Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí To-Do pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, vytvořit seznam věcí úkolů pro určitý projekt, časová osa nebo rutiny. Můžete také upravit, změnit designu a uspořádání seznamů. Můžete je později odstranit, pokud je už nepotřebujete.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu

Vytvořte si seznam úkolů, které je potřeba udělat – třeba pro daný den nebo pro konkrétní projekt.

 1. V To-Do přejděte do zobrazení Boční panel a potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na jste na tlačítku bočního panelu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Pokud chcete vytvořit nový seznam, potahujte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Nový seznam. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Vytvoří se nový nepojmenovaný seznam a fokus se přesune do pole pro název seznamu.

 3. Pokud chcete upravit název nového seznamu, napište název pomocí klávesnice na obrazovce. Na klávesnici přejdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Po zadání názvu nový seznam uložíte tak, že budete táhnout prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Nový seznam se uloží.

Hledání úkolů

Pomocí možnosti hledání v zobrazení Boční panel můžete rychle vyhledat úkol ze seznamu úkolů.

 1. V To-Do přejděte do zobrazení Boční panel a potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na jste na tlačítku bočního panelu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Pokud chcete najít úkol, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hledat. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Hledat a fokus se přesune do pole Hledat.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce napište hledané slovo. Pokud chcete přejít na klávesnici, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Jakmile slovo napíšete, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Hledat. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte výsledek. V seznamu výsledků se můžete pohybovat potažením doprava nebo doleva. Během pohybu v seznamu vám VoiceOver oznámí, o jaký úkol jedná, jaký je jeho stav (dokončený nebo nedokončený) a do jakého seznamu patří.

 5. Pokud chcete seznam zobrazit jako Seznam úkolů, přejděte na položku a potom poklepejte na obrazovku.

Přejmenování seznamu

Pomocí nabídky Možnosti seznamu můžete vytvořený seznam přejmenovat.

Poznámka: Přejmenovat můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete přejmenovat.

 1. V To-Do přejděte do zobrazení Boční panel a potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na jste na tlačítku bočního panelu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Pokud chcete přejít na seznam, potahujte prstem doprava, dokud se neozve název seznamu, který chcete přejmenovat. VoiceOver vám bude při procházení oznamovat seznamy, které máte k dispozici. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Otevře se zobrazení Seznam úkolů.

 3. Pokud chcete otevřít nabídku Možnosti seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti seznamu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Možnosti seznamu. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro přejmenování seznamu.

 4. Pokud chcete seznam přejmenovat, poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu. Pak můžete pomocí klávesnice na obrazovce název seznamu upravit. Na klávesnici přejdete tak, že položíte prst na obrazovku a budete s ním přejíždět po obrazovce, dokud neuslyšíte některou z položek klávesnice.

 5. Po zadání nového názvu seznamu bude potřeba název uložit a zavřít klávesnici. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

Motivy seznamu

Motiv a barvu pozadí seznamu můžete měnit podle požadovaného vzhledu.

Poznámka: Změna motivu není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. V zobrazení Seznam úkolů otevřete u vybraného seznamu nabídku Možnosti seznamu. Možnosti seznamu otevřete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti seznamu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 2. Pokud chcete přejít na podnabídku Změnit motiv, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Změnit motiv. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Motiv.

 3. Pokud chcete vybrat barvu pozadí, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované barvy, a potom poklepejte na obrazovku. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat barvy. U aktuálně vybrané barvy vám sdělí, že je vybraná.

 4. Pokud chcete vybrat motiv, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu, a potom poklepejte na obrazovku. Při procházení vám VoiceOver oznamuje jednotlivé motivy. U aktuálně vybraného motivu vám sdělí, že je vybraný.

 5. Až vyberete novou barvu pozadí nebo motiv, můžete výběr uložit a zavřít nabídku Motiv tak, že budete táhnout prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Ve výchozím nastavení se na seznamu zobrazují dokončené i nedokončené úkoly. Pro lepší přehlednost seznamu můžete dokončené úkoly skrýt.

Poznámka: Skrytí dokončených úkolů ze seznamu není k dispozici pro výchozí seznam Můj den.

