Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci To-Do pro iPhone můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Návrhy.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Potáhněte ještě jednou prstem doprava. VoiceOver oznámí, že se jedná o tlačítko položky nedokončeného úkolu.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Poklepejte na obrazovku, vyberte položku a otevřete zobrazení Detaily.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko pro přidání položky úkolu do zobrazení Můj den.

 4. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, poklepejte na obrazovku.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Další.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberete tlačítko a načtete další položky.

Zavření návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Hotovo.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je v Androidu integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o Návrhy.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Potáhněte dvakrát prstem doprava. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o nedokončený úkol.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o dokončený úkol.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o tlačítko pro přidání úkolu do zobrazení Můj den.

 3. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, poklepejte na obrazovku.

Zavření návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doleva, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o tlačítko Zpět.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy. Otevře se zobrazení Můj den a program TalkBack oznámí, že se jedná o Můj den.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Umožňuje To-Do pro Windows 10 Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows prohlížení návrhy označit jako dokončený úkolů, přidejte do Moje den a načítání dalších navrhované úkolů. Návrhy seřadíte nesplněné úkoly, které jsou například zpožděné nebo termín dnes.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den, potáhněte prstem doleva, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tlačítko návrhy."

  Tip: Můžete také procházet položky na obrazovce. Projdete je tak, že dáte prst na obrazovku a pomalu ho po ní budete posouvat. Předčítání vám nalezenou položku oznámí. Pokud chcete například přejít na tlačítko Návrhy v zobrazení Můj den, dejte prst na obrazovku a táhněte jím do pravého horního rohu, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Návrhy. Prozkoumávání ukončíte jednoduše tak, že zvednete prst a fokus zůstane, kde jste přestali.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení návrhy oznamuje potažením prstem doprava do programu Předčítání položky, kterou chcete označit jako dokončený.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko více" a potom poklepejte na obrazovce. Předčítání oznamuje: "Označit jako dokončený."

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení návrhy oznamuje potažením prstem doprava do programu Předčítání položky, kterou chcete přidat Můj den.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud oznamuje programu Předčítání: "Přidejte do Moje Day" a pak poklepáním displej.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení návrhy potažením prstu doleva, dokud oznamuje programu Předčítání: "Načíst tlačítko více návrhy."

 2. Poklepejte na obrazovku k načtení více položek.

Zavření návrhů

 1. Na položky v zobrazení návrhů, potažením prstu doleva, dokud oznamuje programu Předčítání: "tlačítka."

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy. Otevře se zobrazení Můj den a program Předčítání oznámí, že se jedná o Můj den.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Pomocí To-Do pro web klávesu a čtečky obrazovky můžete pomocí zobrazení návrhy označit jako dokončené úkoly, je přidat do Můj den a načítání dalších navrhované úkolů. Návrhy seřadíte nesplněné úkoly, které jsou například zpožděné nebo termín dnes. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj denTo-Do stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Access automaticky doplněné úkoly tlačítkem návrhy."

 2. Stisknutím klávesy Enter vyberte tlačítko a otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení návrhy stisknutím klávesy Tab, dokud položky, kterou chcete označit jako dokončený uslyšíte.

 2. Stisknutím klávesy MEZERNÍK otevřete podrobnosti úkolu. Uslyšíte: "Unchecked, označit jako dokončený zaškrtávací políčko."

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, stiskněte Enter.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení návrhy stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte položky, kterou chcete přidat Můj den.

 2. Se zaměřuje na položku. Pokud chcete přesunout na tlačítko Přidat Můj den, stisknutím klávesy Tab jednou.

 3. Stisknutím klávesy Enter přidejte položku Můj den.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení návrhyTo-Do stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko více."

 2. Stisknutím klávesy Enter načtěte více položek.

Zavření návrhů

 1. Na položky v zobrazení návrhy v To-Do, stiskněte Shift + Tab, dokud oznamuje programu Předčítání: "tlačítko skrýt navrhované úkoly. Hotovo."

 2. Stiskněte klávesu Enter a klikněte na tlačítko Zavřít zobrazení návrhů. Otevře zobrazení Můj den a oznamuje programu Předčítání: "Access automaticky doplněné úkoly tlačítkem návrhy."

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×