Povolit obsah na webu s možností vyhledávání

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Při hledání na webu, výsledky mohou pocházet z mnoha míst, jako jsou například sloupce, knihoven a stránek. Vlastník webu můžete změnit nastavení hledání se rozhodnout, zda je povoleno se ve výsledcích hledání obsah. Oprávnění k obsahu se také určuje, zda budou moci uživatelé zobrazit obsah ve výsledcích vyhledávání. Dobrou znalost práce oprávnění a nastavení vyhledávání lze zajistit, že uživatelé mohou zobrazit vpravo dokumenty a weby v seznamu výsledků hledání.

Poznámka : Výsledky hledání jsou vždy zabezpečení, uživatelé uvidí pouze mají oprávnění k zobrazení obsahu. Nastavení hledání pouze definovat, jaký obsah je zahrnut ve vyhledávacím indexu.

Co chcete udělat?

Chcete zpřístupnit obsah do výsledků hledání

Principy nastavení hledání a oprávnění

Zobrazit obsah na webu ve výsledcích hledání

Zobrazit obsah ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Zobrazit ve výsledcích hledání obsah stránky ASPX

Vyloučit obsah sloupce z výsledků hledání

Procházení a Reindexace webu

Chcete zpřístupnit obsah do výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete v nastavení určit, zda obsah se zobrazí ve výsledcích hledání. Obsah je uložen na mnoha místech, včetně webů, seznamů, knihoven, webových částí a sloupce. Ve výchozím nastavení většina obsahu webu, seznamu, knihovny, stránky webových částí nebo sloupec procházení a přidány do indexu hledání. Co je ve vyhledávacím rejstříku rozhodne, jaký obsah se může zobrazit ve výsledcích hledání. Oprávnění, která jsou nastavena položek, seznamů, knihoven, servery a tak dále, také ovlivnit, zda uživatelé mohou zobrazit obsah ve výsledcích vyhledávání.

Vlastníci webu a správci kolekce webů, můžete zvolit, zda obsah se může zobrazit ve výsledcích hledání. Ve výchozím obsahu webu se může zobrazit ve výsledcích hledání. Pokud vlastník webu nebo správce kolekce webů určuje, že obsah z určitého webu se nemůže objevit ve výsledcích vyhledávání, pak výsledky hledání dalších nastavení, jako jsou seznamy, knihovny, stránky ASPX a sloupce nastavena na tento web nebude mít žádný vliv.

Podobně pokud vlastník webu nebo správce kolekce webů bránil obsah seznamu nebo knihovny ve výsledcích vyhledávání, pak s výjimkou sloupce neměli žádný vliv. Je důležité vědět, jaké budou nastavení děděna z vyšších úrovní plánování efektivní vyhledávání

Začátek stránky

Principy nastavení hledání a oprávnění

Jedním z odpovědnosti vlastníka webu je řídit, kdo má přístup k obsahu. Někteří lidé mohou udělit oprávnění číst a měnit obsah, povolit ostatním uživatelům pouze čtení obsahu a ostatním uživatelům zabránit v zobrazení obsahu zcela. Přizpůsobit tuto flexibilitu, je použít oprávnění skupiny, které jsou přiřazeny specifické úrovně oprávnění. Chcete-li uživatelům povolit přístup k webu nebo k obsahu na tomto webu, vlastníkem webu uživatelům přiřadí jednu nebo více skupin zabezpečení. Pomocí nastavení oprávnění ve spojení s nastavením výsledky hledání můžete spravovat vlastník webu, zda uživatelé mohou zobrazit obsah ve výsledcích vyhledávání.

Například Řekněme, že Jana pracuje na žádost pro návrh (RFP) v aplikaci Microsoft Office Word a je spolupráce s týmem 10 osob. Jeho týmový web obsahuje 50 uživatelů, kteří jsou členy webu. Jana není připraven k zobrazení dokumentu RFP celý tým. Proto když mu nahraje na týmovém webu, nastaví oprávnění tak, aby tým 10 můžete zobrazit a upravit jej. Dokud mu uděluje že oprávnění ke čtení všech 50 osob, se zobrazí pouze 10 lidí, kteří mají oprávnění k zobrazení dokumentu že je uveden ve výsledcích hledání.

Oprávnění lze použít seznamy, weby, zobrazení a webových částí. Oprávnění může být závislá na dalších oprávněních. Všechny to může ovlivnit uživatel uvidí ve výsledcích hledání. Proto před přidáním jakéhokoli obsahu na webu, je vhodné se seznámit s modelu oprávnění služby SharePoint's, model oprávnění webu nebo organizace nebo plánovat, co bude model oprávnění pro web.

Viz také: výchozí skupiny SharePoint ve službě SharePoint Online

Začátek stránky

Zobrazit obsah na webu ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete zvolit, zda obsah na vašem webu se může zobrazit ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení může zobrazit veškerý obsah webu ve výsledcích hledání. Ten, kdo je prohlížení výsledků hledání musí mít oprávnění k zobrazení obsahu. Pokud můžete zabránit obsahu webu ve výsledcích vyhledávání, je rovněž blokován obsah všech podřízených webů ve výsledcích hledání.

Poznámka : Chcete-li změnit toto nastavení, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Tuto úroveň oprávnění je součástí skupiny Owner "Název serveru".

 1. Na webu klikněte na Nastavení > Nastavení webu.

 2. V části Hledat klikněte na Povolení pro hledání a offline režim.

 3. Indexování obsahu webu Ano obsahu webu zobrazovat ve výsledcích hledání vyberte v části Povolit tento web zobrazen ve výsledcích hledání.

