Práce v režimu přispěvatele jako autor obsahu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako autor obsahu potřebujete přidávat obsah na stránky na svém týmovém webu. Jelikož patříte do skupiny přispěvatelů s omezenými možnostmi úprav, při otevření webu v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 si můžete všimnout, že některé příkazy jsou dostupné, zatímco jiné nikoli. Jako autor obsahu také můžete mít přístup pouze k určitým složkám na serveru, kde můžete provádět změny nebo ukládat soubory.

V tomto článku je popsán postup, jakým autor obsahu může přidat obsaha na stránky při práci v režimu přispěvatele.

Další informace o nastavení skupiny přispěvatelů, najdete v článku Úvod do nastavení přispěvatele.

Důležité informace: Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku:

Jak lze poznat, zda jste v režimu přispěvatele

Které funkce nemusí být v režimu přispěvatele k dispozici?

Přidávání obsahu do stránek v režimu přispěvatele

Jak poznám, zda se nacházím v režimu přispěvatele?

Po spuštění aplikace Office SharePoint Designer 2007 v režimu přispěvatele ihned díky několika vizuálním vodítkům zjistíte, že je aplikace odlišná. Nejprve se zobrazí podokno úkolů Přispěvatel s vaším stavem přispěvatele. Informuje vás, které skupiny přispěvatelů jste členem, a zobrazuje odkaz na nastavení přispěvatele a další odkazy.

Poznámka: Než začnete pracovat v Office SharePoint Designer 2007 v režimu přispěvatele, doporučujeme zobrazit nastavení přispěvatele chcete zjistit, jaké funkce jsou k dispozici nebo omezené skupiny přispěvatelů. Naleznete v článku zobrazení nastavení přispěvatele Další informace.

Po spuštění aplikace Office SharePoint Designer 2007 se na stavovém řádku v pravém dolním rohu okna zobrazí upozornění na režim přispěvatele. V upozornění je zobrazen název skupiny přispěvatelů. Pokud není podokno úkolů Přispěvatel ještě otevřeno, můžete je otevřít poklepáním na tuto část stavového řádku.

Upozornění na režim přispěvatele na stavovém řádku

Jinou známkou je zobrazení informace o režimu přispěvatele v záhlaví.

Upozornění na režim přispěvatele v záhlaví

Na následujícím obrázku je zobrazeno podokno úkolů Přispěvatel tak, jak se zobrazí uživateli, který patří do skupiny přispěvatelů s omezeným přístupem.

Poznámka: Pokud není podokno úkolů Přispěvatel zobrazeno, klepněte na příkaz Přispěvatel v nabídce Podokna úkolů.

Podokno úloh Přispěvatel tak, jak se zobrazí skupině Přispěvatel a Autoři obsahu

1. V této části se zobrazí název skupiny Přispěvatel, do které patříte.

2. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte nastavení skupiny přispěvatelů, do které patříte.

3. Klepnutím na tento odkaz otevřete e-mailovou zprávu adresovanou správci webu.

4. Zde je uveden seznam souborů, které jste otevřeli v předchozí relaci v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

5. Klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Nový a budete moci vytvořit nové soubory.

6. Klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Otevřít, ve kterém můžete procházet a otevírat soubory.

Začátek stránky

Které funkce nemusí být v režimu přispěvatele dostupné?

Funkce, které můžete použít, závisejí na omezení možnosti úprav, které vaší skupině přispěvatelů přidělil správce webu. Pokud například správce webu povolil vaší skupině pouze přidávání textu na stránky, můžete upravovat pouze text. Jestliže správce webu neudělil věší skupině přispěvatelů přístup k některým funkcím, nejsou dané funkce v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 dostupné. Zde je příklad několika scénářů:

 • Patříte do skupiny přispěvatelů, která nemá povoleno vkládání hypertextových odkazů. Když přejdete do nabídky Vložit, můžete si všimnout, že příkaz Hypertextový odkaz není dostupný.

 • Patříte do skupiny přispěvatelů, která nemá povoleno vkládat webové části. Pokud otevřete pokokno úkolů Webové části a pokusíte se přetáhnout některou webovou část na stránku, zobrazí se na stavovém řádku upozornění, že vaše nastavení přispěvatele neumožňují vkládání webových částí.

