Průvodce místními nabídkami doplňku Power Query

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka:  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Místní nabídky jsou specifické pro jednotlivé prvky v podokně editoru, třeba pro buňku tabulky. Místní nabídka definuje akce, které se dají u vybraného prvku nebo prvků udělat.

V tomto článku

Místní nabídka pro buňku

Číslo nebo typu datum a čas

Nahrazení číselných nebo datových a časových hodnot

Typ text

Nahrazení textových hodnot

Typ logické

Nahrazení logických hodnot.

Typ tabulka nebo odkaz

Místní nabídka pro sloupec

Výběr jednoho sloupce

Změna typu s jazykovou verzí

Výběr víc sloupců

Místní nabídka pro tabulku

Místní nabídka pro krok dotazu

Online hledání

Místní nabídka pro buňku

Pokud chcete u buňky použít akci, klikněte na ni pravým tlačítkem myši. Místní nabídku nabízí každý typ buňky.

Typ Číslo nebo Datum a čas

Akce

Popis

Číselné filtry

Filtruje tabulku na základě operátoru:

 • Je rovno

 • Není rovno

 • Je větší než

 • Je větší než nebo rovno

 • Je menší než

 • Je menší než nebo rovno

Nahradit hodnoty

Nahradí jedna hodnota jinou hodnotu ve vybraných sloupcích. Nahrazení číselných nebo datových a časových hodnot, najdete v článku nahrazení číselných nebo datových a časových hodnot.

Přejít k podrobnostem

Přejde do obsahu buňky. Tímto se do aktuálního dotazu přidá nový krok spočívající v navigaci. To se dá vrátit zpátky tím, že tento krok odeberete v podokně Kroky.

Přidat jako nový dotaz

Vytvoří nový dotaz s obsahem této buňky jako hodnotami dotazu. Název nového dotazu bude stejný jako záhlaví sloupce u vybrané buňky.

Nahrazení číselných nebo datových a časových hodnot

 1. Klikněte na buňku Datum a čas pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Nahradit hodnoty.

 3. V dialogu Nahradit hodnoty zadejte do polí Hledaná hodnota a Nahradit hodnotou požadované hodnoty.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Typ Text

Akce

Popis

Textové filtry

Filtruje tabulku na základě operátoru:

 • Je rovno

 • Není rovno

 • Začíná na

 • Končí na

 • Obsahuje

 • Neobsahuje

Nahradit hodnoty

Nahradí jedna hodnota jinou hodnotu ve vybraných sloupcích. Nahrazení textových hodnot, najdete v článku nahrazení textových hodnot.

Přejít k podrobnostem

Přejde do obsahu buňky. Tímto se do aktuálního dotazu přidá nový krok spočívající v navigaci. To se dá vrátit zpátky tím, že tento krok odeberete v podokně Kroky.

Přidat jako nový dotaz

Vytvoří nový dotaz s obsahem této buňky jako hodnotami dotazu. Název nového dotazu bude stejný jako záhlaví sloupce u vybrané buňky.

Nahrazení textových hodnot

 1. Klikněte na textovou buňku.

 2. Klikněte na Nahradit hodnoty.

 3. V dialogu Nahradit hodnoty zadejte do polí Hledaná hodnota a Nahradit hodnotou požadované hodnoty.

 4. Klikněte na možnost Porovnat celý obsah buněk, pokud chcete nahradit celý obsah buněk, nebo na možnost Nahradit hodnoty, kterou nahradíte každý výskyt odpovídající Hledané hodnoty.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Typ Logické

Akce

Popis

Nahradit hodnoty

Ve vybraných sloupcích nahradí jednu hodnotu jinou. Pokud chcete nahradit logické hodnoty, nahlédněte do části Nahrazení logických hodnot.

Přejít k podrobnostem

Přejde do obsahu buňky. Tímto se do aktuálního dotazu přidá nový krok spočívající v navigaci. To se dá vrátit zpátky tím, že tento krok odeberete v podokně Kroky.

Přidat jako nový dotaz

Vytvoří nový dotaz s obsahem této buňky jako hodnotami dotazu. Název nového dotazu bude stejný jako záhlaví sloupce u vybrané buňky.

