Práce s obchodními projekty v aplikaci Business Contact Manager

Obchodní projekt je aktivita nebo událost s více kroky (například obchodní schůzka, marketingová aktivita nebo práce, kterou pro zákazníka dokončujete). Vaše obchodní projekty se mohou lišit od projektů jiných společností, to však nic nemění na skutečnosti, že všechny obchodní projekty obsahují individuální úkoly, které je potřeba identifikovat, přiřadit a sledovat. V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete všechny projekty spravovat pomocí záznamů typu Obchodní projekt.

Tento článek vysvětluje, jak vytvářet a spravovat obchodní projekty a jak přidávat a přiřazovat projektové úkoly.

What do you want to do?

Vytvoření nového obchodního projektu

Vytvoření obchodního projektu z příležitosti

Přidání úkolů projektu

Přiřazení projektu spolupracovníkovi

Správa obchodních projektů

Úpravy obchodního projektu

Propojení položek historie komunikace k obchodnímu projektu

Vytvoření nového obchodního projektu

Pomocí formuláře Obchodní projekt lze sledovat všechny aktivity potřebné k dokončení projektu, jako jsou obchodní schůzky, semináře nebo projekty zákazníků.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nový obchodní projekt.

 3. Zadejte následující požadované informace:

  • Na stránce Obecné v části Informace o projektu zadejte do pole Název projektu název nového projektu.

  • Ve stejné části klikněte na tlačítko Propojit s a potom v dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem vyberte jednoho Klient nebo Obchodní kontakt.

   Poznámka :  Záznam obchodního projektu obsahuje pouze jednoho primárního klienta nebo jen jeden obchodní kontakt, ale v části Související klienti a obchodní kontakty lze s obchodním projektem propojit další související klienty a obchodní kontakty.

 4. Zbytek formuláře můžete vyplnit pomocí stránek Obecné, Podrobnosti, Historie a Uživatelská pole, které lze otevřít ze skupiny Zobrazit.

  Poznámka : Pole definované uživatelem se zobrazují pouze v případě, že vlastník databáze upravil formulář Obchodní projekt.

 5. Na pásu karet klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Tip :  Formuláře obchodních projektů lze přizpůsobit přidáním polí, která vyhovují potřebám vaší organizace, odebráním nepotřebných polí a přesunutím polí pro zvýraznění informací, které jsou pro vás nejdůležitější. Další informace naleznete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Vytvoření obchodního projektu z příležitosti

Pokud chcete sledovat všechny aktivity prodeje, které je nutné provést, aby bylo možné na základě příležitosti realizovat prodej, můžete obchodní projekt vytvořit ze záznamu Příležitost.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na kartě Příležitosti dvakrát klikněte na záznam Příležitost, který chcete otevřít.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Obchodní projekt na možnost Vytvořit projekt.

 4. V dialogovém okně Vytvořit obchodní projekt přijměte výchozí výběr nebo podle potřeby proveďte změny a potom klikněte na tlačítko OK.

  Bude otevřen záznam Obchodní projekt založený na záznamu Příležitost.

 5. Vyplňte formulář Obchodní projekt. Další informace naleznete v předchozí části tohoto článku.

 6. Na pásu karet klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání úkolů projektu

Projekt může obsahovat jeden či více úkolů. Pokud je obchodním projektem například obchodní schůzka, může projekt obsahovat úkoly, jako je sjednání místa pro schůzku, zajištění občerstvení a vytvoření, výroba a dodání prezentačních materiálů. Všechny tyto úkoly můžete přidat do části Úkoly projektu v záznamu obchodního projektu a pak každý z nich přidělit vlastníkovi projektu nebo jiným členům týmu.

 1. V otevřeném obchodním projektu klikněte v části Informace o úkolech projektu na tlačítko Nový.

 2. Do pole Předmět zadejte název nového úkolu projektu.

 3. Vyplňte formulář projektového úkolu.

  Úkol bude automaticky propojen se záznamem obchodního projektu použitým k vytvoření tohoto úkolu projektu. Můžete nastavit termín splnění, prioritu a další podrobnosti.

Další informace o projektových úkolech naleznete v tématu Použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Přiřazení projektu spolupracovníkovi

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se ukládají obchodní data do databáze. Tato obchodní data můžete sdílet se spolupracovníky, aby měli všechny informace nezbytné k poskytování služeb zákazníkům. Obchodní projekt můžete přiřadit komukoli, pro koho jste databázi nasdíleli.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na kartě Obchodní projekty klikněte na záznam Obchodní projekt, který chcete přiřadit.

