, a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  Tip : Běžně používaná nastavení vlastností lze upravit přímo v seznamu Zakončení přidružení klepnutím na pole a následným zadáním nebo výběrem hodnoty.

 3. Klepněte na položku Zakončení přidružení a zadejte nebo vyberte název zakončení, násobnost, schopnost navigace, agregaci a další požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

 4. Opakujte kroky 2 a 3 u každého zakončení přidružení, které chcete upravit.

 5. Zadejte nebo vyberte požadované možnosti vlastností pro kategorii Přidružení a další kategorie a klepněte na tlačítko OK.

Přidání kvalifikátorů k přidružení

 1. Poklepejte na obrazec Binární přidružení, Třída přidružení, N-kové přidružení nebo Třída n-kového přidružení, ke kterému chcete přidat kvalifikátor.

 2. Ve skupinovém rámečku Zakončení přidružení vyberte požadované zakončení přidružení, ke kterému chcete přidat kvalifikátor, a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. Klepněte na položku Atributy kvalifikátoru, klepněte na tlačítko Nový a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

 4. Zadejte nebo vyberte hodnoty požadovaných vlastností kvalifikátoru.

 5. Opakovaně klepněte na tlačítko OK, dokud se nezavře dialogové okno Vlastnosti UML.

K zakončení přidružení s kvalifikátorem bude přidán malý obdélník.

Vyznačení vztahu kompozice mezi třídami

 1. Přetáhněte obrazec Kompozice ze seznamu Statická struktura UML na stránku výkresu do umístění v blízkosti tříd, se kterými chcete vytvořit vztah.

 2. Připevněte koncový bod v blízkosti kosočtverce ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod na třídě, jejíž součástí je druhý prvek. Připevněte koncový bod bez kosočtverce ke spojovacímu bodu na třídě, která je součástí.

 3. Poklepejte na obrazec Kompozice, aby bylo možné přidat název a další dodatečná vylepšení k zakončením přidružení.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Tip:

Kompozici je také možné označit přidáním vylepšení k zakončením přidružení obrazce Binární přidružení, Třída přidružení nebo N-kové přidružení. Poklepejte na obrazec. Vyberte zakončení, ke kterému chcete přidat kosočtverec kompozice, a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti. Klepněte na položku Zakončení přidružení a v poli Agregace vyberte položku Složená. Klepněte na tlačítko OK a potom ještě jednou na tlačítko OK.

Označení přidružení mezi třemi nebo více třídami

 1. Přetáhněte obrazec N-kové přidružení ze seznamu Statická struktura UML na stránku výkresu do umístění v blízkosti tříd, mezi nimiž chcete vytvořit vztah.

 2. Poklepejte na obrazec N-kové přidružení a otevřete tak dialogové okno Vlastnosti UML. V rozevíracím seznamu Počet zakončení zadejte požadovaný počet zakončení přidružení, zadejte nebo vyberte požadované hodnoty druhé vlastnosti a klepněte na tlačítko OK.

 3. Připevněte koncové body přidružení ke spojovacím bodům Modrý křížek představující spojovací bod na třídách, mezi nimiž chcete vytvořit vztah.

Označení přidružení mezi dvěma třídami

 1. Přetáhněte obrazec Binární přidružení nebo Třída přidružení ze seznamu Statická struktura UML na stránku výkresu do umístění v blízkosti tříd, mezi nimiž chcete vytvořit vztah.

 2. Připevněte koncové body obrazce přidružení ke spojovacím bodům Modrý křížek představující spojovací bod na obrazcích tříd.

 3. Poklepejte na obrazec Přidružení a otevřete tak dialogové okno Vlastnosti UML a zadejte nebo vyberte požadované hodnoty vlastností.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Označení přidružení s vlastnostmi třídy

 1. V diagramu statické struktury přetáhněte obrazec Třída přidružení nebo Třída n-kového přidružení na stránku výkresu.

 2. Připevněte koncové body přidružení ke spojovacím bodům Modrý křížek představující spojovací bod dvou nebo více obrazců třídy.

 3. Poklepejte na obrazec Třída přidružení a v dialogovém okně Vlastnosti tříd přidružení UML zadejte název třídy přidružení.

 4. Ve skupinovém rámečku Zakončení přidružení vyberte zakončení, ke kterému chcete přidat vylepšení, a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

 5. Klepněte na položku Zakončení přidružení a zadejte nebo vyberte název zakončení, násobnost, schopnost navigace, agregaci a další požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

 6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřidáte dodatečná vylepšení ke všem zakončením, a potom klepněte na tlačítko OK.

Nastavení počtu zakončení u n-kového přidružení nebo třídy n-kového přidružení

 1. V diagramu statické struktury poklepejte na obrazec N-kové přidružení nebo Třída n-kového přidružení se zakončeními, která chcete nastavit.

 2. Klepněte na položku Třída přidružení a v rozevíracím seznamu Počet zakončení klepněte na požadovaný počet zakončení a potom klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×