Práce s obsahem serveru Microsoft Exchange offline

Co chcete udělat?

Použití složek offline s účtem serveru Exchange

Použití režimu serveru Exchange s mezipamětí

Změna složek a obsahu dostupných offline

Použití složek offline s účtem serveru Exchange

Offline složky umožňují pracovat s obsahem složky serveru Exchange v offline stavu, tj. bez připojení k síti. Při příštím připojení k serveru Exchange se offline složky synchronizují.

Offline složky jsou uloženy v Soubor offline složky, který se liší od Soubor osobních složek (PST). Soubor OST začíná jako zrcadlový obraz složek na serveru Exchange. Jakékoli změny provedené na serveru Exchange nebo v offline stavu v počítači uživatele se při připojení synchronizují. Naproti tomu soubor PST je pouze umístění pro ukládání na pevném disku. Změny souboru PST se zpětně nesynchronizují se serverem Exchange.

Při práci offline pracujete s obsahem offline složky stejně, jako pracujete se složkou, která je na serveru Exchange. Můžete například měnit a přesouvat položky v offline složce Doručená pošta a odesílat zprávy umístěné v offline složce Pošta k odeslání. Nové zprávy se i nadále přijímají do poštovní schránky na serveru Exchange, o těchto změnách se však nedozvíte, dokud se nepřipojíte k síti.

Potřebujete-li aktualizovat obsah offline složky, provedete synchronizaci složky se serverem a potom pokračujete v práci offline. Příkaz Odeslat a přijmout provede připojení na server, zkopírování provedených změn a odpojení. V průběhu synchronizace se libovolná položka, kterou jste odstranili z offline složky nebo z odpovídající složky na serveru, odstraní z obou složek.

Poznámka : Používáte-li režim serveru Exchange s mezipamětí, pracujete vždy se souborem OST, i když máte aktivní připojení k serveru Exchange. Režim serveru Exchange s mezipamětí umožňuje pracovat bez přerušení, dojde-li ke ztrátě připojení k serveru nebo není-li připojení k dispozici. Následující postupy v tomto oddílu nejsou pro vaši konfiguraci použitelné. Další informace o režimu serveru Exchange s mezipamětí najdete v oddílu Použití režimu serveru Exchange s mezipamětí v tomto článku nebo v oddílu Viz také.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při spuštění výzvu ke zvolení práce offline nebo online a klepněte na tlačítko OK.

  Jestliže zaškrtnutí políčka zrušíte, aplikace Microsoft Outlook se automaticky spustí v offline režimu, pokud připojení na server není k dispozici.

 3. Chcete-li zkopírovat data ze serveru do nového souboru offline složek (OST), klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka : Počínaje aplikací Microsoft Office Outlook 2003 byl zaveden nový formát souboru offline složek, který nabízí větší paměťovou kapacitu pro položky a složky a podporuje vícejazyčná data v kódu Unicode. Soubor vytvořený v tomto formátu není kompatibilní se staršími verzemi aplikace Outlook a nelze jej otevřít ve starší verzi aplikace Outlook. Aplikace Outlook automaticky zjišťuje formát, ve kterém je soubor offline složek vytvořen, na základě verze serveru Microsoft Exchange, nastavení správce a formátu datových souborů nakonfigurovaných pro profil. Pokud nastavení neumožňuje vytvoření souboru v novém formátu, aplikace Outlook soubor vytvoří ve formátu kompatibilním se staršími verzemi aplikace Outlook, který nepodporuje kód Unicode a poskytuje stejnou paměťovou kapacitu, jaká byla dostupná ve starších verzích aplikace Outlook.

 4. Zadejte složky, které mají být k dispozici pro použití v offline režimu.

  Složky Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odstraněná pošta, Odeslaná pošta, Kalendář, KontaktyÚkoly jsou při nastavení offline složek dostupné automaticky. Chcete-li používat offline libovolnou jinou složku, musíte ji pro používání offline vybrat následujícím postupem:

  1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmoutNastavení pro odesílání a příjem a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  2. V seznamu klepněte na skupinu pro odesílání a přijímání obsahující účet serveru Exchange a klepněte na tlačítko Upravit.

