Práce s diagramy modelů UML aplikace Visio v programu Visual Studio .NET

Přidání diagramu UML aplikace Microsoft Office Visio k řešení v programu Visual Studio

  • V programu Visual Studio vyberte řešení v programu Solution Explorer (Průzkumník řešení).

  • V nabídce Project (Projekt) klepněte na příkaz Add New Item (Přidat novou položku).

  • V dialogovém okně Add New Solution Item (Přidat novou položku řešení) klepněte na možnost Visio Files (Soubory Visio) a potom na možnost UML.

  • V části Templates (Šablony) klepněte na diagram UML a potom na tlačítko Open (Otevřít).

Spustí se aplikace Visio a otevře se nový soubor s diagramem UML, ve kterém bude možné provést úpravy.

Otevření existujícího diagramu UML aplikace Visio z programu Visual Studio

  • V programu Visual Studio vyberte řešení v programu Solution Explorer (Průzkumník řešení).

  • V nabídce Project (Projekt) klepněte na příkaz Add Existing Item (Přidat existující položku).

  • V dialogovém okně Add Existing Solution Item (Přidat existující položku řešení) klepněte na požadovaný diagram UML a potom klepněte na tlačítko Open (Otevřít).

Spustí se aplikace Visio s vybraným souborem, ve kterém bude možné provést úpravy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×