Povolení uživatelům nahrát svoje jméno při připojování ke schůzce

Když nastavujete vytáčené konference ve službě Online Skype pro firmy, dostanete telefonní čísla a něco, čemu se říká konferenční most pro vytáčené konference (audiokonference). Konferenční most může obsahovat jedno nebo více telefonních čísel, která můžou být vyhrazená nebo sdílená.

Konferenční most přijme hovor za uživatele, který se snaží ke schůzce připojit přes telefon. Odpoví volajícímu hlasovou výzvou z automatického telefonického systému a potom v závislosti na nastavení může přehrát oznámení, požádat volajícího, aby nahrál svoje jméno, a nastavit bezpečnostní PIN kód pro organizátory schůzek. PIN kód dostane organizátor schůzky, aby mohl zahájit schůzku. Můžete ale taky nastavit, že se pro zahájení schůzky PIN kód vyžadovat nemá.

Nastavení, jestli mají volající nahrát svoje jméno

  1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

  2. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

  3. V centru Centrum pro správu Skypu pro firmy přejděte v levém navigačním podokně na Vytáčené konference > Nastavení konferenčního mostu Microsoft.

  4. V části Prostředí pro připojení ke schůzce zaškrtněte políčko Povolit zapnutí oznámení o připojení ke schůzce a odpojení od schůzky.

    • Zaškrtnuté: Před připojením ke schůzce se volajícímu zobrazí výzva, aby nahrál svoje jméno. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

    • Nezaškrtnuté: Před připojením ke schůzce se volajícímu nezobrazí výzva, aby nahrál svoje jméno.

  5. Po provedení změn klikněte na Uložit.

Chcete vědět, jak provádět správu přes Windows PowerShell?

Viz taky

Vytáčené konference v Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×