Práce se závislostmi v diagramech statické struktury UML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Svázat parametry šablony třídy

 1. Přetáhněte obrazec Vázaný prvek z Statická struktura UML na stránku výkresu blízko obrazce s parametry třídy s parametry, kterou chcete navázat.

 2. Přetáhněte obrazec vazba na stránku výkresu a připevněte koncový bod bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvek vázaný.

 3. Připevněte koncový bod s šipkou obrazce Vazba ke spojovacímu bodu na obrazci Parametrizovaná třída.

 4. Poklepejte na obrazec Vazba a potom klepněte na položku Vázané argumenty.

 5. V oblasti Vázané argumenty vyberte parametr, ke kterému chcete vytvořit vazbu typu (pokud u parametru není určen žádný typ), nebo vyberte hodnotu (pokud u parametru je určen typ). Klepněte na tlačítko Vlastnosti, zvolte typ nebo zadejte požadovanou hodnotu a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti vazby UML.

Atributy a operace přidružené k parametrizované třídě budou předány vázanému prvku. Nevázané parametry (bez určeného typu), které jsou přiřazeny třídě jako typy atributu nebo typy návratu operace, budou ve vázaném prvku nahrazeny typy určenými výše v kroku 5.

Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

 1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

 2. Závisí na tom připevnit koncový bod se šipkou k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvek jiný prvek. Přichycením koncový bod bez šipky spojovací bod prvku, který závisí na jiný prvek.

 3. Poklikejte na závislost a zadejte název, stereotypu a jiných vlastností.

Tip

Chcete-li označit závislost sledovat, upřesnění, použití nebo vazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

Označení může odkazovat třídy v balíčku

 1. V diagramu balíčku přetáhněte obrazec Závislost na stránku výkresu.

 2. Přichycením koncový bod závislost bez šipky spojovacího bodu na balíček odkazující třídy v dalším balíčku.

 3. Přichycením závislost koncový bod se šipkou k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek balíčku, který obsahuje cílové třídy, které se odkazuje.

 4. Poklepáním na obrazec Závislost otevřete dialogové okno Vlastnosti závislostí UML.

 5. V oblasti Název zadejte název závislosti. V oblasti Stereotyp zvolte položku Import a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Připojení balíčků se závislostí <<import>> pouze označuje, že na třídy lze vytvářet odkazy. Pro cílové třídy je ještě nutné nastavit vhodnou viditelnost.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×