Práce s makry aplikace Excel 4.0

Ačkoli aplikace Microsoft Excel 2010 nadále podporuje makra aplikace Excel 4.0 (XLM), doporučujeme provést jejich migraci na nejnovější verzi jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Po migraci maker budete moci využívat vylepšení objektového modelu pro programování v jazyce VBA. Aby to pro vás bylo snazší, byly do objektového modelu přidány nové objekty, metody a vlastnosti pro těch několik zbývajících funkcí, které v dřívějších verzích jazyka VBA neměly ekvivalent. Kromě toho byl v jazyce VBA vylepšen výkon operací pro vzhled stránky, aby byl zajištěn podobný výkon u funkcí PAGE.SETUP() v makrech XLM.

Další informace o migraci maker XLM naleznete v tématu Migrace maker aplikace Excel 4 na jazyk VBA na blogu týmu pro produkt Excel.

Pokud usoudíte, že nejste na migraci připraveni, můžete makra aplikace Excel 4.0 i nadále používat. Při otevření makra XLM v aplikaci Excel 2010 se zakázanými makry zobrazí aplikace Excel následující zprávu:

„V souladu s nastavením zabezpečení byla makra zakázána. Chcete-li makra spustit, je nutné znovu otevřít tento sešit a pak zvolit možnost pro povolení maker. Další informace o povolení maker získáte kliknutím na možnost Nápověda.“

Chcete-li nastavení maker změnit tak, aby bylo možné makra XLM spouštět, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na kartu Soubor a potom na tlačítko Možnosti.

  2. Klikněte na možnost Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

  3. Klikněte na položku Nastavení maker a na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu).

    Důležité:    Toto nastavení nedoporučujeme používat. Pokud je přesto použijete, pak doporučujeme vrátit nastavení zabezpečení maker co nejdříve zpět na úroveň Zakázat všechna makra bez oznámení.

  4. Klikněte na položku Nastavení rozšířeného blokování souborů, poté v části Typ souboru vyberte možnost Listy s makry aplikace Excel 4 a ověřte, že je zaškrtnuto políčko u položky Otevřít.

  5. V části Chování při otevírání vybraných typů souborů klikněte na možnost Otevírat vybrané typy souborů v chráněném zobrazení a povolit úpravy.

  6. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×