Průzkumy v Excelu hostované online

Průzkumy umožňují, aby lidé vyplnili váš seznam (třeba přihlašovací arch nebo dotazník) a vy jste si mohli všechny jejich odpovědi zobrazit online a na jednom místě. Ve službách OneDrive a OneDrive pro firmy můžete vytvořit průzkum, který budou moct ostatní vyplnit jednoduše tak, že si ho otevřou pomocí vámi poskytnutého odkazu. Všechny odpovědi budete mít pohromadě zobrazené v jedné online tabulce.

Každá odpověď z průzkumu tvoří jeden řádek v tabulce.

Tady si ukážeme, jak průzkum vytvořit:

Ve službě OneDrive

  1. U horního okraje obrazovky klikněte na Vytvořit a potom klikněte na Průzkum v Excelu.
    Vytvoření průzkumu v Excelu

Objeví se formulář, který vás povede vytvořením průzkumu.

Ve službě OneDrive pro firmy

Přejděte do služby OneDrive pro firmy. Klikněte na Nový a potom na Průzkum v Excelu.

Vytvoření excelového průzkumu na OneDrivu pro firmy

Tipy pro vytváření excelového průzkumu

Průzkum můžete přidat do stávajícího sešitu. V sešitu, který máte otevřený v aplikaci Excel Online, přejděte na Domů > Průzkum > Nový průzkum. Do sešitu se přidá list průzkumu.

Vyplňte pole Zadejte název a Zadejte popis. Pokud nechcete mít žádný název nebo popis, odstraňte zástupný text.

Pořadí otázek ve formuláři můžete změnit jejich přetažením nahoru nebo dolů.

Pokud chcete zjistit, jak uvidí formulář jeho příjemci, klikněte na Uložit a zobrazit. Zpátky k úpravám se vrátíte kliknutím na Upravit průzkum. Až budete hotovi, klikněte na Sdílet průzkum.

Pokud kliknete na Zavřít, můžete se zpátky k úpravám a zobrazení formuláře dostat tak, že v aplikaci Excel Online přejdete na Domů > Průzkum.

Příkaz Průzkum

Když kliknete na Sdílet průzkum, začne se vytvářet odkaz na váš formulář. Klikněte na Vytvořit, aby se odkaz vygeneroval. Odkaz zkopírujte a vložte ho do e-mailu, zprávy nebo příspěvku. Formulář bude moct vyplnit každý, kdo odkaz otevře, ale výsledný sešit se zobrazí jenom těm, kterým k tomu dáte oprávnění.

Usnadnění práce díky správně zvoleným otázkám

Když do formuláře přidáváte otázky, pamatujte na to, že pro každou otázku je na excelovém listu určený jeden sloupec.

Otázky průzkumu odpovídající sloupcům listu

Zamyslete se nad tím, jak budete informace na výsledném listu používat. Pokud třeba lidem nabídnete seznam možných odpovědí, místo abyste je nechali psát vlastní odpověď, budete moct odpovědi řadit a filtrovat.

Snadné řazení a filtrování díky výběru ze seznamu možností

Jestli to chcete takto udělat, přejděte na Domů> Průzkum> Upravit průzkum a klikněte na otázku, kterou chcete upravit. Jako Typ odpovědi vyberte Volba a pak v poli Volby zadejte každou možnost na samostatný řádek.

Pole Volby

Vyzkoušejte taky jiné typy odpovědí.

  • Odpovědi typu Datum nebo Čas umožňují řadit výsledky chronologicky.

  • Odpovědi typu Číslo se dají zpracovat pomocí matematických funkcí a vypočítat třeba součty nebo průměry.

  • Odpovědi typu Ano/Ne je možné rychle filtrovat a zjistit, kdo je pro a kdo proti.

Poznámka : Při přidávání otázek do formuláře průzkumu se vytvářejí sloupce v tabulce. Změny, které ve formuláři průzkumu provedete, se v tabulce aktualizují, pokud nejde o odstranění otázky nebo změnu pořadí otázek ve formuláři. V těchto případech bude potřeba, abyste tabulku aktualizovali ručně: odstraňte sloupce, které se týkají odstraněných otázek, nebo vyjměte a vložte sloupce, abyste změnili jejich pořadí.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×