Práce se seznamem kolegů na osobním webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V seznamu Kolegové jsou uvedeny osoby, které znáte. Služba Microsoft Office SharePoint Server 2007 vám může pomoci tyto informace využít. Můžete zde zobrazit informace o stavu, umožnit jiným uživatelům zobrazit údaje o vašich pracovních vztazích a chránit tyto údaje pomocí kategorie ochrany osobních údajů Kolegové.

V tomto článku:

Seznam Kolegové

Ochrana osobních údajů a seskupení

Přidání názvu do seznamu kolegů

Zobrazení nebo skrytí jmen kolegů pro návštěvníky osobního webu

Přidání nebo odebrání kolegy v kategorii ochrany osobních údajů pracovní skupina

Nastavení upozorňování na názvy v seznamu vašich kolegů

Uspořádání kolegy tak, že skupin

Odebrat název ze seznamu kolegů

Seznam Kolegové

V počátečním nastavení je v seznamu Kolegové uveden váš nadřízený, všichni jeho přímí podřízení a všichni vaši přímí podřízení. Kterékoli z těchto jmen můžete odebrat a můžete také přidat libovolné jméno z podnikového adresáře. Kolegy můžete rozdělit do skupin a určit, zda se jejich jména mají zobrazovat na vaší veřejné stránce.

Pokud vy i vaši kolegové používáte aplikaci poskytující služby rychlého přenosu zpráv, například Microsoft Office Communicator nebo Microsoft Windows Messenger, bude se u jména každého kolegy zobrazovat stavová ikona. Stavový indikátor vás informuje například o tom, zda je daný kolega připojen, zda je na schůzce nebo mimo počítač.

Můžete také nastavit oznámení, která obdržíte při výskytu určité události, například když váš kolega opustí pracoviště, přejde pod jiného nadřízeného, vytvoří nový dokument nebo změní jméno.

Sdílení seznamu kolegů s dalšími osobami ve vaší organizaci vám pomůže při budování vztahů a rozšiřování vašich osobních kontaktů. Uživatelé, kteří navštíví váš osobní web, mohou zjistit, s kým spolupracujete a v jakém jste vůči němu postavení. Díky těmto údajům budou ostatní moci nalézt kontakty a informace, které potřebují ke své práci.

Začátek stránky

Ochrana osobních údajů a skupiny

Vhodným nastavením ochrany osobních údajů na osobním webu lze docílit toho, aby služba Office SharePoint Server 2007 umožnila přístup k informacím jen určité kategorii osob. Existuje pět kategorií ochrany osobních údajů – Každý, Moji kolegové, Moje pracovní skupina, Můj nadřízený a Pouze já. Nastavení ochrany osobních údajů, které vyberete pro určitého kolegu, má vliv na to, kdo uvidí informace o tomto kolegovi na vašem osobním webu.

Představme si například, že seznam Kolegové Jana Drymla obsahuje jména Petra Chvojková, René Klčo, Adam Kodeda a Robert Hernady. Jan spolupracuje na všech projektech přímo s Petrou, Reném a Adamem, a jejich jména proto zpřístupní všem návštěvníkům veřejné stránky jeho osobního webu. S RobertemJan spolupracuje jen na zvláštních projektech, a nechce ho proto uvádět ve veřejném seznamu svých kolegů. Jan proto nastaví parametry ochrany osobních údajů pro Roberta tak, aby se jeho jméno zobrazovalo pouze jeho nadřízenému – Jan a jeho nadřízený budou jedinými osobami, které uvidí Robertovo jméno na Janově osobním webu.

Pokud omezíte zobrazování jména svého kolegy ve veřejném seznamu, určujete tím zároveň, co ostatní uživatelé uvidí, když otevřou oddíl Společné s vámi vaší veřejné stránky. Pokud například Adam uvede Roberta v seznamu svých kolegů a navštíví Janův osobní web, nebude Robert uveden v sekci Kolegové, které oba znáteJanovy oblasti Společné s vámi, protože Jan použil pro Roberta nastavení ochrany osobních údajů Pouze já.

Nastavení ochrany osobních údajů ovlivňuje také výsledky vyhledávání. Bude-li Adam hledat osoby související s Janovým projektem a není-li RobertAdamovým kolegou, nenalezne Robertovo jméno mezi kolegy svého kolegy.

Pomocí možností Ochrana osobních údajů a seskupování můžete také přidat kolegu do své pracovní skupiny. Tím tomuto kolegovi udělíte oprávnění zobrazovat obsah, pro nějž jste nastavili možnost Moje pracovní skupina. Tímto způsobem lze vytvořit nastavení pro projekty, na nichž pracuje určitá skupina lidí, a zpřístupnit těmto lidem informace související s daným projektem, aniž by k nim zároveň získaly přístup osoby z ostatních skupin.

Seznam svých kolegů můžete rozdělit do skupin odpovídajících různým vzájemným vztahům. Všichni vaši kolegové standardně patří do skupiny Obecné. Můžete vytvořit libovolné množství organizačních skupin. Pro přehlednost může být výhodné rozdělit kolegy například podle projektů nebo podle pracovního zařazení, například Finanční projekt, Prodejní projekt nebo Můj tým. Jméno každého kolegy smí být zařazeno pouze do jedné skupiny.