  Současně je možné vybrat více projektů.

  Jak?

  Chcete-li vybrat navzájem sousedící obchodní projekty, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a pak na poslední obchodní projekt. Chcete-li vybrat několik vzájemně nesousedících obchodních projektů, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte postupně na jednotlivé projekty. Chcete-li vybrat všechny obchodní projekty, klikněte na jeden obchodní projekt a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Přiřadit a pak klikněte na osobu, které chcete projekt přiřadit.

  Poznámka :  V seznamu Přiřadit se zobrazí seznam spolupracovníků pouze v případě, že s nimi svou databázi sdílíte. Pokud není konkrétní jméno zobrazeno, znamená to, že databázi s danou osobou nesdílíte. Informace o sdílení databáze naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli.

Začátek stránky

Správa obchodních projektů

Průběh projektu lze sledovat pomocí jednotlivých částí stránky Obecné. Zvláště důležité jsou tyto části:

 • Přehled projektu:     Obsahuje souhrn dokončených, zpožděných, nedokončených a důležitých úkolů. Je také možné zobrazit počet zbývajících dnů do data dokončení, jež bylo nastaveno při vytvoření projektu.

 • Informace o stavu:     V poli se seznamem Stav projektu vyberte aktuální stav projektu, například Nezahájeno nebo Probíhá. Chcete-li seznam upravit, klikněte na možnost Upravit tento seznam.

 • Úkoly projektu:     Obsahuje seznam úkolů projektu propojených s tímto projektem. Po aktualizaci jednotlivých úkolů a jejich uložení se zde zobrazí nejnovější informace.

Také projektům lze kvůli přehlednosti přiřazovat kategorie stejně jako u e-mailových zpráv. Další informace získáte v tématu Použití kategorií u záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Úpravy obchodního projektu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na kartě Obchodní projekty dvakrát klikněte na záznam obchodního projektu, který chcete upravit.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Začátek stránky

Propojení položek historie komunikace k obchodnímu projektu

Po propojení položek historie komunikace s obchodním projektem budete mít po ruce všechny podrobnosti. S obchodními projekty lze propojit obchodní poznámky, zápisy o telefonních hovorech, e-mailové zprávy, úkoly a události aplikace Outlook i soubory.

V tomto oddílu

Propojení nové položky historie komunikace

Propojení existujících položek historie komunikace

Připojení souborů a položek k obchodnímu projektu

Vytvoření obchodního projektu ze šablony projektů

Propojení nové položky historie komunikace

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na kartě Obchodní projekty dvakrát klikněte na záznam obchodního projektu, ke kterému chcete přidat položku historie.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Historie.

 4. Klikněte na tlačítko Nový.

 5. Klikněte na některý z následujících příkazů:

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Událost

  • Soubor

   Poznámka :  S obchodními projekty či projektovými úkoly nelze propojit položky deníku.

 6. Doplňte informace o položce historie komunikace.

  Položka se automaticky propojí s obchodním projektem.

 7. V záznamu obchodního projektu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Propojení existujících položek historie komunikace

Poznámka :  S obchodním projektem lze propojit existující položky, jako jsou e-mailové zprávy, úkoly a události aplikace Outlook, obchodní poznámky, zápisy o telefonních hovorech a soubory. Informace o propojování obchodních poznámek, zápisů o telefonních hovorech a souborů naleznete v další části.

 1. V aplikaci Outlook klikněte pravým tlačítkem na e-mailovou zprávu, úkol nebo událost a pak klikněte na příkaz Propojit se záznamem.

 2. V seznamu Typ položky vyberte možnost Obchodní projekty.

 3. V seznamu vyberte jeden či více obchodních projektů.

  Současně je možné vybrat více projektů.

  Jak?

  Chcete-li vybrat navzájem sousedící obchodní projekty, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a pak na poslední obchodní projekt. Chcete-li vybrat několik vzájemně nesousedících obchodních projektů, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte postupně na jednotlivé projekty. Chcete-li vybrat všechny obchodní projekty, klikněte na jeden obchodní projekt a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 4. V části Propojené záznamy klikněte na možnost Propojit. Záznamy, které jste vybrali, se objeví v seznamu v poli Propojit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Vybrané e-mailové zprávy, úkoly nebo události jsou nyní propojeny s vybraným záznamem či záznamy.

