Průvodce rolí správce prostředků pro Project Web Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Správci zdrojů jsou zodpovědní za správu zdrojů dovedností a funkcí, které jsou přidružené k těmto zdroje. Správci zdrojů: úzce spolupracovat s projektovými manažery, abyste měli jistotu, že jsou správné sadou zdrojů přiřazeny zdroje projekty a zdroje máte dovednosti, které jsou potřebné pro úspěšné dokončení úkolů. Správce prostředků navíc může úzce spolupracovat s oddělení lidských zdrojů, abyste měli jistotu, že zaměstnanci požadavkům zdroje pro projekty, které podporují.

Tento článek popisuje aktivity, které jsou k dispozici jako správce prostředků na projektu, když použijete Microsoft Office Project Web Access. Prezentuje obecných základní informace o aplikaci Project Web Access z hlediska správce prostředků.

V závislosti udělená oprávnění správce má můžete jako správce prostředků můžete pomocí Project Web Access a Microsoft Office Project Professional 2007 pracovat s funkcemi Project Web Access.

Co se dá dělat s oprávněními správce zdrojů?

Práce na domovské stránce Project Web Access

Práce s úkoly a časové rozvrhy

Práce se zdroji

Práce v Centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s dalšími lidmi ve vaší organizaci

Práce s Project Professional

Získání nasazení rad, blogy a další informace o online

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Domovská stránka Project Web Accessu je primární vstupní místo pro uživatele, kteří pracují s daty uloženými v databázi serveru Microsoft Office Project Server 2007. Když se přihlásíte k Project Web Accessu, zobrazí se nevyřízené položky, které budou vyžadovat nějakou akci (například aktualizace úkolů, které se musí schválit), a položky, které se od vašeho posledního přihlášení změnily. Z domovské stránky máte přístup k funkcím Project Web Accessu, například na stránky Úkoly, Centrum projektů, Centrum zdrojů, Aktualizace, Zprávy o stavu, Dokumenty, Problémy a Rizika.

Poznámka :  Obsah, který se zobrazuje na domovské stránce Project Web Accessu, závisí na funkcích dostupných na serveru, na roli uživatele, na oprávněních přiřazených uživateli, na kategoriích zabezpečení, do kterých uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazených k této kategorii zabezpečení), a na případných přizpůsobeních domovské stránky.

Činnosti na domovské stránce Project Web Accessu

Začátek stránky

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Správa úkolů

Správa aktualizace úkolů

Správa časových rozvrhů

Integrace s Outlookem

Aby mohli členové týmu zaznamenávat hodiny do časového rozvrhu nebo stavu úkolů, musí správce nastavit časové rozvrhy, stavy úkolů nebo obojí. Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času. Členové týmu mohou pomocí stránek Moje úkoly zadávat stav úkolů, což správci umožňuje přesně sledovat stav nebo průběh dokončování úkolů v projektech.

Pokud vaše organizace sleduje průběh svých projektech vytvořené v Office Project Professional 2007, budete chtít sledování stavu úkolu.

Začátek stránky

Správa úkolů

Členové týmu můžete na stránce Moje úkoly v aplikaci Project Web Access zobrazit, upravit, delegáta a aktualizovat úkoly a pracovní doby, které jsou přiřazené k nim nebo týmu zdrojů tak, že vedoucí projektu, který používá Project Professional 2007. Pro přístup na stránku Moje úkoly, klikněte na Moje úkoly na panelu Snadné spuštění.

Činnosti při správě úkolů

Začátek stránky

Správa aktualizací úkolů

Na stránce Aktualizace úkolu v Project Web Accessu můžete kontrolovat změny úkolů a pracovních časů, které členové týmu odesílají ze svých stránek Moje úkoly. Pomocí stránky Aktualizace úkolu můžete taky aktualizovat projekty nejnovějšími informacemi.

Projekty můžete pomocí stránky Aktualizace úkolu aktualizovat informacemi dvěma způsoby:

 • Ručně:    Jednotlivé změny úkolů můžete na stránce Aktualizace úkolu přijímat kliknutím na tlačítko Přijmout. Pokud před přijetím požadavku na změnu úkolu na tento požadavek odpovíte, bude požadavek na změnu ze seznamu na stránce Aktualizace úkolů odebraný, dokud člen týmu neodpoví. Můžete aktualizovat a odpovídat na požadavky na nové úkoly a delegování úkolů současně.

