Průvodce plánováním

Akce způsobí konflikt plánování, protože propojený úkol nelze přesunout

Výsledkem prováděné změny je konflikt mezi Závislosti mezi úkoly a Pevné datum nastaveným pro tento Úkol. Pokud je úkol Propojení v projektu, který je naplánován od data dokončení, pak bude datum zahájení nebo dokončení Následník úkolu řídit datum zahájení nebo dokončení svého Předchůdce. Je-li předchůdce také omezený na pevné datum, nelze dodržet závislost úkolů, protože následník nemůže určovat zahájení nebo dokončení předchůdce. Tomuto konfliktu plánování můžete zabránit zrušením této akce pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Zrušení akce, aby nedošlo ke konfliktu plánování

Aplikace Microsoft Office Project 2007 úkol nezmění a konflikt plánování nenastane.

Pokračování v akci a umožnění konfliktu plánování

Aplikace Project úkol změní a nastane konflikt plánování. Aplikace Project nebude moci upravit data úkolu tak, aby odrážela změny v datech propojeného úkolu.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×