Práce v režimu offline ze serveru Project Server

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Project Professional 2010umožňuje pracovat na projektu Plán, když nejste připojeni k serveru Project Server. Existují dva způsoby práce v režimu offline ze serveru Project Server.

 • Offline    Obvykle se vedoucí projektu pracovat v režimu offline ze serveru Project Server výběrem Pracovat offline Při spuštění aplikace Project Professional. Například v případě, že pracujete na plánu projektu a jsou naplánována služební, můžete rezervovat projekt ze serveru Project Server dříve, než opustíte a potom změny synchronizovat se serverem Project Server při návratu z na cestách.

 • Offline neočekávaně ukončena    Je-li počítač se stane neočekávaně odpojen od serveru Project Server (například při výpadku proudu), můžete pokračovat v provádění změn v plánu projektu. Při příštím je počítač připojen k serveru Project Server, provedené změny budou synchronizovány na server.

 • Uložit pro sdílení    Je také možné uložit projekt na serveru Project Server do formátu souboru . MPP. Soubor projektu mohou být odeslány, potom pro členy týmu pomocí e-mailu nebo uložením na souborový server. Změny ve sdíleném souboru lze synchronizovat s projektu na serveru Project Server.

Poznámka :  Práce v režimu offline ze serveru Microsoft Project a uložením projektu pro sdílení jsou funkce, které jsou k dispozici pouze uživatelům aplikace Project Professional.

V tomto článku:

Práce na projektu v režimu offline

Krok 1: Rezervovat projektu

Krok 2: Synchronizovat změny se serverem Project Server

Nečekaně pracovat offline

Sdílení projektu

Krok 1: Uložte projekt pro sdílení

Krok 2: Synchronizace sdílených souborů se serverem Project Server

Práce na projektu v režimu offline

Krok 1: Rezervovat projektu

 1. Spusťte aplikaci Project Professional a připojit k serveru Project Server.

 2. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 3. Otevřít Dialogové okno, klepněte na tlačítko Načíst seznam všech projektů ze serveru Project Server.
  tím Otevřít dialogové okno se zobrazí seznam projektů v serveru Project Server.

 4. Klepněte na projekt, který chcete otevřít a klepněte na tlačítko Otevřít .

 5. Po otevření souboru, nastavení projektu pracovat v režimu offline ze serveru.

  1. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.

  2. Na pravé straně, klepněte na tlačítko Správa účtů a potom klepněte na tlačítko Pracovat offline .

 6. Až skončíte úpravy projektu v režimu offline, můžete zavřít projekt.

Mějte na paměti, otevřete aplikaci Project Professional v budoucnu práci na projektu v režimu offline, je nutné vybrat server, který byl původně uložen a klepněte na tlačítko Pracovat offline v Přihlásit dialogovém.

Poznámka :  Pokud jste nevybrali server, na které soubor projektu byl původně uložen, pak nebude možné otevřít soubor projektu.

Krok 2: Synchronizovat změny se serverem Project Server

 1. Spusťte aplikaci Project Professional.

 2. Přihlásit Dialogového okna vyberte server, na které byl původně připojen souborem v režimu offline. Neklepejte Pracovat offline .

  Poznámka :  V případě, že jste nevybrali server, na které se souborem v režimu offline byl původně připojen, a pak nebude možné otevřít soubor.

 3. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 4. V Otevřít dialogové okno, poklepejte na název projektu, otevřete jej v místním Mezipaměť .

 5. Na Soubor kartu, klepněte na tlačítko Konec .

 6. Po zobrazení výzvy k vrácení souboru se změnami klepněte na tlačítko Ano.

Soubor projektu je nyní synchronizovat s verzí na serveru.

Začátek stránky

Nečekaně pracovat offline

Je-li počítač se stane neočekávaně odpojen od serveru Project Server (například při výpadku proudu), můžete pokračovat v provádění změn v plánu projektu. Při příštím je počítač připojen k serveru Project Server na server budou synchronizovány změny provedené v projektu.

Pokud chcete uložit provedené změny zpět na server Project Server, proveďte následující.

 1. Spusťte aplikaci Project Professional.

 2. Přihlásit Dialogového okna vyberte server, na které byl původně uložen projekt. Neklepejte Pracovat offline .

  Poznámka :  Pokud jste nevybrali server, na které projekt byl původně uložen, pak nebude možné synchronizovat projektu pomocí serveru Project Server.

 3. Ukončete aplikaci Project Professional.
  Pokud budete vyzváni, uložte a vrácení se změnami do projektu.

Sdílení projektu

Je možné uložit projekt ze serveru Project Server pro sdílení. Pokud to uděláte, můžete členům týmu odeslat soubor jako přílohu e-mailu nebo na souborový server. Tento způsob slouží ke sdílení souboru (nikoli práci na projektu v režimu offline) Pokud chcete, aby více lidem pracovat na stejném souboru. Obdržíte-li soubor z nich, můžete změny synchronizovat se serverem Project Server.

Krok 1: Uložte projekt pro sdílení

 1. Spusťte aplikaci Project Professional a připojit k serveru Project Server.

 2. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 3. Otevřít Dialogové okno, klepněte Načíst seznam všech projektů ze serveru Microsoft Project .

 4. Na Soubor kartu, klepněte na tlačítko Save & Send .

 5. Na pravé straně, klepněte na tlačítko Uložit projekt jako soubor .

 6. Click Uložit pro sdílení .

  Poznámka :  The Save for Sharing command is available only if the project has been saved to Project Server.

 7. Klepněte na Uložit jako Save As button

 8. Zadejte název souboru projektu. Můžete buď zadat nový název nebo použijte název, který se shoduje s názvem projektu na serveru.

Po uložení projektu pod novým názvem souboru, můžete odeslat soubor e-mailu členům týmu, kteří mohou otevřít soubor a proveďte změny.

Poznámka :  Změny mohou být provedeny pouze členy týmu máte Project Professional 2010.

Krok 2: Synchronizace sdílených souborů se serverem Project Server

Jakmile vás vrátí na soubor, můžete jej otevřít a synchronizovat změny se serverem Project Server

 1. Spusťte aplikaci Project Professional a připojit k serveru Project Server.

 2. Přihlásit Dialogového okna vyberte server, ze kterého byl původně vytvořen sdílený soubor. Neklepejte Pracovat offline .

  Poznámka :  Pokud jste nevybrali server ze kterého souboru projektu byl původně vytvořen, pak nebude možné synchronizovat sdílený soubor pomocí serveru Project Server.

 3. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 4. Otevřít Dialogové okno, poklepejte na název projektu, otevřete jej.

 5. Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Uložit jako.

 6. Vyberte název původního projektu, ze které byl vytvořen sdílený soubor.
  -Li název sdíleného souboru odpovídá původní název projektu a klepněte na název projektu se zobrazí v Uložit na projektový server pole.

 7. Click Uložit . Sdílený soubor je nyní budou synchronizovány s původní projektu.

Začátek stránky

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×