PowerPivot: Výkonné analýzy a modelování dat v Excelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Power Pivot je doplněk pro Excel, který poskytuje výkonné funkce pro analýzu dat a vytváření pokročilých datových modelů. Pomocí doplňku Power Pivot můžete zpracovávat velké objemy dat z různých zdrojů, rychle analyzovat informace a snadno sdílet získané poznatky.

V Excelu i doplňku Power Pivot jde vytvořit Datový model, což je sada tabulek s relacemi. Datový model zobrazený v excelovém sešitu je stejný jako datový model, který najdete v okně Power Pivot. Všechna data importovaná do Excelu jsou dostupná v doplňku Power Pivot a naopak.

Co se dá dělat v doplňku Power Pivot a v Excelu

Základní rozdíl mezi doplňkem Power Pivot a Excelem je v tom, že v okně Power Pivot se dá vytvářet složitější datový model. Porovnejme některé úlohy.

Úkol

V Excelu

Ve službě Power Pivot

Import dat z různých zdrojů, jako jsou například velké podnikové databáze, veřejné datové kanály nebo tabulkové a textové soubory v počítači

Import všech dat ze zdroje dat

Filtrování dat a přejmenování sloupců a tabulek při importu

Víc informací najdete v tématu Získání dat pomocí doplňku Power Pivot.

Vytvoření tabulek

Tabulky mohou být na jakémkoli listu v sešitu. Sešity mohou mít více než jen jednu tabulku.

Tabulky jsou uspořádané do jednotlivých stránek s kartami v okně Power Pivot.

Úpravy dat v tabulce

Lze upravit hodnoty v jednotlivých buňkách tabulky.

Nelze upravit jednotlivé buňky.

Vytvoření relací mezi tabulkami

V dialogovém okně Relace.

V zobrazení diagramu nebo v dialogovém okně Vytvořit relace.

Přečtěte si téma Vytvoření relace mezi dvěma tabulkami.

Vytvoření výpočtů

Pomocí vzorců aplikace Excel

Můžete vytvářet složité vzorce pomocí jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

Vytvoření hierarchií

Můžete definovat hierarchiepoužitelné na libovolném místě sešitu včetně nástroje Power View.

Vytvoření klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Vytvářet klíčové ukazatele výkonu použitých v kontingenčních tabulkách a sestavách Power View.

Vytvoření perspektiva

Vytvořením perspektiv se dá omezit počet sloupců a tabulek, které se zobrazují koncovým uživatelům sešitu.

Vytvoření kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů

Můžete vytvářet sestavy kontingenčních tabulek v Excelu.

Vytvoření kontingenčního grafu

V okně Power Pivot klikněte na tlačítko Kontingenční tabulka.

Rozšíření modelu pro nástroj Power View

Vytvoření základního datového modelu

Lze používat rozšíření, jako je například identifikace výchozích polí, obrázků a jedinečných hodnot.

Další informace najdete v tématu o rozšíření modelu nástroje Power View.

Použití jazyka Visual Basic for Applications (VBA)

Jazyk VBA lze použít v aplikaci Excel.

Nepoužívejte jazyk VBA v okně Power Pivot.

Seskupení dat

Seskupení v kontingenční tabulce v aplikaci Excel

V počítaných sloupcích a polích použijte jazyk DAX.

Způsob uložení dat

Data, na kterých pracujete v Excelu a v okně Power Pivot se ukládají v analytické databázi uvnitř sešitu Excelu a výkonný místní modul načítá, zpracovává dotazy a aktualizuje data v této databázi. Protože jsou data v Excelu, jsou okamžitě dostupná pro kontingenční tabulky, kontingenční grafy, nástroj Power View a další funkce Excelu používané k agregaci a interakci s daty. Veškerou prezentaci a interaktivitu dat zajišťuje Excel. Data a objekty prezentace Excelu jsou uložené v rámci stejného souboru sešitu. Doplněk Power Pivot podporuje soubory s velikostí do 2 GB a umožňuje práci s daty v paměti do velikosti 4 GB.

Začátek stránky

Uložení na SharePoint

Sešity upravené doplňkem Power Pivot můžete sdílet s ostatními uživateli stejnými způsoby jako kterékoli jiné soubory. Další výhody získáte, když sešit publikujete v sharepointovém prostředí, kde je povolená služba Excel Services. Služba Excel Services na serveru SharePointu zpracovává a vykresluje data v okně prohlížeče, kde je můžou analyzovat i ostatní.

Přidáním doplňku Power Pivot pro SharePoint do SharePointu získáte další podporu pro spolupráci a správu dokumentů, včetně galerie doplňku Power Pivot, řídicího panelu pro správu doplňku Power Pivot v Centrální správě, plánované aktualizace dat a možnost používat publikované sešity jako externí zdroje dat z jejich umístění v SharePointu.

Další informace o MSDN: Power Pivot pro SharePoint.

Začátek stránky

Získání nápovědy

Se dozvíte všechny informace o Powerpivotu v Power Pivotu Nápověda.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×