 1. V zobrazení Seznam úkolů otevřete u vybraného seznamu To-Do, kde chcete skrýt dokončené úkoly, nabídku Možnosti seznamu. Možnosti seznamu otevřete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti seznamu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 2. Pokud chcete skrýt dokončené úkoly, potahujte prstem doprava, dokud vás čtečka nenasměruje na tlačítko pro skrytí dokončených úkolů. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Nabídka Možnosti seznamu se zavře a v zobrazení Seznam úkolů zůstanou jenom nedokončené úkoly.

 4. Pokud chcete skryté dokončené úkoly zobrazit, potahujte prstem doprava v nabídce Možnosti seznamu, dokud vás čtečka nenasměruje na tlačítko pro zobrazení dokončených úkolů. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

Řazení úkolů

Seřazení seznamu vám pomůže k přehlednějšímu uspořádání a snazšímu hledání vašich úkolů

Poznámka: Řazení seznamů není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. V zobrazení Seznam úkolů otevřete u seznamu, který chcete seřadit, nabídku Možnosti seznamu. Možnosti seznamu otevřete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti seznamu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 2. Pokud chcete přejít na podnabídku Seřadit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Seřadit. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Seřadit.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud se neozve název možnosti řazení, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat názvy možností.

 4. Jakmile vyberete možnost řazení, nabídka Seřadit se zavře a fokus se přesune na zobrazení Seznam úkolů.

 5. Pokud chcete řazení ze seznamu odebrat, potahujte prstem doprava nebo doleva v zobrazení Seznam úkolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání řazení. Pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění seznamu

Pokud už seznam, který jste vytvořili, dál nepotřebujete, můžete ho rychle odstranit.

Poznámka: Odstranit můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete odstranit.

 1. V zobrazení Seznam úkolů otevřete u seznamu, který chcete odstranit, nabídku Možnosti seznamu. Možnosti seznamu otevřete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti seznamu. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 2. Pokud chcete seznam odstranit, potahujte prstem doprava, dokud se neozve, že jste na tlačítku Odstranit seznam. Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se okno potvrzení a ozve se dotaz, jestli jste si jistí, že chcete tento seznam trvale odstranit. Svoje rozhodnutí potvrdíte potažením doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit seznam. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

  Pokud chcete odstranění zrušit, potahujte v okně potvrzení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zrušení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Pomocí aplikace To-Do pro Android spolu se čtečkou obrazovky TalkBack, která je v Androidu integrovaná, můžete vytvářet seznamy úkolů pro konkrétní projekt, časovou osu nebo pravidelnou činnost. Seznamy můžete také upravovat a můžete měnit jejich vzhled a uspořádání. A když už je nebudete potřebovat, nic vám nebrání v tom, abyste je odstranili.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu

Vytvořte si seznam úkolů, které je potřeba udělat – třeba pro daný den nebo pro konkrétní projekt.

 1. Pokud chcete zobrazit boční panel, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko bočního panelu, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Nový seznam vytvoříte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření seznamu a vytvoření nového seznamu. Vytvoří se nový nepojmenovaný seznam a fokus se přesune do pole pro název seznamu.

 3. Zadejte název seznamu.

 4. Potažením prstem dolů a pak doleva zavřete klávesnici.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

Fokus se přesune na pole pro zadání názvu prvního úkolu v zobrazení seznamu. Další informace o přidávání úkolů najdete v článku Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Hledání úkolů

Pomocí možnosti pro hledání v zobrazení bočního panelu můžete rychle vyhledat úkol ze seznamu úkolů.

 1. Pokud chcete zobrazit boční panel, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko bočního panelu, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete najít úkol, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zadání hledaného textu, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka hledání a fokus se přesune do pole Hledat.

 3. Zadejte hledané slovo. Stačí zadat začátek slova.

 4. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte výsledek. Čtečka vás informuje, že se jedná o úkol, a sdělí vám název úkolu. V seznamu výsledků se můžete pohybovat potažením doprava nebo doleva.

 5. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o aktuálně vybraném výsledku, poklepejte na obrazovku.

Přejmenování seznamu

Seznam můžete přejmenovat tak, aby vám název co nejlépe vyhovoval.

Poznámka: Přejmenovat můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Můj den a Úkoly jsou výchozí seznamy, které nemůžete přejmenovat.

 1. Pokud chcete zobrazit boční panel, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko bočního panelu, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na seznam, potahujte prstem doprava, dokud se neozve název seznamu, který chcete přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se seznam.

