Práce s fotografiemi v knihovně obrázků

Několik fotografií v prezentaci Když přidáte fotografie a obrázky do knihovny obrázků, můžete je takto efektivně uspořádat, snadno zobrazit praktickým a dynamickým způsobem a pohodlně k nim získat přístup při použití na jiných stránkách.

Co chcete udělat?

Další informace o knihovně obrázků

Vytvoření knihovny obrázků

Odeslání obrázků

Výběr obrázků

Zobrazení obrázků

Zobrazení a úprava vlastností obrázku

Úprava obrázků

Stažení obrázků

Odstranění obrázků

Další informace o knihovně obrázků

Knihovna obrázků umožňuje sdílet kolekci digitálních fotografií nebo obrázků. Fotografie lze sice ukládat v jiných typech knihoven služby SharePoint, avšak knihovny obrázků mají několik výhod. S knihovnou obrázků můžete obrázky zobrazit v prezentaci, můžete do svého počítače stahovat obrázky s konkrétní velikostí a formátem a můžete upravovat obrázky pomocí editoru obrázků, který je kompatibilní s technologií SharePoint, například pomocí aplikace Microsoft Office Picture Manager. Na fotografie v knihovně obrázků lze rovněž jednoduše vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například stránek, wikiwebů a blogů.

O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, případně pokud chcete uchovávat fotografie týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny obrázků

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu , dále na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom na tlačítko Vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na položku Knihovna obrázků. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 4. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny.

  Popis není povinný. Popis se zobrazí v horní části stránky pod názvem knihovny.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Odeslání obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Odeslání jednoho obrázku

  1. Klikněte na volbu Odeslat obrázek.

   Zobrazí se dialogové okno Vybrat obrázek. V tomto okamžiku můžete přepnout operace a odeslat více obrázků kliknutím na možnost Uložit více souborů pod polem Název.

  2. V případě potřeby rozhodněte, zda chcete přepsat existující soubor se stejným názvem, a to tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Přepsat existující soubory. Výchozí operace je přepsání souborů se stejným názvem.

  3. Klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor obrázku v dialogovém okně Zvolit soubor, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. V dialogovém okně vlastností obrázku můžete volitelně zadat metadata týkající se obrázku, např. název souboru, datum vytvoření obrázku, popis obrázku a jedno či více klíčových slov.

  6. Klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li, můžete kliknout na tlačítko Storno a zadat metadata obrázku později.

   Odeslání více obrázků

  7. V nabídce Odeslat klikněte na šipku a potom vyberte položku Odeslat více obrázků.

  8. V případě potřeby rozhodněte, zda chcete přepsat existující soubor se stejným názvem, a to tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Přepsat existující soubory. Výchozí operace je přepsání souborů se stejným názvem.

  9. Proveďte jednu z následujících akcí:

   Použití dialogového okno Vybrat obrázek

   • Proveďte jednu z následujících akcí:

    Použití Průzkumníka Windows

    1. V samostatném okně Průzkumníka Windows vyhledejte a vyberte soubory obrázků, které chcete odeslat, a přetáhněte je do dialogového okna Vybrat obrázek.

    2. V případě potřeby rozhodněte, zda chcete přepsat existující soubory se stejným názvem, a to tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Přepsat existující soubory. Výchozí operace je přepsání souborů se stejným názvem.

    3. Po identifikaci jednotlivých souborů se můžete rozhodnout určité soubory neodeslat, a to tak, že kliknete na tlačítko Odebrat.

    4. Jednotlivé soubory odešlete kliknutím na tlačítko OK.

    5. Jakmile budou všechny soubory odeslány, klikněte na tlačítko Hotovo.

     Použití dialogového okna Otevřít

    6. Klikněte na tlačítko Vyhledat soubory, vyhledejte soubory obrázků v dialogovém okně Otevřít, vyberte názvy a klikněte na tlačítko Otevřít.

     Použití editoru obrázků

     V některých případech se může otevřít editor obrázků kompatibilní se službou SharePoint, např. Microsoft Office Picture Manager.

   • Postupujte podle pokynů v editoru obrázků pro výběr více obrázků a jejich odeslání. Pokud má odesílaný soubor stejný název jako existující soubor v knihovně, může editor obrázků zobrazit výzvu, abyste změnili název obrázku.

Začátek stránky

Výběr obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr jednoho obrázku

  • Zaškrtněte políčko vedle obrázku, miniatury nebo položky podrobností.

   Pokud používáte zobrazení podrobností, zobrazí se ve výchozím nastavení v horní části panelu Snadné spuštění náhled obrázku.

   Výběr více obrázků

  • Zaškrtněte políčko vedle každého obrázku, miniatury nebo položky podrobností.

   Pokud je zobrazeno více obrázků, můžete rychle zobrazit pouze vybrané obrázky pomocí zobrazení vybraného obrázku.

Začátek stránky

Zobrazení obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, pro kterou chcete zobrazit obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit podrobnosti obrázku a sloupce ve formátu podobném tabulce, klikněte na šipku vedle příkazu Zobrazení, vyberte položku Všechny obrázky a potom položku Podrobnosti.

