Pozvání ostatních kontaktů k relaci rychlých zpráv

K relaci rychlých zpráv můžete pozvat další osoby. Přidáte-li k relaci rychlých zpráv další kontakt, je tato relace považována za konferenci. Když se relace rychlých zpráv stane konferencí, změní se chování okna Konverzace tak, aby podporovalo funkce konferencí. Vy, jako iniciátor konverzace, se stanete vedoucím konference a máte přístup k funkcím, které umožňují konferenci řídit.

V tomto tématu

Pozvání ostatních uživatelů k relaci rychlých zpráv

Omezení konferencí rychlých zpráv

Pozvání ostatních uživatelů k relaci rychlých zpráv

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Do okna Konverzace přetáhněte jeden nebo více kontaktů ze Seznamu kontaktů nebo z podokna Výsledky hledání.

  • Použijte tlačítko Pozvat:

    1. V okně Konverzace klepněte na tlačítko Pozvat.

    2. V dialogovém okně Pozvat uživatele vyberte členy, které chcete pozvat, a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Jména kontaktů, které jste pozvali k relaci rychlých zpráv, se zobrazí v Seznamu účastníků v okně Konverzace.

Začátek stránky

Omezení konferencí rychlých zpráv

  • Konferenci rychlých zpráv můžete zahájit s distribuční skupinou s maximálně 100 členy. Vedoucí konference rychlých zpráv a všichni ostatní účastníci mohou zobrazit kontakty, které se ke konferenci připojily nebo ji opustily.

  • Uživatelé starších verzí aplikace Communicator se skupinové konference rychlých zpráv mohou zúčastnit, ale při pozvání ke konferenci u nich může dojít k prodlevě.

  • Uživatelé starších verzí aplikace Communicator se skupinové konference rychlých zpráv mohou zúčastnit a zobrazí se jim, kdo zprávu napsal, ale nemohou v Seznamu účastníků v okně Konverzace zobrazit účastníky konference.

  • Zprávy napsané rukou (vytvořené pomocí počítače Tablet PC) nemohou ostatní účastníci konference rychlých zpráv zobrazit. Aplikace Communicator a Microsoft Office Communications Server podporují u klientů v konferenci rychlých zpráv pouze text. Uživatel, který ve skupinové konferenci odešle zprávu psanou rukou, obdrží zpětnou vazbu, že zprávu nebylo možné doručit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×