Povolit uživatelům kontaktovat externí Skypu pro firmy uživatele

Miniatura a odkaz na video: Externí komunikace v Lyncu Online

Důležité : Pokud organizace používá otevřenou federaci, protože vybrala Povolit uživatelům ve vaší organizaci kontaktovat přes Skype pro firmy uživatele v jiných společnostech, nemusíte tento postup použít.

Můžete povolit přidávání uživatelů aplikace Skype pro firmy nebo Skype, kteří nepatří do vaší organizace, do seznamů kontaktů aplikace Skype pro firmy. Přejděte na Centrum pro správu Office 365 > Skype pro firmy > Organizace > Externí komunikace.

Tip :  Pokud se na uživatele Skypu pro firmy ve vaší organizaci vztahuje místní blokování pro archivaci nebo blokování z důvodu soudního sporu, všechny konverzace pomocí rychlých zpráv se mu uloží do složky Obnovitelné položky a nebudou se mu ukládat do složky Historie konverzací. Pokud jste zapnuli historii konverzací (klient Skypu pro firmy > Možnosti > Osobní > Konverzace pomocí rychlých zpráv mi ukládat do e-mailové složky Historie konverzací v klientovi Skypu pro firmy, uloží se tyto konverzace do složky Historie konverzací v poštovní schránce uživatele.

Nastavení možnosti Zapnuté pro všechny domény kromě blokovaných:

Zapnutí externí komunikace a připojení k veřejné službě zasílání rychlých zpráv

Nastavení možnosti Zapnuté jenom pro povolené domény:

Nastavení externí komunikace jenom u povolených domén

Nastavení komunikace s externími uživateli Skypu pro firmy

 1. Zkontrolujte si nastavení serveru DNS (Domain Name Server) pro externí komunikaci.

 2. Přihlaste se k Office 365 a přejděte na Centrum pro správu Office 365 > Skype pro firmy > Organizace > Externí komunikace.

 3. V části Externí přístup vyberte Zapnuté pro všechny domény kromě blokovaných

NEBO

Vyberte Zapnuté jenom pro povolené domény a v části Blokované nebo povolené domény přidejte název organizace, se kterou chcete komunikovat.

Upozornění:

 • Organizace, se kterou komunikujete, musí taky umožnit komunikaci s vaší doménou. Pokud má druhá organizace místní Lync Server nebo Server Skypu pro firmy, odkažte ji na článek Konfigurace podpory federování pro zákazníka Lyncu Online na TechNetu.

 • Při komunikaci s někým z federované domény můžete použít jenom ty funkce aplikace Skype pro firmy (třeba videokonverzace nebo sdílení plochy), které jsou povolené v obou organizacích.

 • Pokud se nastavení externího přístupu změní ze „Zapnuté jenom pro povolené domény“ na „Zapnuté pro všechny domény kromě blokovaných“, domény, které jsou uvedené, se nepoužijí.

 • Pokud se na uživatele služby Skype pro firmy vztahuje místní blokování pro archivaci nebo blokování z důvodu soudního sporu, budou všechny konverzace pomocí rychlých zpráv mezi ním a jiným uživatelem služby Skype pro firmy nebo Skypu uložené do složky Obnovitelné položky v jeho poštovní schránce. Tyto konverzace se v poštovní schránce nebudou ukládat do složky Historie konverzací.

Nastavení komunikace s uživateli Skypu

Poznámka : Propojení s jinými poskytovateli služeb zasílání rychlých zpráv, než je Skype, není dostupné.

 1. Jestli jste to ještě neudělali, zkontrolujte si nastavení serveru DNS pro externí komunikaci.

 2. Klikněte na Organizace > Externí komunikace.

 3. Zaškrtněte políčko v části Licence Public IM connectivity a klikněte na Uložit.

Dostupné uživatelům služby Skype*

Nedostupné uživatelům služby Skype*

 • Stav

 • Rychlé zprávy mezi dvěma osobami

 • Hlasové hovory mezi dvěma osobami

 • Videokonverzace

 • Hledání a přidávání kontaktů aplikace Skype pro firmy v aplikaci Skype

 • Konverzace pomocí rychlých zpráv nebo hlasové konverzace mezi třemi a více lidmi

 • Sdílení plochy a programů

Poznámka :  Uživatelé aplikace Skype přihlášení účtem Microsoft (dřív Windows Live ID)

Upozornění uživatelům

Jakmile jste nastavili externí komunikaci a ověřili, že funguje, dejte svým uživatelům vědět, jaké funkce mají dostupné. Můžete je taky nasměrovat k těmto tématům nápovědy:

Kontrola nastavení serveru DNS pro externí komunikaci

 1. Přihlaste se k Office 365, přejděte doCentra pro správu Office 365 > klikněte na Domény.

 2. Vyberte název vlastní domény a pak klikněte na Řešení potíží.

  Ověření vlastní domény kliknutím na Poradce při potížích na stránce domény

 3. V případě potřeby aktualizujte záznamy DNS odpovídajícím způsobem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×