Průvodce aktualizací modelu

Informace o tomto průvodci

Provede vás připojením k cílové databázi, porovnáním diagramu modelu se skutečným schématem databáze a vyřešením všech konfliktů aktualizací modelu.

Jestliže průvodce zjistí rozdíly mezi modelem a databází, můžete aktualizovat model nebo konflikt prozatím ignorovat.

Nainstalované ovladače aplikace Visio

Zobrazuje výchozí ovladač databáze aplikace Visio.

Nastavit

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Nastavení, ve kterém můžete přidružit vybraný ovladač aplikace Visio ke zdroji dat ODBC a nastavit další předvolby ovladače.

Zdroje dat

Pokud byl v systému definován zdroj dat pro cílovou databázi, vyberte jej ze seznamu zdrojů dat.

Jestliže v systému dosud nebyl definován zdroj dat pro cílovou databázi, definujte nový zdroj dat klepnutím na tlačítko Nový.

Definice zdrojů dat jsou uloženy v systému, mohou však odkazovat na databáze v jiných systémech.

Nový

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×