Začátek stránky

Připojení souborů a položek k obchodnímu projektu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na kartě Obchodní projekty dvakrát klikněte na záznam obchodního projektu, který chcete upravit.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Podrobnosti.

 4. Klikněte na kartu Vložení.

 5. Ve skupině Zahrnout klikněte na možnost, která popisuje, co chcete udělat:

  • Chcete-li přidat soubor, klikněte na možnost Připojit soubor, vyhledejte požadovaný soubor, vyberte ho a klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat jinou položku aplikace Outlook, například úkol nebo událost, klikněte na možnost Položka aplikace Outlook, vyhledejte položku, kterou chcete připojit, vyberte ji a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li přidat vizitku, klikněte na možnost Vizitky, dále na možnost Jiné vizitky, vyhledejte vizitku a klikněte na tlačítko OK.

 6. V záznamu obchodního projektu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření šablony projektů

Pokud má vaše firma podobné události či akce o více krocích, které je potřeba uspořádat, můžete vytvořit šablonu projektů, která vám nastavení záznamu Obchodní projekt pro tyto aktivity či události usnadní.

Firma může mít například stánek na několika výstavách, které se během roku konají. Řada projektových úkolů zůstává pro každou výstavu beze změny, tzn. je potřeba pronajmout stánek, zařídit dopravu, shromáždit materiály na výstavu, postavit stánek, sbalit stánek a pak zpracovat nové kontakty získané na výstavě. Můžete tedy vytvořit šablonu projektů s těmito projektovými úkoly a potom pomocí ní vždy všechny výstavy plánovat.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. V podokně Seznam vyberte na kartě Obchodní projekty projekt, na kterém chcete šablonu projektů založit.

  Poznámka :  Pokud šablonu založíte na jiném projektu, který bude obsahovat projektové úkoly a typ projektu, dobu trvání a prioritu, budou i tyto prvky přidány do šablony. Nemáte-li žádné záznamy obchodních projektů, můžete i tak šablonu projektů vytvořit a pak do ní přidat prvky potřebné pro daný typ projektu.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Šablony projektu na tlačítko Vytvořit šablonu.

 4. V dialogovém okně Vytvořit šablonu projektu zadejte název projektu a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Upravit šablonu projektu můžete kliknout a přidat do šablony projektů některé z následujících prvků:

  • Typ projektu:    Klikněte na typ projektu ze seznamu nebo upravte seznam přidáním jiného typu projektu.

  • Doba trvání projektu (dny):    Zadejte počet dní nutný k dokončení tohoto typu projektu.

  • Priorita:    Klikněte na prioritu nebo upravením seznamu přidejte nebo změňte názvy priorit.

  • Úkoly projektu:    Chcete-li přidat úkoly nutné pro daný druh projektu, klikněte na možnost Nový.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření obchodního projektu ze šablony projektů

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Šablony projektu na tlačítko Spravovat šablony projektů.

 3. V dialogovém okně Spravovat šablony projektů vyberte šablonu projektů ze seznamu a klikněte na možnost Vytvořit projekt.

  Tip :  Můžete také na pásu karet ve skupině Nový kliknout na šipku vedle tlačítka Nový obchodní projekt a potom kliknout na možnost Vytvořit projekt ze šablony.

 4. V dialogovém okně Vytvořit šablonu projektu zadejte název projektu a klikněte na tlačítko Propojit s.

 5. V seznamu Typ položky vyberte typ záznamu k propojení.

 6. V seznamu vyberte možnost Klient nebo Obchodní kontakt.

  Poznámka : K záznamu Obchodní projekt v poli Propojit můžete propojit pouze jednoho klienta nebo obchodní kontakt. Ve formuláři Obchodní projekt můžete také nastavit propojení na jiné klienty a obchodní kontakty účastnící se obchodního projektu, a to v části Související klienti a obchodní kontakty.

 7. V části Propojené záznamy klikněte na možnost Propojit. Záznam, který jste vybrali, se objeví v seznamu v poli Propojit.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vytvořit obchodní projekt upravte v případě potřeby datum zahájení a potom klikněte na tlačítko OK.

  Otevře se formulář Obchodní projekt založený na šabloně, kterou jste vybrali.

 10. Vyplňte formulář Obchodní projekt. Další informace naleznete dříve v tomto článku v části Vytvoření nového obchodního projektu.

 11. Na pásu karet klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění obchodního projektu

Informace o odstraňování záznamů, včetně záznamů Obchodní projekt, naleznete v části Odstranění záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×