 • Automaticky (pomocí pravidel):    Můžete vytvořit a spouštět pravidla, která automaticky aktualizují projekty změnami, které se nemusí před schválením kontrolovat. Můžete vytvořit pravidla, která se spouštějí pro určité projekty, pro všechny projekty, pro určité Zdroje nebo pro skupiny zdrojů v určitém místě hierarchické struktury zdrojů (RBS) vaší organizace.

Činnosti při správě aktualizací úkolů

Začátek stránky

Správa časových rozvrhů

Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času

Časový rozvrh byste měli vytvořit, když:

 • vaše organizace chce sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny,

 • potřebujete zajistit integraci s účetním systémem pro účely mzdové evidence a fakturace,

 • vedení podniku potřebuje znát podrobnosti o počtu a charakteru hodin odpracovaných zdroji (fakturovatelná přesčasová práce, běžná fakturovatelná práce a nefakturovatelná práce).

Činnosti při správě časových rozvrhů

Začátek stránky

Integrace s aplikací Outlook

Project Web Access je integrovaný s aplikací Microsoft Outlook, aby členové týmů mohli aktualizovat úkoly pomocí aplikace Office Outlook 2007, 2003 nebo XP. Aby členové týmu mohli používat funkce integrace Outlooku, musí:

 • mít platný účet pro Project Web Access, aby měli přístup na stránku, na které se konfigurují funkce integrace Outlooku,

 • používat Office Outlook 2007, 2003 nebo XP,

 • stáhnout a nainstalovat doplněk aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook.

Činnosti související s aplikací Outlook

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdroji

Projekty zaměstnanců

Plánování podle dovedností

Práce s dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Vedoucí projektů a správci zdrojů používají Centrum zdrojů v Project Web Accessu k zobrazení, úpravě a analýze informací pro Zdroje přiřazené k úkolům v projektech, které jsou publikované v databázi Project Serveru. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v podnikovém fondu Fond zdrojů. Oprávnění k zobrazení položek v Centru zdrojů uděluje správce Project Serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdrojích

V Centru zdrojů můžete upravovat informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtech a skupinách, do kterých zdroje patří. Můžete taky zobrazit informace o jejich přiřazení a dostupnosti.

Poznámka : Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře, je možné změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě informací o zdrojích

Začátek stránky

Personální zajištění projektů

Vedoucí projektu a menší míře správci zdrojů: můžete vytvořit týmy pro projekty na základě mnoha různých parametrů, včetně odbornost zdroje a dostupnosti zdrojů. Můžete vytvořit tým funkce v Project Web Access sestavení projektového týmu.

Při použití funkce Vytvořit tým pamatujte na toto:

 • Vedoucí nemusí mít možnost zobrazit všechny zdroje nebo je všechny přiřadit k projektům.

 • Při hledání zdrojů, které mají nezbytné dovedností nastaví, vaše organizace musí použijte zdrojů hierarchické struktury (RBS) a zdroje zprávy jiných enterprise Kódy osnovy, které slouží k určení různých kvalifikaci a zdroje relace v rámci organizace.

 • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů a jednotliví členové týmu si pak můžou vybrat ty úkoly, které chtějí mít přiřazené.

 • Vedoucí můžou používat oba typy rezervování zdrojů – navrhované i potvrzované. Přiřazováním zdrojů k projektům bez potvrzování můžou vedoucí sledovat potenciální přiřazení zdrojů pro navržené nové projekty. Organizace poskytující služby například často používají návrhy rezervování, aby mohly porovnat různé scénáře přiřazení a spravovat navržená i schválená přiřazení. Správci zdrojů v organizacích používajících centralizovaný Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří se sami starají o personální zajištění, používají navrhované rezervování ke sledování a správě personálních požadavků.

Poznámka : Některé atributy a nastavení zdrojů, například nastavení kalendáře a nahrazené zdroje, je možné změnit jenom pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při personálním zajišťování projektů

Začátek stránky

Plánování kvalifikací

Když chcete najít nejlepší zdroj pro danou práci, používejte funkce plánování kvalifikací, které jsou k dispozici v aplikacích Project Web Access a Project Professional 2007 jako součást řešení řízení podnikových projektů (EPM) vaší organizace. K nahrazení zdrojů Obecné zdroje skutečnými zdroji použijte Průvodce nahrazením zdrojů v aplikaci Project Professional 2007. K vyhledání zdrojů, které mají pro danou práci ty správné kvalifikace, použijte funkci Vytvořit tým v Project Web Accessu.

