Práce s nabídkami a příkazy pomocí klávesových zkratek

Řádek nabídek je zvláštní panel nástrojů v horní části obrazovky, který obsahuje nabídky jako Soubor, Úpravy nebo Zobrazit. V následujícím seznamu se termín panel nástrojů vztahuje také na řádek nabídek.

Klávesy

Akce

ALT, písmeno1, písmeno2

Otevření příkazu v nabídce na řádku nabídek; písmeno1 označuje podtržené písmeno v názvu nabídky, písmeno2 je podtržené písmeno v názvu příkazu

F10 nebo ALT

Aktivace řádku nabídek

CTRL+TAB

Výběr dalšího aktivního panelu nástrojů

CTRL+SHIFT+TAB

Výběr předchozího aktivního panelu nástrojů

TAB

Výběr další nabídky nebo tlačítka na aktivním panelu nástrojů

SHIFT+TAB

Výběr předchozí nabídky nebo tlačítka na aktivním panelu nástrojů

ŠIPKA NAHORU

Výběr předchozího příkazu v aktivní nabídce nebo podnabídce

ŠIPKA DOLŮ

Výběr dalšího příkazu v aktivní nabídce nebo podnabídce

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky

HOME nebo END

Výběr prvního nebo posledního příkazu v aktivní nabídce nebo podnabídce

ALT

Současné zavření aktivní nabídky i podnabídky

ESC

Zavření pouze aktivní nabídky, nebo podnabídky

ALT+MEZERNÍK

Zobrazení nabídky ikony aplikace (v záhlaví aplikace)

ENTER

Otevření aktivní nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo příkazu


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×