Chcete-li zabránit obsahu ve výsledcích hledání, vyberte možnost Ne.

Začátek stránky

Zobrazit obsah ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete určit, zda jsou zahrnuty položky v seznamech a knihovnách na webu ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení je každý seznam a knihovna nastavena pro zahrnutí všech položek ve výsledcích hledání.

Poznámka : Chcete-li změnit toto nastavení, musíte mít úroveň oprávnění Spravovat seznamy. Návrhář a "Název_webu" vlastník skupiny obsahují tuto úroveň oprávnění. Pokud nemáte oprávnění Spravovat seznamy, nejsou k dispozici nabídky popsané v tomto postupu.

 1. Na webu vyhledejte a klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete upravit.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení >Nastavení webu.

 3. V části Správa webuklepněte na možnost seznamy a knihovny webu.

 4. Klepněte na položku ze seznamu, například Vlastní sdílené dokumenty."

 5. Na stránce Nastavení seznamu ve skupinovém rámečku Obecné nastavení, klepněte na tlačítko Upřesnit.

 6. V části hledánípoložky povolit tuto knihovnu dokumentů zobrazen ve výsledcích hledáníklepněte na tlačítko Ano zahrnout všechny položky v seznamu nebo knihovně ve výsledcích hledání.

Chcete-li položky ze seznamu nebo knihovny se zobrazí ve výsledcích hledání, vyberte možnost Ne.

Začátek stránky

Zobrazit ve výsledcích hledání obsah stránky ASPX

Můžete určit, zda obsah stránky ASPX je zahrnuta ve výsledcích vyhledávání. Když vytvoříte web, mnoho stránek obsahu jsou vytvářeny automaticky. Například default.aspx, allitems.aspx Galerie webových částí a některé další jsou automaticky vytvořeny stránky. Můžete také vytvořit vlastní stránky ASPX.

Ve výchozím nastavení Pokud webovou část na stránku ASPX používá informace z seznam nebo knihovnu obsahující omezená oprávnění, také známý jako jemně odstupňovaná oprávnění žádný obsah v libovolné stránky ASPX na webu je zahrnuta ve výsledcích hledání. To zabrání uživatelům není povoleno zobrazení obsahu.

Řekněme například, že pět dokumenty zobrazeny ve sdílených dokumentů webové části na týmovém webu s 50 členů. Jeden z dokumentů má omezená oprávnění; mohou vidět pouze několika osobám. Obsah je automaticky skryta z tohoto webu do výsledků hledání tak, aby obsah z tohoto dokumentu se nezobrazí při hledání. To zabrání neúmyslnému vystavení lidem neměl vidět obsah stránky ASPX.

Máte možnost ignorovat toto nastavení zobrazit veškerý obsah ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění. V tomto případě může zobrazit veškerý obsah ve výsledcích vyhledávání, ale neoprávnění uživatelé nebudou moci skutečné dokumenty. Další možností je nechcete zahrnout veškerý obsah ASPX ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění.

Poznámka : Chcete-li změnit toto nastavení, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Tuto úroveň oprávnění je součástí skupiny Owner "Název serveru".

 1. Na webu klikněte na Nastavení > Nastavení webu.

 2. V části Hledat klikněte na Povolení pro hledání a offline režim.

 3. V části Indexování ASPX obsah stránkyvyberte jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Neindexovat webové části, pokud tento web obsahuje jemně odstupňovaná oprávnění

Pokud oprávnění stránky ASPX jsou odlišná od nadřazeného webu, bez obsahu na webu se zobrazí ve výsledcích hledání.

Vždy indexovat všechny webové části na tomto webu

Zobrazí obsah všech stránek ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění.

Nikdy neindexovat webové části na tomto webu

Skryjte obsah všechny stránky ASPX na webu z výsledků hledání bez ohledu na oprávnění.

Začátek stránky

Vyloučit obsah sloupce z výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete řídit, zda se ve výsledcích hledání zobrazí obsah v určité sloupce v seznamech nebo knihovnách. Ve výchozím nastavení je veškerý obsah součástí výsledků hledání. Toto nastavení je užitečné, když chcete zabránit citlivá data ve výsledcích hledání.

Poznámka : Chcete-li změnit toto nastavení, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Tuto úroveň oprávnění je součástí skupiny Owner "název serveru" .

 1. Na serveru, který obsahuje seznam nebo knihovnu klepněte na tlačítko Nastavení >Nastavení webu.

 2. V seznamu Hledatklepněte prohledávatelné sloupce.

 3. V části Sloupce vyloučeny z indexování vyhledávání v seznamu Vyloučenézaškrtněte políčko vedle názvu sloupce pro sloupec, který chcete vyloučit ve výsledcích hledání.

Poznámka : Sloupce, které se zobrazí, jsou ty, které patří k aktuálnímu webu.

Začátek stránky

Procházení a Reindexace webu

Když uživatelé vyhledávat obsah webů služby SharePoint, co je v indexu vyhledávání rozhodne, co naleznou. Vyhledávací index obsahuje informace ze všech dokumentů a stránky na vašem webu, které do aplikace SharePoint Online, obsah automaticky prochází podle plánu definovaných procházení. Prohledávací modul zvedne obsah, který se změnil od posledního procházení a aktualizuje index.

V některých případech můžete výslovně požádat úplné opakování indexování webu. Další informace naleznete v tématu Ruční vyžádání procházení a indexování webu znovu .

Začátek stránky

Poznámka : Omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×