Práce s fotografiemi v knihovně obrázků

Knihovna obrázků SharePointu vám umožňuje nahrávat a ukládat fotky a obrázky, které můžete používat na svém webu nebo sdílet ostatními. Pomocí různých náhledů je můžete různě uspořádat a zobrazit.

Několik obrázků v zobrazení miniatur

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu a potom klikněte na Přidat aplikaci. Pokud v rozevíracím seznamu možnost Přidat aplikaci nevidíte, klikněte na Obsah webu a pak na Přidat aplikaci.

  Přidání aplikace (seznam, knihovna)

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na stránce Vaše aplikace vyhledejte ikonu Knihovna obrázků a klikněte na ni.

  Knihovna obrázků:

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Pokud chcete přidat popis knihovny nebo povolit správu verzí knihovny, klikněte na Upřesnit možnosti v dialogovém okně Přidat knihovnu obrázků.

 6. Klikněte na Vytvořit. V části Naposledy otevřené na panelu Snadné spuštění se zobrazí název Knihovny obrázků.

Nedávno vytvořené položky

Poznámka : Pokud po kliknutí na Přidat aplikaci nevidíte možnost knihovny obrázků, kontaktujte správce.

Obrázky můžete nahrát několika způsoby: přetáhnout, odeslat nebo přidat nové soubory, nebo použít příkaz Otevřít v Průzkumníkovi. Uděláte to takto:

Přetahování obrázků
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na počítači otevřete Průzkumníka a přejděte k obrázkům, které chcete nahrát. Umístěte je na obrazovce tak, abyste je mohli přetáhnout z Průzkumníka do SharePointu.

  Snímek obrazovky se zobrazením SharePointu a Průzkumníka Windows vedle sebe při použití klávesy Windows a kláves se šipkami

  Poznámka : Pokud jako operační systém používáte alespoň Windows 8, můžete umístit SharePoint na jednu stranu obrazovky a Průzkumníka na druhou. Přetahování souborů tak bude jednodušší. Uděláte to tak, že kliknete na SharePoint, podržíte klávesu Windows a pak stisknete šipku vpravo nebo vlevo. Zopakujte to s oknem Průzkumníka, ale použijte opačnou šipku. Tím připnete jednotlivá okna na strany obrazovky.

 4. V Průzkumníkovi vyberte soubory obrázků, které chcete nahrát, klikněte na ně a přetáhněte do knihovny SharePointu.

  Poznámka : Funkce přetažení nefunguje ve Windows 10 v prohlížeči Edge, ale funguje v Internet Exploreru 11. Pokud musíte použít Edge, vyzkoušejte jednu z následujících metod.

Nahrání jednoho nebo více obrázků do SharePointu
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V horní části knihovny obrázků klikněte na + Nový, + Nový dokument nebo Odeslat.

 4. Pokud nahráváte soubory se stejným názvem, můžete si vybrat, jestli chcete stávající soubor automaticky přepsat souborem se stejným názvem. Když chcete soubory přepsat, zaškrtněte políčko Přepsat existující soubory. Jestli to nechcete udělat, jeho zaškrtnutí zrušte. Výchozí operací je přepsání souborů se stejným názvem. Když zaškrtnutí zrušíte, při nahrávání duplicitního souboru se zobrazí výzva, jestli chcete soubor přepsat.

 5. V dialogovém okně Přidat obrázek projděte složky vašeho počítače a vyberte soubor obrázku. Pokud používáte SharePoint Online nebo SharePoint Server 2016 a chcete nahrát několik souborů, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé soubory.

 6. Klikněte na Otevřít a pak na OK.

Nahrání souborů pomocí Průzkumníka souborů Windows
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky, a klikněte na její název.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V samostatném okně Průzkumníka souborů vyhledejte a vyberte soubory obrázků, které chcete odeslat, a přetáhněte je do okna knihovny obrázků. Tímto způsobem můžete odeslat jeden nebo více souborů nebo složek.

 4. Pokud už některý soubor existuje, možná se zobrazí dialogové okno, které vám nabídne přepsání nebo přeskočení tohoto souboru.

 5. Zavřete Průzkumníka a aktualizujte zobrazení knihovny obrázků, abyste zobrazili nové soubory.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků s fotografiemi, které chcete vybrat.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr jednoho obrázku
  1. Na pásu karet, na kartě Knihovna, ve skupině Spravovat zobrazení, v části Aktuální zobrazení, klikněte na šipku dolů a vyberte Všechny obrázky.

  2. Klikněte napravo od položky, aby se zvýraznila a zobrazilo se zatržítko.

  Výběr více obrázků
  1. V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  2. V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit obrázky.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete zobrazit podrobnosti obrázku ve formátu podobném tabulce, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak klikněte na Všechny obrázky.

  • Když chcete zobrazit malé verze obrázků, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak na Miniatury.