 3. Pokud chcete otevřít nabídku možností seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že nabídka je rozbalená.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přejmenování seznamu, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu.

 5. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 6. Potažením prstem dolů a pak doleva zavřete klávesnici.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

Motivy seznamu

Motiv seznamu můžete měnit podle požadovaného vzhledu.

Poznámka: Změna motivu není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. Pokud chcete při prohlížení seznamu otevřít nabídku možností seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že nabídka je rozbalená.

 2. Možnosti motivů najdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Změnit motiv. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat motiv, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potažením prstem dolů a pak doleva zavřete nabídku.

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Ve výchozím nastavení se na seznamech zobrazují dokončené i nedokončené úkoly. Pro lepší přehlednost seznamu můžete dokončené úkoly skrýt.

Poznámka: Skrytí dokončených úkolů ze seznamu není k dispozici pro výchozí seznam Můj den.

 1. Pokud chcete při prohlížení seznamu otevřít nabídku možností seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že nabídka je rozbalená.

 2. Pokud chcete dokončené úkoly skrýt, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro skrytí dokončených úkolů, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Nabídka Možnosti seznamu se zavře a v seznamu se zobrazí pouze nedokončené úkoly.

 4. Pokud chcete skryté dokončené úkoly zobrazit, potahujte prstem doprava v nabídce možností seznamu, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro skrytí dokončených úkolů, a pak poklepejte na obrazovku.

Řazení úkolů

Seřazení seznamu vám pomůže k přehlednějšímu uspořádání a snazšímu hledání vašich úkolů

Poznámka: Řazení seznamů není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. Pokud chcete při prohlížení seznamu otevřít nabídku možností seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že nabídka je rozbalená.

 2. Možnosti řazení najdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Seřadit. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud se neozve název možnosti řazení, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku. Jakmile vyberete možnost řazení, nabídka řazení se zavře a fokus se přesune na zobrazení seznamu.

 4. Pokud chcete řazení ze seznamu odebrat, potahujte při prohlížení seznamu prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání řazení. Potom poklepejte na obrazovku.

Odstranění seznamu

Pokud už seznam, který jste vytvořili, dál nepotřebujete, můžete ho rychle odstranit.

Poznámka: Odstranit můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete odstranit.

 1. Pokud chcete při prohlížení seznamu otevřít nabídku možností seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že nabídka je rozbalená.

 2. Seznam odstraníte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění seznamu. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Odstranění potvrdíte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano. Potom poklepejte na obrazovku.

  Pokud chcete odstranění zrušit, potahujte v automaticky otevíraném okně potvrzení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit. Potom poklepejte na obrazovku.

Po odstranění seznamu se fokus vrátí na seznam Můj den.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Pomocí aplikace To-Do spolu se čtečkou obrazovky Předčítání, která je ve Windows integrovaná, můžete vytvářet seznamy úkolů pro konkrétní projekt, časovou osu nebo pravidelnou činnost. Seznamy můžete také upravovat a můžete měnit jejich vzhled a uspořádání. A když už je nebudete potřebovat, nic vám nebrání v tom, abyste je odstranili.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu

Vytvoření sezamu úkolů, který chcete dokončit, aby, například konkrétní den nebo projektu.

 1. Pro návrat do zobrazení postranním panelu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Navigační tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Vytvoření nového seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Nové tlačítko seznam" a potom poklepejte na obrazovce. Vytvoří se nový seznam bez názvu a fokus se přesune do pole název seznamu.

 3. Zadejte název seznamu.

 4. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

Hledání úkolů

Pomocí možnosti pro hledání v zobrazení bočního panelu můžete rychle vyhledat úkol ze seznamu úkolů.

 1. Pro návrat do zobrazení postranním panelu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Navigační tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Vyhledejte úkol, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Prohledat tlačítka úkoly" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře nabídku Hledat a fokus se přesune do vyhledávacího pole.

 3. Zadejte hledané slovo. Stačí zadat začátek slova.

 4. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

 5. Přejděte do seznamu výsledků hledání potažením prstu doleva, dokud uslyšíte výsledku. Výsledek začíná "Úkolu" následuje jeho název a umístění v seznamu, který patří, například "1 čísla 2." Chcete-li přesunout v seznamu výsledků hledání, potáhněte prstem doprava nebo doleva.

