Power Query – Glosář

Agregace

Agregování dat z libovolného sloupce obsahujícího přidruženou tabulku k zobrazení výsledků skupinové operace včetně Suma, Počet, Průměr, Min a Max.

Přidání

Horizontální spojení dvou dotazů tabulky, jehož výsledkem je nový dotaz obsahující všechny řádky z obou dotazů.

Buňka

Jedna hodnota, která je v tabulce na průsečíku řádku a sloupce.

Sloupec

Seznam jedinečných datových hodnot určitého typu zarovnaných vodorovně v tabulce. Sloupce tabulky mají jedinečný název, určitý datový typ a definují strukturu řádků dat.

Kombinace

Kombinace dat z víc zdrojů dat pomocí dvou způsobů: sloučení a připojení.

Příkazový řádek.

Příkazový řádek v Power Query je zelená oblast ve spodní části dialogu Editoru. Umožňuje provádět časté operace, třeba obnovení náhledu, přizpůsobení základních nastavení nebo uložení a zavření dialogu Editoru kliknutím na Hotovo.

Připojení

Připojení k široké nabídce zdrojů dat k načtení tabulky dat.

Místní nabídky

V Power Query můžete definovat nové kroky dotazu pomocí náhledu Editoru. Většina těchto akcí jsou kontextové místní nabídky pro jednotlivé prvky v náhledu a liší se podle typu výsledku.

Rozšíření

Rozšíření sloupce obsahujícího přidruženou tabulku, aby se zobrazila související data. V související tabulce můžete extrahovat hodnoty všech sloupců nebo jen vybraných sloupců.

Filtrování

Filtrování tabulky umožňuje zmenšení velikosti vašich výsledků dotazu vyřazením řádků a sloupců podle velikosti, hodnoty nebo stavu.

Vzorec

Pomocí vzorců v Power Query můžete provádět operace, jako je získání dat nebo transformace dat. Každý vzorec začíná znakem = a je napsaný jazykem pro zápis vzorců Power Query.

Řádek vzorců

Pomocí řádku vzorců v Power Query můžete zapisovat a upravovat vzorce dotazu. Řádek vzorců je ve výchozím nastavení skrytý, ale můžete ho zobrazit pomocí možnosti Zobrazit/skrýt řádek vzorců v nabídce nastavení Editoru.

Řádek záhlaví

Řádek tabulky obsahující názvy nebo identifikátory všech sloupců v tabulce.

Sloučení

Vertikální spojení dvou dotazů (tabulek), jehož výsledkem je nový dotaz obsahující všechny řádky z prvního dotazu a další sloupec s odpovídajícími řádky z druhého dotazu. Sloučení je založené na uživatelem definovaných kritériích shody, kde rovnost jednoho nebo víc uživatelem určených sloupců odpovídá oběma tabulkám.

Navigační podokno

Slouží k procházení strukturovaných zdrojů dat a nalezení zdroje dat, na který chcete zadat dotaz.

Náhled

Náhled v Power Query slouží k zobrazení výsledků jednotlivých kroků dotazu v Editoru. S náhledem dotazu můžete pracovat pomocí různých akcí v nabídce a vytvářet tak nové kroky dotazu.

Dotaz

Dotaz je základním prvkem Power Query, který umožňuje vytvářet sady kroků pro získávání, filtrování a transformaci dat za účelem analýzy dat. V rámci dotazu se spustí posloupnost kroků, které importují data ze zdroje dat do primární tabulky a, pokud jsou data v relaci dostupná a vyžádaná, do přidružené tabulky.

Editor dotazů

Pomocí Editoru v Power Query můžete procházet, definovat a provádět operace transformace dat nad zdrojem dat. Editor se skládá z navigačního podokna zdroje dat, řádku vzorců dotazu, náhledu dotazu a podokna kroků dotazu. Většina operací dostupných v Editoru je dostupných v místních nabídkách.

Záznam

Záznam je posloupnost pojmenovaných hodnot, kterým se říká sloupce.

Obnovení

Obnovením dotazu se do tabulky importují nejnovější data, takže není potřeba dotaz vytvářet znovu. Obnovením dotazu se spustí sada kroků, které dotaz definují.

Řádek

Samostatná, strukturovaná datová hodnota v tabulce. Všechny řádky v tabulce mají stejnou strukturu dat definovanou jednotlivými sloupci.

Vyhledávací pole

Textové pole, do kterého se zadávají hledané termíny k získání seznamu tabulek.

Indikátor průběhu hledání

Řada rotujících teček, které se zobrazují pod vyhledávacím polem během zpracování požadavku hledání.

Náhled výsledků hledání

Náhled horních řádků výsledků hledání z tabulky dat.

Výsledky hledání

Seznam tabulek, které odpovídají hledaným termínům. Výsledky obsahují informace o tabulce včetně názvu, autora, data a popisu.

Stránky výsledků hledání

Když výsledky obsahují víc než 10 položek tabulky, zobrazí se na víc stránkách. Uživatel může přejít na předchozí a další stránku a přistupovat na stránky v rozsahu +/- 5 od indexu aktuální stránky.

Návrhy hledání

Návrhy hledaných termínů, které se zobrazují, zatímco píšete do vyhledávacího pole.

Podokno úloh hledání

Podokno k vyhledávání veřejných dat na Wikipedii.

Řazení

Řádky tabulky ve výsledcích vašeho dotazu jde řadit podle kritérií, třeba abecedně nebo podle číselných hodnot jednoho nebo víc sloupců, a to vzestupně nebo sestupně.

Krok

Kroky jsou jednotlivé úlohy získání nebo transformace dat použité na daný dotaz. Kroky jde přidat, odstranit nebo upravit pomocí Editoru.

Podokno kroků

Kroky v Power Query jde upravit, když mají přidružené zobrazení Nastavení. Zobrazení Nastavení se vytvoří, když vyvoláte akci dialogu, třeba Seskupit řádky podle nebo Vložit vlastní sloupec. Libovolný krok dotazu, reprezentovaný ikonou ozubeného kola, můžete upravit pomocí možnosti Upravit nastavení u každého z nich.

Tabulka

Kolekce hodnot jen pro čtení importovaných ze zdroje dat, které jsou uspořádané pomocí modelu horizontálně pojmenovaných sloupců a vertikálních řádků. Buňka je jednotka v průsečíku řádku a sloupce. Tabulka může obsahovat strukturovaná data z víc zdrojů dat včetně tabulek na webových stránkách, listů Excelu, databáze systému SQL Server, sharepointového seznamu a dat webu Microsoft Azure Marketplace.

Transformace

Transformace dat z víc zdrojů dat přidáváním, odebíráním nebo úpravou kroků dotazu podle vašich požadavků na analýzu dat.

Typ

Sloupec, který klasifikuje určitý typ dat. Každá hodnota má datový typ, který může buď odrážet konkrétní typ hodnoty, třeba číslo, text, logická hodnota nebo Datum a čas, nebo představují složitější struktury dat, jako jsou funkce, seznamy nebo záznamy. Datový typ sloupce tabulky můžete změnit pomocí položky místní nabídky Změnit formát. Složitější typy můžete definovat pomocí položky místní nabídky Zobrazit vzorce. Datový typ nebo posloupnost datových typů můžou limitovat vzorce, které se dají použít pro určitou operaci. Například násobit jde jenom sloupce typu číslo.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×