Poznámky k verzi aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2

Poslední aktualizace v lednu 2009

Toto jsou poznámky k verzi aplikace Microsoft® Office Communicator 2007 R2. V tomto článku naleznete informace o známých problémech ve verzi aplikace Office Communicator 2007 R2.

Poznámky k verzi

Tento dokument obsahuje důležité informace, s nimiž byste se měli seznámit před nasazením a použitím klienta Microsoft Office Communicator 2007 R2.

Office Communicator Office Communicator 2007 R2 Users Dialing In To Conference Auto Attendent Using The Published Phone Number Do Not See User Friendly URI

Problém:     Uživatelům aplikace Office Communicator 2007 R2, kteří se připojují k vytáčené konferenci pomocí služby CAA (Conference Auto Attendant) prostřednictvím publikovaného telefonního čísla, se v okně Konverzace místo uživatelem snadno rozpoznatelného identifikátoru URI zobrazuje identifikátor URI jako GUID.

Řešení:     V této verzi není k dispozici žádné alternativní řešení.

Funkce Najít předchozí konverzace nefunguje správně, pokud aplikace Office Communicator 2007 R2 a Outlook nejsou spuštěny ve stejné jazykové verzi

Problém:     Při použití funkce Najít předchozí konverzace v aplikaci Office Communicator 2007 R2 dochází k chybě, když jsou aplikace Communicator a Outlook spuštěny v různých jazykových verzích (například aplikace Communicator v anglické a aplikace Outlook v české jazykové verzi).

Řešení:     Zajistěte, aby se aplikace Office Communicator 2007 R2 a Outlook používaly ve stejné jazykové verzi.

Integrace se systémem Office pro aplikaci Office Communicator 2007 R2 po instalaci softwaru Office Communications Server 2007 R2 Attendant nefunguje

Problém: Integrace se systémem Office     pro aplikaci Office Communicator 2007 R2 po instalaci softwaru Office Communications Server 2007 R2 Attendant nefunguje.

Řešení:     Pro tento problém není k dispozici žádné alternativní řešení. Aby bylo možné znovu využívat funkce integrace se systémem Office, je nutné odinstalovat software Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Aplikace Office Communicator používá k určení režimu zabezpečení připojení zásady skupiny

Problém:     Pokud se klienti Office Communicator musí připojovat pomocí režimu vysokého zabezpečení, je třeba před připojením k serveru nastavit zásadu skupiny EnableSIPHighSecurityMode. Pokud tuto zásadu nenastavíte, část přihlašovacího procesu nebude používat režim vysokého zabezpečení.

Řešení:     V této verzi není k dispozici žádné alternativní řešení.

Na číselníku nelze zadávat hebrejské znaky a ani je do něj nelze kopírovat

Problém:     V aplikaci Office Communicator 2007 R2 nelze do textového pole číselníku zadávat hebrejské znaky a ani je do něj nelze kopírovat.

Řešení:     V této verzi nejsou k dispozici žádná alternativní řešení.

Pokud se souběžně využívají jak koncové body Office Communicator 2007, tak Office Communicator 2007 R2, mohou se v nich zobrazovat odlišné počty nepřečtených položek hlasové pošty

Problém:     Pokud souběžně využíváte jak koncové body Office Communicator 2007, tak Office Communicator 2007 R2, mohou se v nich zobrazovat odlišné počty nepřečtených položek hlasové pošty.

Řešení:     Pro tento problém nejsou k dispozici žádná alternativní řešení. Proveďte upgrade existujících koncových bodů na verzi Office Communicator 2007 R2.

Souběžné používání aplikace Office Communicator 2007 s aplikací Office Communicator 2007 R2 má svá omezení

Problém:     Když uživatel nastaví pravidla přesměrování volání (přesměrování volání nadřízeného nebo týmový hovor) z aplikace Office Communicator 2007 R2 a pokusí se přihlásit pomocí aplikace Office Communicator 2007, aplikace Office Communicator 2007 přestane reagovat.

Řešení:     Na všech zařízeních proveďte upgrade na aplikaci Office Communicator 2007 R2.

V aplikaci Office Communicator 2007 R2 nemusí v určitých polích fungovat vyhledávání

Problém:     Vzhledem k nedávné změně zásad, pomocí nichž mohou uživatelé vyhledávat kontakty v organizaci v nejrůznějších polích (zásady globálního adresáře, GAL), je možné, že se v aplikaci Office Communicator objeví problémy s vyhledáváním kontaktů.