 6. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o aktuálně vybraném výsledku, poklepejte na obrazovku.

Přejmenování seznamu

Seznam můžete přejmenovat tak, aby vám název co nejlépe vyhovoval.

Poznámka: Přejmenovat můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Můj den a Úkoly jsou výchozí seznamy, které nemůžete přejmenovat.

 1. Pro návrat do zobrazení postranním panelu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Navigační tlačítko" a pak poklepáním displej.

 2. Pokud chcete přejít na seznam, potahujte prstem doprava, dokud se neozve název seznamu, který chcete přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku. Zobrazí se seznam.

 3. Nabídku možností seznamu otevřete tak, že budete táhnout prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a umístění souboru daného seznamu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno s položkou nabídky pro přejmenování seznamu.

 4. Pokud chcete seznam přejmenovat, poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 5. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

Motivy seznamu

Motiv seznamu můžete měnit podle požadovaného vzhledu.

Poznámka: Změna motivu není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. Pokud chcete otevřít nabídku možností seznamu, potahujte při prohlížení seznamu prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a umístění souboru daného seznamu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno s položkou nabídky pro přejmenování seznamu.

 2. Možnosti Motivu najdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Motiv.

 3. Pokud chcete vybrat motiv, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu, a potom poklepejte na obrazovku. U aktuálně vybraného motivu vám čtečka sdělí, že je vybraný, zatímco u ostatních vás informuje, že vybrané nejsou.

 4. Posuňte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud nebude slyšet: "Zpět, tlačítko Sbalit." Poklepejte na obrazovku zavřete nabídku.

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Ve výchozím nastavení se na seznamech zobrazují dokončené i nedokončené úkoly. Pro lepší přehlednost seznamu můžete dokončené úkoly skrýt.

Poznámka: Skrytí dokončených úkolů ze seznamu není k dispozici pro výchozí seznam Můj den.

 1. Pokud chcete otevřít nabídku možností seznamu, potahujte při prohlížení seznamu prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a umístění souboru daného seznamu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno s položkou nabídky pro přejmenování seznamu.

 2. Chcete-li skrýt dokončené úkoly, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Skrýt dokončení úkolů, položka nabídky" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Nabídka Možnosti seznamu se zavře a v seznamu se zobrazí pouze nedokončené úkoly.

 4. Pokud chcete zobrazit skrytý dokončené úkoly, v nabídce Možnosti seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Zobrazit dokončení úkolů, položka nabídky" a potom poklepejte na obrazovce.

Řazení úkolů

Seřazení seznamu vám pomůže k přehlednějšímu uspořádání a snazšímu hledání vašich úkolů

Poznámka: Řazení seznamů není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. Pokud chcete otevřít nabídku možností seznamu, potahujte při prohlížení seznamu prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a umístění souboru daného seznamu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno s položkou nabídky pro přejmenování seznamu.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Seřadit" a pak poklepáním displej.

 3. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud se neozve název možnosti řazení, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku. Jakmile vyberete možnost řazení, nabídka řazení se zavře a fokus se přesune na zobrazení seznamu.

 4. Chcete-li odebrat řazení ze seznamu, při zobrazení v seznamu polí potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Odebrat řazení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Odstranění seznamu

Pokud už seznam, který jste vytvořili, dál nepotřebujete, můžete ho rychle odstranit.

Poznámka: Odstranit můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete odstranit.

 1. Pokud chcete otevřít nabídku možností seznamu, potahujte při prohlížení seznamu prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a umístění souboru daného seznamu. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno s položkou nabídky pro přejmenování seznamu.

 2. Chcete-li odstranit seznam, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odstranit seznam, položka nabídky" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potvrďte odstranění potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Odstranit" a potom poklepejte na obrazovce.

  Pokud chcete odstranění zrušit, potahujte v automaticky otevíraném okně potvrzení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Pomocí To-Do pro web klávesu a čtečky obrazovky vytvářet seznamy úkolů věci pro určitý projekt, časová osa nebo rutiny. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Budete taky zjistěte, jak upravit, změnit designu a uspořádat seznamy. Můžete dokonce odstranit seznamy když už je budete potřebovat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu

Vytvoření seznamu poštovních zobrazí dotaz, který chcete dokončit, například konkrétní den nebo projektu.