  • Pokud chcete obrázky zobrazit podobně jako prezentaci, ve které se můžete proklikávat řadou velkých náhledů fotografií, klikněte na kartu Knihovna, potom klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak klikněte na Snímky.

   Pokud chcete vytvořit podobnou automatickou prezentaci na stránce, vložte webovou část Prezentace knihovny obrázků, která vám umožní určit délku zobrazení obrázku, jestli se budou obrázky zobrazovat náhodně nebo sekvenčně a jak se budou zobrazovat určité vlastnosti obrázku.

   Dva další způsoby změny zobrazení obrázků: Klikněte na tři tečky vedle Najít soubor a potom klikněte na Upravit toto zobrazení. Nebo klikněte na Miniatury, Všechny obrázky nebo Snímky.

   Zobrazení fotografií

  • Když chcete zobrazit jen jeden obrázek, klikněte na název daného souboru nebo na jeho miniaturu. Obrázek se tak zobrazí spolu s podrobnostmi o souboru.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit a upravit vlastnosti obrázku.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Pokud chcete zobrazit dialogové okno vlastností obrázku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nacházíte v zobrazení Miniatury, klikněte na danou miniaturu. Když chcete upravit vlastnosti obrázku, klikněte na možnost Upravit položku na kartě Zobrazení na pásu karet.

  • Pokud se nacházíte v zobrazení Všechny obrázky, klikněte na tři tečky ... vedle obrázku, jehož vlastnosti chcete upravit. U popisku, který se zobrazí, znovu klikněte na tři tečky ... a pak na Vlastnosti.

 4. Můžete upravit následující parametry obrázku:

  • Změňte Název souboru. Toto je název, pod kterým je soubor uložený v knihovně.

  • Změňte Nadpis (nebo titulek) obrázku. Toto je užitečné, pokud má několik obrázků v knihovně stejný název a vy je chcete odlišit. Když zadáte nadpis, zobrazí se v miniatuře místo názvu souboru.

  • Přidejte nebo změňte Datum vytvoření obrázku. Tuto možnost použijte, pokud například chcete obrázky chronologicky uspořádat a sledovat. Záznam je obvykle už vyplněný datem souboru (většinou jde o datum, kdy byl snímek pořízený).

  • Zadejte Popis obrázku. Můžete tak ostatním uživatelům poskytnout další informace o obrázku.

  • Zadejte Klíčová slova. Usnadníte tak vyhledání obrázku nebo vytváření vlastních zobrazení.

   Poznámka :  V závislosti na způsobu nastavení knihovny obrázků může existovat více vlastností, které lze zobrazit a upravit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Když chcete upravit obrázky, nejlepší řešení je použít příkaz Otevřít v Průzkumníkovi a soubory obrázků pak otevřít v libovolném editoru. Můžete použít kterýkoliv oblíbený editor, například Malování systému Windows nebo Windows Fotogalerii, aplikace, které si stáhnete z Microsoft Storu, nebo nástroj třetí strany, jako je Gimp, PhotoShop nebo PaintShop Pro.

Úprava obrázků v externím editoru
 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V okně Průzkumníka klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete upravit, klikněte na Otevřít v aplikaci... a potom vyberte editor fotografií, který chcete použít (editor musí být na počítači nainstalovaný).

 4. Upravte soubor, a až skončíte, jednoduše ho uložte.

 5. Až upravíte všechny požadované soubory, zavřete Průzkumníka Windows, vraťte se do knihovny obrázků SharePointu a aktualizujte stránku. Vámi provedené změny by se teď měly zobrazit.

Stažení obrázků z knihovny
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte obrázek.

 4. Klikněte na tři tečky (...) vedle obrázku.

  Poznámka : Pokud pracujete v zobrazení Miniatury, tři tečky zobrazíte tak, že přepnete do zobrazení Všechny obrázky.

 5. Klikněte na tři tečky (...) v zobrazeném popisku a potom klikněte na Stáhnou nebo Stáhnout kopii.

 6. Soubor by se měl stáhnout do vaší složky Stažené soubory. Pokud používáte Internet Explorer, zobrazí se nabídka, jestli chcete po stažení otevřít daný soubor nebo složku.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

  • V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  • V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

 4. Na pásu karet, ve skupině Správa na kartě Soubory, klikněte na Odstranit dokument.

Knihovna obrázků umožňuje sdílet kolekci digitálních fotografií nebo obrázků. Fotografie jde sice ukládat v jiných typech knihoven SharePointu, ale knihovny obrázků mají několik výhod. S knihovnou obrázků můžete obrázky zobrazit v prezentaci, můžete do svého počítače stahovat obrázky s konkrétní velikostí a formátem a můžete upravovat obrázky pomocí editoru obrázků. Na fotografie v knihovně obrázků můžete také jednoduše vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například stránek, wikiwebů a blogů.

O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, případně pokud chcete uchovávat fotografie týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×