Řešení:     Odeberte klíč zásad SearchPrefixFlags v položce registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Communicator) a odstraňte databázi globálního adresáře GAL. Databáze globálního adresáře je uložena v následujících složkách:

  • Vista: userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Communicator

  • Windows XP: %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<user_sip_address>

Aplikace Office Communicator 2007 R2 není kompatibilní s produktem Office Communications Server 2007

Problém:     Aplikace Office Communicator 2007 R2 uživatelů přihlášených k počítači, ve kterém je nainstalován produkt Office Communications Server 2007, se při příchozích hovorech nechová správně. Po kliknutí na možnost Přijmout volání v upozornění systému na příchozí hovor se například neuskuteční hlasová konverzace. Ovládací prvky pro ovládání hovoru jsou zakázány a hovor je po určité době odpojen.

Řešení:     Nepoužívejte aplikaci Office Communicator 2007 R2 s aplikací Office Communications Server 2007.

Změny výchozího zvukového zařízení systému při spuštění aplikaci Communicator 2007 R2 vyžadují restartování aplikace

Problém:     Když je aplikace Office Communicator 2007 R2 spuštěna a uživatel v ovládacích panelech systému Windows změní výchozí zvukové zařízení systému, změny se projeví až po ukončení aplikace Communicator 2007R2 a jejím opětovném spuštění.

Řešení:     Ukončete aplikaci Communicator a znovu ji spusťte.

Pokud uživatel připojí zvukové zařízení nebo videozařízení k jinému portu USB, rozpoznání tohoto zařízení v systému Windows Vista se nezdaří

Problém:     Pokud uživatel vybere některé zvukové zařízení nebo videozařízení jako upřednostňované pro konverzace pomocí aplikace Office Communicator 2007 R2 a poté toto zařízení odpojí a připojí jej k jinému portu USB, je možné, že aplikace Communicator zařízení nerozpozná, protože systém Windows tomuto zařízení přiřadí jiný název. Tento problém se týká pouze operačního systému Windows Vista.

Řešení:     Uživatel může zařízení znovu připojit k portu, ke kterému bylo připojeno původně.

V aplikaci Communicator nelze přehrát vlastní zvukový soubor

Problém:     Uživatel vybere vlastní zvukový soubor, který chce přehrát v aplikaci Office Communicator 2007 R2, ale aplikace tento soubor nepřehraje. Soubory WAV mají nejčastěji formát WAVEFORMTEX. Existuje však formát WAVEFORMATEXTENSIBLE, který podporuje vyšší kvalitu zvuku a více kanálů. Aplikace Communicator formát WAVEFORMATEXTENSIBLE nepodporuje. Soubory ve formátu WAVEFORMTEX a WAVEFORMATEXTENSIBLE mají stejnou příponu (.wav), a je uživatel proto nedokáže rozlišit podle názvu.

Řešení:     V současné době není k dispozici žádné řešení. Uživatelé musí vybrat soubory WAV, které nepoužívají formát WAVFORMATEXTENSIBLE.

Po připojení k virtuální privátní síti (VPN) nemůže aplikace Office Communicator 2007 R2 uskutečnit volání VoIP s externími uživateli

Problém:     Pokud má uživatel nakonfigurovaný zároveň interní i externí server SIP a přihlásí se k aplikaci Office Communicator 2007 R2 z domova bez použití sítě VPN a později prostřednictvím sítě VPN, aplikace Communicator se automaticky odhlásí a opět přihlásí. V této situaci nemůže uživatel uskutečnit volání VoIP, protože není možné rozpoznat úplný název domény (FQDN) serveru Media Relay.

Řešení:     Ručně se odhlaste a opětovným zadáním pověření se znovu přihlaste.

Spolupráce s aplikací Communicator 2005 při použití funkcí zvuku a videa není v aplikaci Office Communicator 2007 R2 podporována

Problém:     Spolupráce s aplikací Communicator 2005 při použití funkcí zvuku a videa není v aplikaci Office Communicator 2007 R2 podporována.

Řešení:     K dispozici není žádné alternativní řešení. Aby byla při použití funkcí zvuku a videa zajištěna spolupráce s aplikací Office Communicator 2007 R2, podnikoví uživatelé musí provést upgrade na verzi Office Communicator 2007 nebo vyšší.

Aplikace Office Communicator nezruší instalaci

Problém:     Pokud se uživatel pokusí zrušit instalaci aplikace Office Communicator po zobrazení zprávy o zápisu hodnot do registru systému, zdá se, že instalace byla zrušena, a zobrazí se zpráva „Instalace produktu Microsoft Office Communicator nebyla úspěšně dokončena“. Instalace se však nezruší.

Řešení:     V této verzi nejsou k dispozici žádná alternativní řešení.

Sada MUI Pack nefunguje, pokud je nainstalována do jiné složky než do složky aplikace Office Communicator

Problém:     Sada MUI (Multilingual User Interface) Pack není funkční, pokud je nainstalována do jiné složky než složky aplikace Office Communicator.

Řešení:     Vždy zajistěte, aby byly sada MUI Pack a aplikace Office Communicator nainstalovány ve stejné složce.

Zpět na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×