 1. V To-Do k vytvoření nového seznamu, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Nové tlačítko seznam" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Vytvoří se nový seznam bez názvu a fokus se přesune do pole název seznamu.

 2. Zadejte název seznamu a stiskněte Enter.

Hledání úkolů

Pomocí možnosti Hledat v Bočním panelu můžete rychle vyhledat úkol ze seznamu úkolů.

 1. Na bočním panelu hledání pro daný úkol, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "tlačítko hledat" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Fokus přesune do vyhledávacího pole.

 2. Zadejte slovo, které chcete vyhledat. Aplikace To-Do během psaní automaticky zobrazuje výsledky hledání.

 3. Přejděte do seznamu výsledků hledání, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první výsledek. V seznamu výsledků hledání přesunout, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Při přesouvání je čtečka obrazovky oznamuje úkol jako"," a za ním uveďte název úkolu. Dokončené úkoly odesílány jako "Dokončený úkol" a za ním uveďte název úkolu.

 4. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o úkolu, stiskněte na daném úkolu mezerník.

Přejmenování seznamu

Pomocí nabídky Možnosti seznamu můžete vytvořený seznam přejmenovat.

Poznámka: Přejmenovat můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete přejmenovat.

 1. V To-Do pro návrat na seznam na bočním panelu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte seznam, který chcete.

 2. Seznam, který chcete přejmenovat, vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se zobrazení Seznam úkolů.

 3. Otevřete nabídku možností seznamu, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Možnosti tlačítko seznam"

 4. Stiskněte mezerník. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 5. Přejmenování seznamu, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Přejmenovat tlačítko seznam"

 6. Stiskněte mezerník. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu.

 7. Zadejte nový název seznamu a stiskněte Enter. Název seznamu se změní.

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Ve výchozím nastavení se na seznamu zobrazují dokončené i nedokončené úkoly. Pro lepší přehlednost seznamu můžete dokončené úkoly skrýt.

Poznámka: Skrytí dokončených úkolů ze seznamu není k dispozici pro výchozí seznam Můj den.

 1. V zobrazení Seznamu úkolůTo-Do seznam, do které chcete skrýt dokončené úkoly, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Možnosti tlačítko seznam"

 2. Stiskněte mezerník. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 3. Skrýt dokončené úkoly, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Skrýt dokončení úkolů" a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

 4. Nabídka Možnosti seznamu se zavře a v zobrazení Seznam úkolů zůstanou jenom nedokončené úkoly.

 5. Pro zobrazení skrytých dokončených úkolů v nabídce Možnosti seznamu stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Zobrazit dokončení úkolů" a stiskněte klávesu MEZERNÍK zaškrtněte.

Řazení úkolů

Seřazení seznamu můžete vám pomůže organizovat a najděte mnohem efektivněji úkolů.

Poznámka: Řazení seznamů není k dispozici u výchozího seznamu Můj den.

 1. V zobrazení Seznamu úkolů v seznamu, který chcete seřadit stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Seřadit úkoly" a stiskněte MEZERNÍK. Otevře se nabídka Seřadit.

 2. Vyberte možnost řazení, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte možnost a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Čtečka obrazovky oznamuje možnosti pohybujete.

  Jakmile vyberete možnost řazení, nabídka Seřadit se zavře a fokus se přesune na zobrazení Seznam úkolů.

 3. Chcete-li odebrat řazení ze seznamu v zobrazení Seznamu úkolů klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "tlačítko Zavřít seřadit pořadí možnost" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

Odstranění seznamu

Pokud už seznam, který jste vytvořili, dál nepotřebujete, můžete ho rychle odstranit.

Poznámka: Odstranit můžete jenom seznam, který jste sami vytvořili. Výchozí seznamy Můj den a Úkoly nemůžete odstranit.

 1. V zobrazení Seznamu úkolů, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Možnosti tlačítko seznam"

 2. Stiskněte mezerník. Otevře se nabídka Možnosti seznamu.

 3. Odstranit seznam, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Odstranit tlačítko seznam" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 4. Otevře se dialogové okno s potvrzením. Odstranění potvrďte stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Odstranit tlačítko seznam" a stiskněte klávesu MEZERNÍK ho vyberte.

  Pokud nechcete, aby odstranit v seznamu polí v potvrzovacím okně stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Storno" a stiskněte klávesu MEZERNÍK ho vyberte.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×