Nahrazení logických hodnot

 1. Klikněte na buňku s logickou hodnotou pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Nahradit hodnoty.

 3. V dialogu Nahradit hodnoty zadejte do polí Hledaná hodnota a Nahradit hodnotou požadované hodnoty.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Typ Tabulka nebo Odkaz

Akce

Popis

Přejít k podrobnostem

Přejde do obsahu buňky. Tímto se do aktuálního dotazu přidá nový krok spočívající v navigaci. To se dá vrátit zpátky tím, že tento krok odeberete v podokně Kroky.

Přidat jako nový dotaz

Vytvoří nový dotaz s obsahem této buňky jako hodnotami dotazu. Název nového dotazu bude stejný jako záhlaví sloupce u vybrané buňky.

Místní nabídka pro sloupec

Pokud pravým tlačítkem myši kliknete na záhlaví vybraných sloupců, použijete akci u všech buněk, které obsahují. Místní nabídku nabízí každý typ sloupce.

Výběr jednoho sloupce

Akce

Platí pro typ

Popis

Odebrat

Všechny typy

Odebere vybraný sloupec ze zobrazení a možnosti dalšího používání.

Odebrat ostatní sloupce

Všechny typy

Odebere všechny nevybrané sloupce ze zobrazení a možnosti dalšího používání.

Klikněte na Použít první řádek jako záhlaví.

Všechny typy

Jednotlivé názvy záhlaví v tabulce se nahradí hodnotami příslušných buněk v prvním řádku tabulky.

Duplicitní sloupec

Všechny typy

Vytvoří duplicitní ve vybraném sloupci na pravé straně tabulky. Název sloupce je kopii < název sloupce >.

Rozdělit sloupec

(Dostupné v Editoru dotazů r kazy)

Typ Text

Sloupec textu jde rozdělit na víc sloupců dvěma způsoby:

 • Podle oddělovače

 • Podle počtu znaků

Další informace o tom, jak rozdělit sloupec textu, najdete v tématu Rozdělení sloupce textu.

Odebrat duplicitní položky

(Dostupné v Editoru dotazů r kazy )

Typy Text, Číslo, Datum a čas

a Logické

Odebrání všech řádků z tabulky, kde hodnot ve vybraných sloupcích duplicitní hodnoty dřívější. Řádek s prvního výskytu nastavená hodnota nezmizí. Další informace o tom, jak odebrat duplicitní položky najdete v článku Odebrání duplicitních položek.

Nahradit hodnoty

(Dostupné v Editoru dotazů r kazy )

Typy Text, Číslo, Datum a čas

a Logické

Nahraďte položku ve sloupci jinou hodnotu. Další informace o tom, jak nahradit hodnoty najdete v článku místní nabídka pro buňku.

Změnit typ

(Dostupné v Editoru dotazů r kazy )

Typy Text, Číslo, Datum a čas

a Logické

Zakázané pro typy Tabulka, Odkaz a Zadání

Změní typ vybraného sloupce na nový typ:

 • Logické

 • Číslo

 • Datum

 • Datum/čas

 • Datum/Čas/Časové pásmo

 • Čas

 • Trvání

 • Binární

 • Text

 • Typ s národním prostředím. Další informace o tom, jak změna typu s jazykovou verzí origin najdete v článku Změna typu s jazykovou verzí.

Transformovat

Typy Text a Datum a čas

Zakázané pro všechny ostatní typy

U textových hodnot ve sloupci změní způsob jejich vykreslení:

 • malá písmena

 • VELKÁ PÍSMENA

 • Velké První Písmeno Každého Slova

 • Oříznout

 • Vyčistit

 • JSON

 • XML

U datových a časových hodnot ve sloupci změní způsob jejich vykreslení:

 • Datum

 • Čas

 • Den

 • Měsíc

 • Rok

 • Den týdne

Vložit sloupec

Všechny typy

Vloží nový sloupec za poslední sloupec v tabulce. Hodnoty v novém sloupci jsou určené tím, jaký typ sloupce vyberete k vložení:

 • Vlastní (Definujete vzorec, který nové hodnoty vypočítá.)

 • Indexovat

Další informace o tom, jak vložit sloupec, najdete v tématu Vložení vlastního sloupce do tabulky.

