Průvodce plánováním

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvoření osnovy úkolů pomocí příkazů v nabídce Projekt

Používáte příkazy osnovy v nabídce projekt na Přehled projektu. Aplikace Microsoft Project dvěma způsoby rychlejší osnovy projektu: můžete použít tlačítka pro osnovu na kartě úkol v Projectu 2016, 2013 nebo 2010 nebo panel nástrojů Formát v aplikaci Project 2007 nebo důrazně doporučujeme přesouvat úkoly.

  • Osnovy pomocí tlačítka na panelu nástrojů, vyberte úkol, který chcete vytvořit přehled a potom klikněte na Zmenšit odsazení Obrázek tlačítka zvětšit odsazení úkolu nebo klepnutím na tlačítko odrážky Obrázek tlačítka odsazení úkolu.

    Stejnou změnu osnovy můžete provést také u řady úkolů výběrem řad úkolů a klepnutím na tlačítko osnovy. Chcete-li vybrat řadu řádků, klepněte do prvního řádku v řadě, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klepněte na poslední řádek v řadě.

  • Chcete-li osnovu vytvořit přetažením úkolů, přejděte na názvy úkolů a přetáhněte je doprava nebo doleva. Aplikace Project odpovídajícím způsobem zvětší nebo zmenší odsazení úkolů.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×