Odkazy na další informace o práci s ochranou osobních údajů na vašem osobním webu naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Přidání jména do seznamu Kolegové

K přidávání osob do seznamu Kolegové slouží stránka Přidat spolupracovníky. Na této stránce naleznete také seznam Navrhovaní kolegové. Tento seznam je sestaven na základě vaší běžné komunikace, například e-mailových zpráv, které odesíláte a přijímáte, kontaktů pro doručování rychlých zpráv, distribučních seznamů a členství ve skupinách webu SharePoint, které sdílíte s jinými kolegy.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V oddílu Snadné spuštění klepněte na možnost Kolegové.

 3. Na panelu nástrojů seznamu Kolegové klepněte na tlačítko Přidat kolegy.

 4. Na stránce Přidat kolegy v oddílu Identifikovat kolegy proveďte některou z následujících akcí:

Akce

Akce

Přidání jména známé osoby

 • Zadejte jméno do pole Zadejte jména.

Vyhledání jména

 1. U pole Zadejte jména klepněte na tlačítko Procházet.

 2. Do pole zadejte co nejdelší část jména a poté klepněte na zelenou šipku.

 3. V poli výsledků vyhledávání poklepejte na jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání jednoho nebo více jmen ze seznamu Navrhovaní kolegové

 1. Zaškrtněte políčko u požadovaného jména.

 1. Chcete-li určit, kdo uvidí vybrané kolegy na vaší stránce Profil, vyberte v poli Zobrazit tyto kolegy pro jednu z následujících kategorií:

  Kategorie

  Uživatelé s možností zobrazit vybrané informace

  Každý

  Všichni uživatelé oprávnění zobrazit váš osobní web.

  Moji kolegové

  Tato kategorie zahrnuje všechny osoby, které jsou právě uvedeny na vaší stránce Moji kolegové. Standardně do této kategorie patří váš nadřízený, všichni jeho přímí podřízení a vaši přímí podřízení.

  Moje pracovní skupina

  Vaše pracovní skupina standardně zahrnuje pouze vašeho nadřízeného, jeho přímé podřízené a vaše přímé podřízené. Dále sem patří kolegové, které jste přidali pomocí možnosti Přidat kolegy do mojí pracovní skupiny. Noví kolegové nejsou do vaší pracovní skupiny přidáváni automaticky.

  Můj nadřízený

  Váš přímý nadřízený.

  Pouze já

  Vy sami.

 2. Přečtěte si další informace o nastavení ochrany osobních údajů v zobrazení nebo skrytí jmen kolegů pro návštěvníky osobního webu oddíl.

 3. Chcete-li přidat kolegu do kategorie ochrany osobních údajů Moje pracovní skupina, klepněte v části Přidat kolegy do mojí pracovní skupiny na možnost Ano.

  Přečtěte si další informace o kategorií ochrany osobních údajů v oblasti ochrany osobních údajů a seskupení .

 4. Chcete-li přidat kolegu do skupiny vytvořené pro určitou roli nebo projekt, vyberte v části Seskupování možnost Stávající skupina a poté klepněte na šipku a vyberte některou ze skupin, které jste již vytvořili, nebo vyberte možnost Nová skupina a zadejte název nové skupiny.

  Přečtěte si další informace o seskupení v části Uspořádat kolegy tak, že skupin .

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí jmen kolegů pro návštěvníky osobního webu

Pomocí kategorií ochrany osobních údajů můžete rozhodovat o tom, kteří z návštěvníků vašeho osobního webu uvidí jména v seznamu vašich kolegů. U každého kolegy v seznamu lze nastavit, která kategorie osob uvidí jeho jméno. Obsah vašeho seznamu Kolegové se tedy mění podle toho, kdo se na něj dívá. Ve výchozím stavu se každý z kolegů zobrazuje všem členům kategorie Každý.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V oddílu Snadné spuštění klepněte na možnost Kolegové.

 3. Na stránce Kolegové vyberte jednoho nebo více kolegů, které chcete zobrazit nebo skrýt před návštěvníky vašeho osobního webu.

 4. Na panelu nástrojů Kolegové klepněte na tlačítko Upravit kolegy.

 5. V poli Zobrazit tyto kolegy pro vyberte jednu z následujících kategorií podle toho, komu chcete umožnit zobrazení vybraných kolegů na vaší stránce Profil.

Kategorie

Umožňuje tému ESE uživatele k zobrazení vybraných kolegů

Každý

Všichni uživatelé oprávnění zobrazit váš osobní web.

Moji kolegové

Tato kategorie zahrnuje všechny osoby, které jsou právě uvedeny na vaší stránce Moji kolegové. Standardně do této kategorie patří váš nadřízený, všichni jeho přímí podřízení a vaši přímí podřízení.