Seskupit podle

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy )

Typy Text, Číslo, Datum a čas

a Logické

Shrne data podle hodnot na řádcích. Pokud by například v tabulce byly sloupce Stát, Město a Populace, mohli byste:

 • Seskupit data podle států a buď zjistit počet měst v každém státu, nebo sečíst populaci měst, a získat tak populaci jednotlivých států

 • Seskupit data podle měst a zjistit počet výskytů názvů měst

Další informace o seskupení řádků najdete v tématu Seskupení řádků v tabulce.

Převést sloupce na řádky

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy )

Všechny typy

Převede vybrané sloupce na dvojice atribut-hodnota. Další informace o tom, jak převést sloupce na řádky, najdete v tématu Převedení sloupců na řádky.

Přesunout

Všechny typy

Přesune vybraný sloupec na jiné místo v tabulce. Přesune vybraný sloupec:

 • Vlevo

 • Vpravo

 • Na začátek

 • Na konec

Případně můžete na sloupce kliknout a pak je přetáhnout nalevo nebo napravo od vybraného sloupce.

Přejmenovat

Všechny typy

Přejmenuje vybraný sloupec.

Přejít k podrobnostem

Všechny typy

Přejde do obsahu sloupce. Tímto se do aktuálního dotazu přidá nový krok spočívající v této navigaci. To se dá vrátit zpátky tím, že tento krok odeberete v podokně Kroky.

Přidat nový dotaz

Všechny typy

Vytvoří nový dotaz s obsahem tohoto sloupce jako hodnotami dotazu. Dělá se to vytvořením odkazu na původní dotaz v novém. Název nového dotazu bude stejný jako záhlaví vybraného sloupce.

Změna typu s jazykovou verzí

 1. Klikněte na vybraný sloupec pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Změnit typ > Typ s národním prostředím.

 3. V dialogu Změnit typ s národním prostředím vyberte datový typ, který chcete změnit, a pak národní prostředí.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Výběr víc sloupců

Vyberte dva nebo víc sloupců (Ctrl+kliknutí nebo Shift+kliknutí), pak na některý z vybraných sloupců klikněte pravým tlačítkem myši a použijte u nich akci z místní nabídky pro víc sloupců.

Poznámka:  U některých výběrů víc sloupců budou některé položky místní nabídky zakázané.

Akce

Popis

Odebrat sloupce

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy )

Odebere vybrané sloupce ze zobrazení a znemožní jejich další používání.

Odebrat ostatní sloupce

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Odebere všechny nevybrané sloupce ze zobrazení a znemožní jejich další používání.

Odebrat duplicitní položky

Odebrání všech řádků z tabulky, kde hodnot ve vybraných sloupcích duplicitní hodnoty dřívější. Řádek s prvního výskytu nastavená hodnota nezmizí. Další informace o tom, jak odebrat duplicitní položky najdete v článku Odebrání duplicitních položek.

Nahradit hodnoty

Nahraďte položku ve sloupci jinou hodnotu. Další informace o tom, jak nahradit hodnoty najdete v článku místní nabídka pro buňku.

Změnit typ

Změní typ vybraného sloupce na nový typ:

 • Logické

 • Číslo

 • Datum

 • Datum/čas

 • Datum/Čas/Časové pásmo

 • Čas

 • Trvání

 • Binární

 • Text

 • Typ s národním prostředím. Další informace o tom, jak změna typu s jazykovou verzí origin najdete v článku Změna typu s jazykovou verzí.

Transformovat

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

U textových hodnot ve sloupci změní způsob jejich vykreslení:

 • malá písmena

 • VELKÁ PÍSMENA

 • Velké První Písmeno Každého Slova

 • Oříznout

 • Vyčistit

 • JSON

 • XML

U datových a časových hodnot ve sloupci změní způsob jejich vykreslení:

 • Datum

 • Čas

 • Den

 • Měsíc

 • Rok

 • Den týdne

Sloučit sloupce

Seskupit podle

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Shrne data podle hodnot na řádcích. Pokud by například v tabulce byly sloupce Stát, Město a Populace, mohli byste:

 • Seskupit data podle států a buď zjistit počet měst v každém státu, nebo sečíst populaci měst, a získat tak populaci jednotlivých států

 • Seskupit data podle měst a zjistit počet výskytů názvů měst

Další informace o seskupení řádků najdete v tématu Seskupení řádků v tabulce.