  • Chcete-li zobrazit obrázky v menší velikosti, klikněte na šipku vedle příkazu Zobrazení, vyberte položku Všechny obrázky a potom položku Miniatury.

  • Chcete-li zobrazit obrázky v horizontální skupině pěti obrázků, klikněte na šipku vedle příkazu Zobrazení, vyberte položku Všechny obrázky a potom položku Filmový pás.

  • Chcete-li zobrazit všechny obrázky jako prezentaci (bez ohledu na aktuálně vybrané obrázky), klikněte na nabídku Akce a potom na položku Zobrazit prezentaci.

   Tip :  Chcete-li vytvořit podobnou automatickou prezentaci na stránce, můžete vložit webovou část Prezentace knihovny obrázků, která vám umožní určit délku zobrazení obrázku, zda budou obrázky zobrazovány náhodně či sekvenčně a jak budou zobrazeny určité vlastnosti obrázku.

  • Chcete-li zobrazit pouze vybrané obrázky, vyberte obrázky, které chcete zobrazit, klikněte na šipku vedle příkazu Zobrazení a vyberte položku Vybrané obrázky.

Poznámka : 

 • Knihovnu obrázků nelze zobrazit v zobrazení Datový list.

 • Pokud nejsou příkazy Podrobnosti, Miniatury a Filmový pás zobrazeny, ujistěte se, zda aktuální zobrazení používá výchozí styl zobrazení.

Začátek stránky

Zobrazení a úprava vlastností obrázku

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit a upravit vlastnosti obrázku.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, nebo klikněte v nabídce Akce webuna příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Chcete-li zobrazit dialogové okno vlastností obrázku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou aktuálně zobrazeny miniatury, klikněte na miniaturu.

   Pokud chcete v tomto okamžiku upravit vlastnosti obrázku, klikněte na pásu karet dialogového okna na položku Upravit položku.

  • Pokud jsou aktuálně zobrazeny podrobnosti obrázku, umístěte ukazatel myši na název, kliknutím na šipku rozevíracího seznamu zobrazte nabídku Úpravy a potom vyberte příkaz Zobrazit vlastnosti nebo Upravit vlastnosti.

   Důležité :  Pokud není zobrazena nabídka Úpravy, ujistěte se, zda je aktuálně zobrazen sloupec Název (odkaz na dokument s nabídkou pro úpravy).

 4. Proveďte změny vlastností obrázku. Můžete provést následující akce:

  • Změnit název. Například více obrázků v knihovně má stejný název a vy je chcete odlišit.

  • Přidat datum pořízení snímku. Tuto možnost použijte, pokud například chcete chronologicky uspořádat a sledovat obrázky.

  • Zadat popis obrázku. Tuto možnost použijte, pokud například chcete chcete ostatním uživatelům poskytnout více informací o obrázku.

  • Zadat jedno nebo více klíčových slov. Například pokud chcete zjednodušit hledání obrázků nebo vytvořit vlastní zobrazení.

   Poznámka :  V závislosti na způsobu nastavení knihovny obrázků může existovat více vlastností, které lze zobrazit a upravit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Úprava obrázků

Pokud chcete upravit obrázky pomocí příkazu Upravit, musíte mít v počítači nainstalovaný editor obrázků kompatibilní se službou SharePoint, jako je například aplikace Microsoft Office Picture Manager. Pokud editor obrázků kompatibilní se službou SharePoint nemáte, můžete obrázky upravit tak, že stáhnete obrázky, provedete změny a uložíte soubory, odešlete obrázky a poté přepíšete původní soubory.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete upravit obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Upravit.

  Pokud je k dispozici, otevře se editor obrázků kompatibilní se službou SharePoint.

 5. Upravte obrázky a ukončete aplikaci editoru obrázků.

 6. Pokud se chcete vrátit zpět do knihovny, klikněte na příkaz Přejít zpět do knihovny <Název knihovny obrázků>.

  Poznámka :  Dokud jste neukončili práci v editoru obrázků, na tento příkaz neklikejte. Pokud jste nedokončili úpravy obrázků, přepněte do editoru obrázků a poté dokončete úpravy.

Začátek stránky

Stažení obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Stáhnout.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít aktuální výchozí nastavení, vyberte v části Vyberte velikost požadovanou velikost souboru.

  • Chcete-li určit velikost, formát a míru komprese, klikněte na možnost Upřesnit možnosti stahování.

   Můžete zvolit jiný formát souboru, např. JPEG, TIF, BMP, GIF a PMG, zvolit několik předdefinovaných šířek a výšek nebo použít míru komprese vyjádřenou určitými procenty.

  • Chcete-li soubory přidat do zprávy aplikace Outlook, dokumentu aplikace Word, prezentace aplikace PowerPoint nebo listu aplikace Excel, klikněte na možnost Odeslat obrázky.

   V dialogovém okně Odeslat obrázky se můžete rozhodnout, zda chcete vložit obrázky do otevřeného nebo nového souboru. Můžete také kliknout na možnost Možnosti a určit velikost.

Začátek stránky

Odstranění obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete odstranit obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny obrázků klikněte na název knihovny obrázků.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×