  Upozornění na stavovém řádku, pokud nastavení přispěvatele neumožňují vkládání webových částí.

 • Pokud se pokusíte odstranit některý soubor stisknutím klávesy DELETE, zobrazí se na stavovém řádku upozornění, že vaše nastavení přispěvatele neumožňují soubor odstranit.

  Upozornění na stavovém řádku, pokud nastavení přispěvatele neumožňují odstranění souboru.

 • Nemá-li vaše skupina přispěvatelů oprávnění k přejmenovávání a odstraňování souborů, nemusejí být k dispozici ani příkazy k provedení těchto akcí.

  Možnosti Přejmenovat a Odstranit nejsou pro uživatele s omezeným přístupem v režimu přispěvatele k dispozici.

Dostupnost funkce také závisí na umístění na stránce, takže při procházení dokumentu se budou některé funkce zobrazovat jako dostupné i nedostupné. Obecným pravidlem je, že pokud funkce není povolena, není dostupná. Nefungují ani klávesové zkratky spojené s nedostupnými funkcemi.

Funkce se může znovu zapnout po úpravě stránky takovým způsobem, který funkci povoluje. Pokud například oblast obsahu povoluje jeden obrázek, je příkaz Obrázek v nabídce Vložit dostupný. Po vložení obrázku se však příkaz Obrázek v nabídce Vložit stane nedostupným. Pokud obrázek odstraníte, bude příkaz znovu dostupný.

Kromě chybějící funkce jsou taky částí na stránku, která nemusí být k dispozici pro vás. Toto je true, pokud vytvoříte nové stránky ze stránky předlohy. Ve všech oblastech mimo oblasti obsahu, se kurzor změní na Vzhled kurzoru v neupravitelné oblasti , což znamená, že nelze měnit tam. Stejný kurzor se zobrazí, pokud se pokusíte přetáhněte nebo zkopírujte obsah do oblast neumožňující úpravy. Chcete-li vložit obsah do oblast neumožňující úpravy nejsou povolené a při vkládání obsahu do oblasti obsahu jsou vložený pouze atributy, které jsou povoleny v dané oblasti. Třeba při vkládání textu do oblasti obsahu definované jako prostého textu veškeré formátování ignorován z vloženého textu.

Poznámka: Než začnete pracovat v Office SharePoint Designer 2007 v režimu přispěvatele, doporučujeme zobrazit nastavení přispěvatele chcete zjistit, jaké funkce jsou k dispozici nebo omezené skupiny přispěvatelů. Další informace naleznete v článku zobrazení nastavení přispěvatele.

Začátek stránky

Přidání obsahu do stránek v režimu přispěvatele

U autora obsahu pravděpodobně správce webu určil konkrétní složku, ve které lze provádět úpravy, a konkrétní složku, do které lze stránky ukládat. Pokud tomu tak je, pak budou po otevření webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 v podokně Seznam složek zobrazeny pouze ty složky, ke kterým máte přístup.

Pokud byl vaší skupině přispěvatelů udělen přístup k některé podsložce, například ke složce Dokumenty ve složce Sdílené dokumenty, budou v podokně Seznam složek zobrazeny všechny složky cesty k dané podsložce, vy však budete mít přístup pouze k obsahu dané podsložky.

Správce webu vám také mohl zpřístupnit stránku předlohy a šablonu stylů. Pokud je v podokně Seznam složek zobrazena stránka předlohy, můžete z ní vytvářet nové stránky. Je-li v podokně Seznam složek zobrazena šablona stylů (soubor CCS), můžete na stránku přidat text, označit jej a poté u něj použít styl pomocí podokna úkolů Použít styl.

Co se zobrazí autorovi obsahu v režimu přispěvatele

1. V podokně Seznam složek jsou zobrazeny pouze složky, ke kterým má vaše skupina přispěvatelů přístup.

2. Strana předlohy s názvem latest_updates.master je jednou ze dvou stránek předlohy, ze kterých může vaše skupina přispěvatelů vytvářet nové stránky.