Převést sloupce na řádky

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Převeďte vybrané sloupce na páry atribut hodnota. Informace o tom, jak převedení sloupců na řádky najdete v tématu mají převést na řádky sloupce.

Přesunout

Přesune vybraný sloupec na jiné místo v tabulce. Přesune vybraný sloupec:

 • Vlevo

 • Vpravo

 • Na začátek

 • Na konec

Případně můžete na sloupce kliknout a pak je přetáhnout nalevo nebo napravo od vybraného sloupce.

Začátek stránky

Místní nabídka pro tabulku

Místní nabídka pro tabulku, reprezentované ikonou tabulky ( Ikona tabulky ), provádí akce v celé tabulce.

Akce

Popis

Klikněte na Použít první řádek jako záhlaví.

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Zvýší úroveň hodnot v prvním řádku tabulky na záhlaví sloupců.

Odebrat duplicitní položky

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Odebere z tabulky Power Query všechny řádky, ve kterých jsou hodnoty ve vybraných sloupcích duplicitami předchozích hodnot. Řádek, ve kterém se hodnota vyskytla poprvé, se neodebere.

Odebrat chyby

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Odebere v aktuálně vybraných sloupcích řádky obsahující chyby.

Vložit sloupec

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Vloží nový sloupec za poslední sloupec v tabulce. Hodnoty v novém sloupci jsou určené tím, jaký typ sloupce vyberete k vložení:

 • Vlastní (Definujete vzorec, který nové hodnoty vypočítá.)

 • Indexovat

Další informace o tom, jak vložit sloupec, najdete v tématu Vložení vlastního sloupce do tabulky.

Zachovat horní řádky

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Určuje počet horních řádků, které se mají ponechat v tabulce.

Zachovat 100 horních řádků

Ponechá v tabulce horních 100 řádků.

Zachovat rozsah řádků

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Určuje rozsah řádků, který od prvního řádku zabírá určitý počet řádků. Ten se v tabulce zachová.

Odebrat řádky na nejvyšší úrovni

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Odebere n horních řádků z tabulky.

Odebrat střídavé řádky

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

Střídavě odebere z tabulky řádky. Začne u hodnoty První řádek, který má být odebrán a postupuje podle hodnot Počet řádků, který má být odebrán a Počet řádků, který má být zachován.

Sloučit

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

V mřížce náhledu vytvořte nový dotaz ze dvou stávajících dotazů. Jeden výsledek dotazu obsahuje všechny sloupce z primární tabulky s jedním sloupcem sloužící jako jeden sloupec obsahující navigační odkaz na související tabulce. Další informace o tom, jak sloučit dotazy najdete v článku sloučení dotazů.

Připojit

(Dostupné můžu n Editoru dotazů r kazy)

V mřížce náhledu vytvořte nový dotaz obsahující všechny řádky z prvního dotazu následované všemi řádky z druhého dotazu. Další informace o tom, jak přidávacích dotazů naleznete v tématu přidávacích dotazů.

Začátek stránky

Místní nabídka pro krok dotazu

Po kliknutí pravým tlačítkem myši můžete krok dotazu upravit a změnit jeho pozici.

Akce

Popis

Úprava nastavení

Umožňuje úpravy hodnot ve funkci, která definuje vybraný krok.

Přejmenovat

Umožňuje zadat pro tento krok nový název. Je to užitečné, pokud chcete pro kroky použít srozumitelné názvy nebo chcete odlišit víc instancí stejné operace – třeba při vložení sloupce.

Odstranit

Odebere tento krok z proudu. Poznámka: Může to způsobit chyby v následujících krocích, pokud jsou na tomto kroku závislé.

Odstranit až do konce

Odebere tento a všechny následující kroky v tomto proudu.

Přesunout nahoru

Přesune vybraný krok o jednu pozici blíž k začátku proudu.

Přesunout dolů

Přesune vybraný krok o jednu pozici dál od začátku proudu.

Začátek stránky

Online hledání

V podokně Online hledáníklikněte pravým tlačítkem myši na položku představující souhrn zdroje dat.

Akce

Popis

Přejít ke zdroji

Přejde na zdrojovou webovou stránku pro vybranou položku ve zdroji dat.

Podmínky použití

Přejde na stránku s podmínkami použití pro vybranou položku ve zdroji dat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×