Power Query 101

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Import dat z webové stránky

V tomto kurzu vytvoříte dotaz, který importuje data z webové stránky. V rámci tohoto procesu budete přecházet mezi tabulkami, které jsou dostupné na webové stránce, a pomocí kroků pro transformaci dat převedete tabulku do nového formátu.

V tomto článku

Úkol 1: Připojení k webovému zdroji dat

Přidání zdroje dat stránky Wikipedie

Úkol 2: Přizpůsobení dat v předmětné tabulce

Krok 1: Odebrání dalších sloupců tak, aby se zobrazovaly jen potřebné sloupce

Krok 2: Vyčištění hodnot ve vybraném sloupci nahrazením hodnot

Krok 3: Filtrování hodnot ve sloupci

Krok 4: Pojmenování dotazu

Krok 5: Načtení dotazu do listu

Vytvořené kroky v Power Query

Úkol 1: Připojení k webovému zdroji dat

V úkolu 1 importujete tabulku shrnutí Turnaje ze stránky Wikipedie UEFA European Football Championship http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

Wikipedie

Přidání zdroje dat stránky Wikipedie

 1. Na kartě POWER QUERY na pásu karet klikněte na Z webu.

 2. V dialogovém okně Webový obsah v textovém poli URL vložte adresu URL Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship).

 3. Klikněte na OK.

Po navázání připojení k webové stránce se v podokně Navigátor zobrazí seznam tabulek, které jsou dostupné na této stránce Wikipedie. Najetím myší na každou z těchto tabulek zobrazíte náhled dat. U každé tabulky můžete data postupně přizpůsobit pomocí aktivit souvisejících s dotazem, jako je řazení a filtrování. Další informace o tom, jak si přizpůsobit data, najdete v tématu Přizpůsobení dat.

Poklikáním na tabulku Výsledky[upravit] v podokně Navigátor zobrazte souhrnné výsledky turnaje, nebo vyberte tabulku Výsledky[upravit] a klikněte na Upravit dotaz.

Navigační podokno

Po otevření Editoru dotazů můžete začít dotaz upravovat.

Poznámka : Krátké video o tom, jak Editor dotazů zobrazit, najdete na konci tohoto článku.

Shrnutí turnaje

Začátek stránky

Úkol 2: Přizpůsobení dat v předmětné tabulce

Teď když máte pro dotaz na data vybranou předmětnou tabulku, naučíte se, jak provádět různé kroky přizpůsobení a čištění dat.

Krok 1: Odebrání dalších sloupců tak, aby se zobrazovaly jen potřebné sloupce

V tomto kroku odeberete všechny sloupce s výjimkou sloupců Year (Rok) a Final Winners (Koneční vítězové).

 1. V mřížce Náhled dotazu vyberte (podržením klávesy Ctrl a kliknutím) sloupce Year a Final Winners.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce v mřížce Náhledu dotazu a klikněte na Odebrat Ostatní sloupce odeberete nevybrané sloupce.

Skrytí dalších sloupců

Krok 2: Vyčištění hodnot ve vybraném sloupci nahrazením hodnot

V tomto kroku nahradíte příponu Details (Podrobnosti) ve sloupci Year.

 1. Vyberte sloupec Year.

 2. Na pásu karet Editoru dotazů klikněte na Nahradit hodnoty nebo klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec Year a kliknutím na Nahradit hodnoty nahraďte Details prázdným textem.

 3. V dialogu Nahradit hodnoty napište do textového pole Hledaná hodnota text Details a pole Nahradit hodnotou nechejte prázdné.

 4. Klikněte na OK.

  Nahrazení hodnot

Krok 3: Filtrování hodnot ve sloupci

V tomto kroku zobrazíte filtrováním sloupce Year řádky, které neobsahují „Year“.

 1. Klikněte u sloupce Year na šipku rozevíracího seznamu filtru.

 2. V rozevíracím seznamu Filtr zrušte zaškrtnutí možnosti Year.

 3. Klikněte na OK.

Hodnoty filtru

Krok 4: Pojmenování dotazu

V tomto kroku zadáte název svého posledního dotazu Euro Cup Winners (Vítězové Eura).

 1. V podokně Nastavení dotazu zadejte do textového pole NázevEuro Cup Winners. Taky můžete definovat popis dotazu v podokně Popis.

Příklad nastavení dotazu

Krok 5: Načtení dotazu do listu

V tomto kroku načtete dotaz Euro Cup Winners do listu.

 1. Na pásu karet Editor dotazů klikněte ve skupině Dotaz na Použít a zavřít.

Vytvořené kroky v Power Query

Při provádění aktivit dotazu v Power Query se kroky dotazu vytvářejí a zobrazují v podokně Nastavení dotazu v seznamu POUŽITÝ POSTUP. Každý krok dotazu má odpovídající vzorec Power Query známý taky jako jazyk „M“. Další informace o jazyce vzorců v Power Query najdete v tématu Další informace o vzorcích Power Query.

Úkol

Krok dotazu

Vzorec

Připojení k webovému zdroji dat

Zdroj

Source{1}[Data]

Odebrání dalších sloupců tak, aby se zobrazovaly jen potřebné sloupce

RemovedOtherColumns

Table.SelectColumns

(Data1,{"Year", "Final Winner"})

Vyčištění hodnot ve vybraném sloupci nahrazením hodnot

ReplacedValue

Table.ReplaceValue

(RemovedOtherColumns,"Details",""

,Replacer.ReplaceText,{"Year"})

Filtrování hodnot ve sloupci

FilteredRows

Table.SelectRows

(ReplacedValue, each ([Year] <> "Year"))

Začátek stránky

Poznámka : Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×