Poznámka : Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů, je možné změnit jenom pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při plánování kvalifikací

Začátek stránky

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Project Web Access umožňuje sledovat nepracovní čas (administrativní čas), jako jsou dovolené, schůzky týmu, interní projekty a jiný neprojektový čas. Členové týmu zadávají administrativní čas na svých stránkách Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace by měla sledovat administrativní čas v těchto případech:

 • Integrace s účetním systémem vyžaduje údaje o výjimkách.

 • Vedení požaduje vykazování sestav o výjimkách.

 • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů vyžadují od členů týmu zadávání doby nepřítomnosti v kanceláři, aby se tato doba projevila jako nedostupná pro přiřazení projektů.

Činnosti při správě administrativního času

Začátek stránky

Práce v Centru projektů

Centrum projektů umožňuje snadno pro vedoucí projektů, správci zdrojů, členové týmu a další zúčastněné strany projektu zobrazíte podrobné informace o jednotlivých projekty a návrhy projektů a zobrazení souhrnných informací o projektech v organizaci. Všichni uživatelé, kteří mají oprávnění pro přístup k Centru projektů v Project Web Access a Project Professional 2007 můžete použít k práci s jakýkoli projekt, ke kterému jsou přiřazené Centrum projektů. Pouze projekty, které jsou publikované na databázi Project Server 2007 jsou k dispozici v Centru projektů.

Činnosti v Centru projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Project Web Access nabízí spoustu možností vytváření sestav a umožňuje tak co nejefektivnější týmovou spolupráci. Zdroje můžou vytvářet zprávy o stavu, ve kterých vykazují pokrok na úkolech. Vedoucí projektu může taky vytvářet podrobné online sestavy OLAP.

Poznámka : Nezapomínejte, že některé úkoly můžou dělat jenom uživatelé, kteří patří do skupiny správců Project Web Accessu. Pokud na panelu Snadné spuštění v Project Web Accessu nevidíte odkaz Nastavení serveru, znamená to, že nepatříte do skupiny správců a nemůžete dělat věci jako přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav a časových rozvrhů nebo odstranění projektů.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisu průběhu přiřazených úkolů. Správci můžou automatizovat vyžádání a příjem informace o stavu. můžou členové týmu odeslat zpráv o stavu a členové týmu můžou klikněte na ně reagovat zadáním požadovaných informací. Členové týmu taky můžete zahájit odeslání zprávy o stavu. Správci můžete nakonfigurovat sestavách se stavem tak, aby mohli přijímat jednotlivé odeslání a sloučené hlásí, že slučuje odpovědi.

Činnosti při správě zpráv o stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Vedoucí na různých úrovních můžou používat celou řadu sestav k analýze výsledků projektů a výkonů zdrojů u jednoho nebo několika projektů. Pokud chcete pracovat se sestavami interaktivně a měnit některá z polí tvořících strukturu sestavy, můžete použít zobrazení Kontingenční tabulka a Kontingenční graf. Všechny tyto sestavy pomáhají hodnotit stav organizace z hlediska výsledků projektů a výkonů zdrojů.

Poznámka : Některé sestavy, například vizuální sestavy, se dají vytvářet a zobrazovat jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě sestav OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Project Web Access nabízí spoustu funkcí, které umožňují zdrojům vaší organizace spolupracovat na úkolech, problémech, rizicích a dalších oblastech projektů, které ovlivňují úspěch projektu.

Činnosti při spolupráci

Začátek stránky

Práce s aplikací Project Professional

Pomocí aplikace Project Professional 2007 můžete provádět mnoho úkolů řízení projektů v rámci řešení řízení podnikových projektů (EPM) ve vaší organizaci.

Poznámka : Project Server 2007 oprávnění jsou potřebná k dokončení různých úkolů správy projektu organizace pomocí aplikace Project Professional. +

Činnosti související s aplikací Project Professional

Začátek stránky

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×