3. V podokně Seznam složek na levé straně je zobrazena šablona stylů, ze které můžete používat styly. Tyto styly jsou zobrazeny v podokně úkolů Použít styl na pravé straně.

4. Složka Obrázky obsahuje podložku s názvem Pro autory obsahu, ze které můžete na stránku vkládat obrázky.

5. Složka, do které můžete ukládat stránky, má název Stránky nového týmu.

6. Oblasti obsahu naznačují, kam můžete vkládat obsah. Pokud je k oblasti obsahu přiřazen typ oblasti, je tento typ zobrazen ve fialovém označení oblasti.

Následující postup vás například provede běžným scénářem pro autora obsahu v režimu přispěvatele. Zodpovídáte za každotýdenní aktualizaci týmového webu formou bulletinu s názvem Nejnovější aktualizace. Správce webu vám zpřístupnil stránku předlohy, ze které můžete vytvářet nové stránky, a šablonu, ze které můžete používat styly. Na stránce obsahu vytvořené ze stránky předlohy jsou oblasti obsahu s přiřazenými typy oblastí. Do jedné oblasti obsahu můžete například vkládat pouze text, do jiné oblasti obsahu však můžete vkládat i obrázky. Tyto obrázky ovšem můžete vkládat pouze ze složky Obrázky na aktuálním webu – obrázky z externích zdrojů nejsou povoleny. A konečně při ukládání musíte stránku uložit do složky povolené správcem webu.

 1. Otevřete v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 svůj web.

 2. Klepněte v seznamu Seznam složek pravým tlačítkem na stránku předlohy s názvem latest_updates.master a klepněte v místní nabídce na příkaz Nový ze stránky předlohy.

  Otevře se nová stránka obsahu v návrhovém zobrazení.

 3. Klepněte na zástupný symbol obsahu, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na příkaz Vytvořit vlastní obsah.

 4. Vyhledejte v označení oblasti název jakéhokoli typu oblasti, který může být k dané oblasti obsahu přiřazen.

  V tomto příkladu může mít označení podobu (Pouze text). V tom případě zadejte do oblasti obsahu text.

 5. Pokud není zobrazeno podokno úloh Použít styl, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Použít styl.

 6. Klepněte v pokokně úkolů Použít styl na tlačítko Možnosti a poté klepněte na příkaz Zobrazit všechny styly.

  Pokud vám správce webu některé šablony stylů zpřístupnil, bude jejich seznam zobrazen v podokně úkolů Použít styl.

 7. Chcete-li některý styl použít u textu v oblasti obsahu na stránce, označte daný text a klepněte na požadovaný styl v podokně úkolů Použít styl.

 8. Pokud chcete na stránku vložit obrázek, klepněte na oblast obsahu, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na příkaz Vytvořit vlastní obsah.

  Zkontrolujte, zda je v označení oblasti zobrazen název typu oblasti, například (Pouze obrázky), který může naznačovat, zda jsou v dané oblasti obsahu obrázky povoleny.

 9. V nabídce Vložit přejděte na příkaz Obrázek a klepněte na příkaz Ze souboru.

 10. V dialogovém okně Obrázek přejděte do složky s názvem Pro autory obsahu, klepněte na obrázek a poté klepněte na tlačítko Vložit.

  V předchozím příkladu vidíte v podokně Seznam složek, že z této složky můžete vkládat obrázky. Je možné, že nastavení vaší skupiny přispěvatelů nebo nastavení typu oblasti pro danou oblast obsahu neumožňuje vkládat více obrázků, obrázků z jiných umístění nebo obrázků, jejichž velikost překračuje hodnotu zadanou správcem webu.

 11. Uložte stránku do umístění, které je pro vaši skupinu přispěvatelů povoleno.

  V tomto případě předchozí obrázek znázorňuje, složek můžete uložit do knihovny dokumentů s názvem nových stránek týmu. Můžete zkontrolovat, že na místo, kde můžete ukládat stránky v kategorii složky vaše nastavení přispěvatelů. Naleznete v článku zobrazení nastavení přispěvatele Další informace.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×