Práce s daty v listu na OneDrivu

Možná už jste zaslechli něco o práci v cloudu a zajímá vás, co to znamená a jaký to má vliv na to, jak pracujete s Excelem. Ve skutečnosti jde jen o poskytnutí snadného přístupu k vašim datům prostřednictvím prohlížeče – komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. Ostatní nemusí mít k tomu, aby mohli tato data zobrazit, upravovat nebo na nich spolupracovat, nainstalovaný Excel.

Když použijete Excel Online, rozšíření Excelu založené na prohlížeči, budete moct všechno tohle udělat. Můžete ho použít dokonce k vytvoření nového sešitu v počítači, na kterém není nainstalovaný Excel.

Sešity můžete v prohlížeči zobrazovat a upravovat jedním ze dvou způsobů:

 • Odešlete nebo vytvoříte nové sešity na OneDrive, tedy do bezplatné služby pro ukládání a sdílení souborů založené na webu.

 • Uložíte sešity na sharepointový web, kde je nainstalovaný Office Online.

V tomto článku je popsaná první metoda. Další informace o metodě pro SharePoint najdete v tématu Publikování sešitu na web SharePoint.

Co je Excel Online?

Excel Online je aplikace založená na prohlížeči, kterou je možné použít k tomu, aby se daly excelové Sešit zobrazit a upravit ve vašem prohlížeči. Sešity a List vypadají v aplikaci Excel Online stejně jako v Excelu. Excel Online vám bude připomínat Excel, který znáte. V aplikaci Excel Online je hodně excelových funkcí, ale ne všechny jsou stejně podporované nebo stejně fungují. Abyste mohli dělat změny, které v prohlížeči nejdou, umožňuje Excel Online otevřít daný sešit v Excelu a pak ho znovu uložit na server.

Excel Online umožňuje snadno dělat následující akce:

 • Rozšířit Excel na web     Používat excelové funkce, které znáte, ve webovém prostředí.

 • Pracovat kdekoliv, kde se nacházíte     Pro přístup k sešitům nepotřebujete nic jiného než prohlížeč.

 • Spolupracovat     Vaši týmoví kolegové můžou s vámi pracovat na projektech bez ohledu na to, kterou verzi Excelu mají.

Přístup k aplikaci Excel Online pomocí služby OneDrive

Abyste mohli používat Excel Online ve službě OneDrive, potřebujete účet Microsoft. Přihlaste se pomocí tohoto ID a potom přejděte na OneDrive, kde získáte přístup k aplikaci Excel Online. Abyste mohli pracovat se stávajícími excelovými sešity v aplikaci Excel Online, můžete tyto sešity odeslat na OneDrive.

Vytvoření ID pro OneDrive

 1. Přejděte na http://OneDrive.live.com.

 2. Klikněte na Přihlásit se.

Odeslání stávajícího sešitu

Pokud chcete odeslat jeden nebo více sešitů, aby se daly použít v aplikaci Excel Online, postupujte takto:

 1. Přihlaste se na OneDrive.

 2. V části Soubory klikněte na složku, kam chcete poslat tyto sešity.

  Složky, u kterých se zobrazí ikona zámku, jsou soukromé. Složky můžou být taky sdílené nebo veřejné (internetové).

  Tip     Když kliknete na Vytvořit a pak Složka, můžete vytvořit novou složku, kam můžete odeslat svoje sešity.

 3. Kliknutím na Odeslat přidejte sešity, které chcete otevřít v aplikaci Excel Online.

Vytvoření nového sešitu v aplikaci Excel Online

Místo odesílání sešitu z počítače můžete vytvořit nový prázdný sešit ve složce ve službě OneDrive přímo v prohlížeči.

 1. Přihlaste se na OneDrive.

 2. Klikněte na složku, kam chcete přidat nový sešit.

 3. Klikněte na Vytvořit a pak na Sešit Excelu.

  Excel Online se otevře v režimu pro úpravy.

  Tip     Změny není potřeba ukládat. Excel Online ukládá sešit automaticky během toho, jak s ním pracujete. Pokud uděláte změny, které nechcete zachovat, použijte příkaz Zpět (nebo stiskněte kombinaci CTRL+Z).

Zobrazení dat v listu v aplikaci Excel Online

Když otevřete sešit v režimu zobrazení v aplikaci Excel Online, můžete zobrazit data v listu a pracovat s nimi, což vám pomůže při jejich interpretaci. Můžete třeba řadit a filtrovat data ve sloupcích nebo rozbalit kontingenční tabulky a podívat se na další detaily a datové trendy. Pokud chcete dělat změny dat, musíte sešit otevřít v režimu pro úpravy.

 1. Přihlaste se na OneDrive.

 2. Klikněte na složku obsahující sešit, který chcete zobrazit.

 3. Klikněte na sešit, který chcete projít.

Úpravy dat v listu v aplikaci Excel Online

Když pracujete na sešitu v aplikaci Excel Online v režimu pro úpravy, můžete změnit data, zadat nebo upravit vzorce a použít základní formátování a upozornit tak na určitá data.

 1. Přihlaste se na OneDrive.

 2. Klikněte na složku obsahující sešit, který chcete upravit.

 3. Klikněte na sešit, který chcete změnit.

Excel Online se otevře v režimu pro úpravy.

Pokud chcete provést pokročilejší úpravy sešitu, které nejsou možné v aplikaci Excel Online, postupujte takto:

 1. Klikněte na Otevřít v aplikaci Excel.

 2. V Excelu proveďte požadované úpravy.

 3. Na kartě Soubor klikněte na Uložit.

  Sešit se automaticky uloží do složky OneDrive.

Použití aplikace Excel Online ke spolupráci na datech v listu s ostatními

Pokud chcete spolupracovat s ostatními na stejném sešitu současně, můžete sešit s ostatními sdílet. Tato funkce je užitečná, když máte sešit, který vyžaduje vstupní informace, třeba skupinový projekt nebo podpisový list. Už není potřeba posílat takový sešit dokola e-mailem nebo čekat, až ho někdo jiný vrátí zpátky na server se změnami.

 1. Přihlaste se na OneDrive.

 2. Klikněte na složku obsahující sešit, který chcete sdílet.

  Poznámka     Ostatní budou mít přístup ke všem položkám ve složce, kterou vyberete, protože nemůžete nastavit oprávnění jen k jednotlivým sešitům. Pokud chcete, aby byly určité sešity soukromé, použijte pro ně jednu nebo víc dalších složek. Pro sešity, které chcete sdílet, vytvořte samostatnou složku.

 3. Klikněte na možnost Sdílet.

 4. Pozvěte ty, se kterými chcete soubor sdílet.

 5. Klikněte na možnost Sdílet.

 6. Zpátky ve složce klikněte na sešit.

  Když uživatelé kliknou na odkaz, který jim pošlete, a začnou pracovat na sešitu v režimu pro úpravy, uvidíte provedené změny.

  Poznámka     Pokud různí lidé (včetně vás) upravují stejnou buňku, zobrazí se v této buňce poslední změna.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×