Moje pracovní skupina

Vaše pracovní skupina standardně zahrnuje pouze vašeho nadřízeného, jeho přímé podřízené a vaše přímé podřízené. Dále sem patří kolegové, které jste přidali pomocí možnosti Přidat kolegy do mojí pracovní skupiny. Noví kolegové nejsou do vaší pracovní skupiny přidáváni automaticky.

Můj nadřízený

Váš přímý nadřízený.

Pouze já

Vy sami.

Další informace o použití ochrany osobního obsahu v osobním webu najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání osoby v kategorii ochrany osobních údajů Moje pracovní skupina

Moje pracovní skupina je kategorie osob, s nimiž chcete sdílet určité informace. Pomocí kategorie Moje pracovní skupina můžete například zpřístupnit dokumenty, distribuční seznamy, kontaktní informace a jména kolegů pouze osobám, které pracují na určitém projektu. Přidávání a odebírání osob v kategorii Moje pracovní skupina se provádí na stránce Kolegové.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V oddílu Snadné spuštění klepněte na možnost Kolegové.

 3. Na stránce Kolegové vyberte jednoho nebo více kolegů.

 4. Na panelu nástrojů Kolegové klepněte na tlačítko Upravit kolegy.

 5. V části Přidat kolegy do mojí pracovní skupiny klepněte na tlačítko Ano nebo Ne.

Odkazy na další informace o práci s ochranou osobních údajů na vašem osobním webu naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Nastavení oznámení pro jména v seznamu Kolegové

Prostřednictvím oznámení na akce kolegů můžete sledovat činnost lidí, s nimiž úzce spolupracujete. V případě potřeby můžete obdržet oznámení například vždy, když určitý kolega odejde z pracoviště, přejde do jiného oddělení, přihlásí se do distribučního seznamu, publikuje nový dokument nebo aktualizuje blog. Každé z oznámení (nebo všechna oznámení) lze vypnout. Standardně jste upozorňováni na změny, k nimž došlo za posledních 72 hodin.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V dolní sekci webové části Přehled kolegů klepněte na odkaz Změnit nastavení sledování .

 3. Vyberte jedno nebo více z následujících oznámení pro kolegy v seznamu.

Nastavení

Události, na něž chcete být u daného kolegy upozorněni

Výročí

Narozeniny nebo výročí nástupu do firmy.

Změny vlastností profilu

Změny nadřízeného pracovníka, pracovního zařazení, oddělení nebo jména. Změny v povinnostech, údajích o kvalifikaci nebo zájmech na stránce profilu na osobním webu.

Změny členství

Přihlášení nebo odhlášení distribučního seznamu nebo webu SharePoint.

Nové dokumenty

Přidání dokumentu do služby SharePoint.

Mimo kancelář

Změna stavu hlášeného produktem Microsoft Exchange na Je mimo kancelář.

Změny blogu

Vytvoření nového příspěvku v kolegově blogu.

Poznámka : Správce může do seznamu oznámení přidat další výročí nebo změny klíčových vlastností.

Začátek stránky

Rozdělení kolegů do skupin

Své kolegy můžete rozdělit do skupin například podle názvů projektů nebo podle rolí. Pracujete-li například ve finančním výboru s Joem, Johnem a Sarah, můžete vytvořit skupinu s názvem Finance a tyto tři kolegy do ní vložit. Pamatujte na to, že vhodně zvolené názvy skupin mohou pomoci návštěvníkům vašeho osobního webu při hledání dalších kolegů s podobnými oblastmi odbornosti nebo zájmů. Jméno každého kolegy smí patřit pouze do jedné skupiny.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V oddílu Snadné spuštění klepněte na možnost Kolegové.

 3. Na stránce Kolegové vyberte jednoho nebo více kolegů.

 4. Na panelu nástrojů Kolegové klepněte na tlačítko Upravit kolegy.

 5. V části Seskupení vyberte možnost Stávající skupina, klepněte na šipku a vyberte skupinu, kterou jste již vytvořili, nebo vyberte možnost Nová skupina a zadejte nový název skupiny. Vybraní kolegové budou vloženi do skupiny, kterou jste vybrali nebo zadali.

  Poznámky : 

  • Chcete-li odstranit skupinu, odeberte z ní všechny kolegy. Skupina pak bude ze seznamu kolegů odstraněna automaticky.

  • Text Více hodnot v poli Stávající skupina znamená, že jste vybrali kolegy zařazené do různých skupin.

Začátek stránky

Odebrání jména ze seznamu Kolegové

Začnete-li pracovat na jiném projektu nebo přejdete-li do jiného oddělení, můžete odebrat jména ze seznamu Kolegové. Ke všem jménům uvedeným v adresáři máte přístup trvale, takže pokud změníte původní záměr, můžete odebrané jméno do seznamu kolegů snadno vrátit.

 1. Na libovolném webu SharePoint klepněte v pravém horním rohu na odkaz Můj web.

 2. V oddílu Snadné spuštění klepněte na možnost Kolegové.

 3. Na stránce Kolegové vyberte jednoho nebo více kolegů.

 4. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×