  3. Ve skupinovém rámečku Účty vyberte účet serveru Exchange.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky vyberte složky, které chcete použít v offline režimu.

  5. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Vyberte možnost Stáhnout pouze záhlaví.

   • Vyberte možnost Stáhnout celou položku včetně příloh.

    Stahování položek, jejichž velikost přesahuje zadanou hodnotu, můžete omezit jen na stažení záhlaví. Zaškrtněte políčko Stáhnout pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovanou mezní velikost v kilobajtech (kB).

Začátek stránky

Použití režimu serveru Exchange s mezipamětí

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 používá ve výchozím nastavení režim serveru Exchange s mezipamětí. Tento režim umožňuje lepší využívání účtu serveru Microsoft Exchange díky kopii poštovní schránky uložené v počítači uživatele. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k datům a pomocí poštovního serveru je často synchronizována.

Používáte-li režim serveru Exchange s mezipamětí, máte všechny své složky na serveru Exchange automaticky dostupné.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  Příkaz Nastavení účtu chybí

  Příkaz Nastavení účtu je v nabídce Nástroje aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Používáte-li starší verzi aplikace Outlook, následující pokyny neplatí. Použijte nápovědu pro příslušný produkt. Je-li v záhlaví programu, který používáte, zobrazen název Microsoft Outlook Express, používáte aplikaci, která není stejná jako aplikace Outlook. Vyhledejte pomoc v jeho nápovědě.

 2. Vyberte svůj účet serveru Exchange a klepněte na tlačítko Změnit.

 3. Ve skupinovém rámečku Microsoft Exchange zaškrtněte políčko Použít režim serveru Exchange s mezipamětí.

 4. Ukončete a restartujte aplikaci Outlook.

Všechny složky se udržují v synchronizovaném stavu; můžete však zadat složky, které chcete zahrnout do okamžité synchronizace při ručním spuštění příkazu odeslat a přijmout stisknutím klávesy F9.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmoutNastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka  Dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání lze otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+S.

 2. V seznamu klepněte na skupinu pro odesílání a přijímání, která obsahuje váš účet serveru Exchange, a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. Ve skupinovém rámečku Účty vyberte účet serveru Exchange.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky zaškrtněte políčka pro všechny složky, které chcete zahrnout do synchronizace při ručním spuštění příkazu Odeslat a přijmout vše.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Stáhnout pouze záhlaví.

  • Vyberte možnost Stáhnout celou položku včetně příloh.

   Stahování položek, jejichž velikost přesahuje zadanou hodnotu, můžete omezit jen na stažení záhlaví. Zaškrtněte políčko Stáhnout pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovanou mezní velikost v kilobajtech (kB).

   Poznámka : Záhlaví lze stahovat, pouze pokud je účet serveru Exchange připojen k serveru Microsoft Exchange 2003 nebo vyšší verzi. Záhlaví není k dispozici u složek, které neobsahují položky pošty, například složky kalendáře.

Začátek stránky

Změna složek a obsahu dostupných offline

Bez ohledu na to, používáte-li režim serveru Exchange s mezipamětí, můžete při používání offline složek kdykoliv změnit složky kopírované do vašeho počítače a synchronizované s ním.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmoutNastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka  Dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání lze otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+S.

 2. V seznamu klepněte na skupinu pro odesílání a přijímání, která obsahuje váš e-mailový účet serveru Exchange, a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. Ve skupinovém rámečku Účty vyberte účet serveru Exchange.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky zaškrtněte políčka všech složek, které chcete používat offline.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Stáhnout pouze záhlaví.

  • Vyberte možnost Stáhnout celou položku včetně příloh.

   Stahování položek, jejichž velikost přesahuje zadanou hodnotu, můžete omezit jen na stažení záhlaví. Zaškrtněte políčko Stáhnout pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovanou mezní velikost v kilobajtech (kB).

Tip : Chcete-li rychle určit složku pro použití v offline režimu, klepněte na ni v navigačním podokně, v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Zpřístupnit tuto složku offline.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×