Povolení správy pošty a kalendáři jinému uživateli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tato funkce vyžaduje použití účtu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů nepoužívá server Microsoft Exchange. Další informace o účtu Microsoft Exchange a o způsobu zjištění verze systému serveru Exchange, ke kterému se váš účet připojuje, najdete v odkazech v části Viz také.

Podobně, jako vám asistent pomáhá s vyřizováním došlé papírové pošty, můžete pomocí aplikace Microsoft Outlook povolit jiné osobě, známé jako Delegát, přijímat a odpovídat na žádosti o schůzku a odesílat zprávy vaším jménem. Delegátovi můžete udělit další povolení pro čtení, vytváření nebo úplné řízení položek v Poštovní schránka na serveru Exchange.

Delegovaný přístup se nejčastěji používá mezi manažerem a jeho asistentem, kdy je asistent (delegát) zodpovědný za zpracování příchozích žádostí o schůzku s manažerem nebo e-mailových zpráv a za koordinaci manažerova časového plánu. Tento článek při popisu funkce předpokládá tuto situaci, funkci Delegovaný přístup však lze použít i mezi kolegy.

V tomto článku

Přístup delegáta

Zapnutí funkce Přístup delegáta

Změna oprávnění delegáta

Volba položek, které delegát nemůže zobrazit

Přístup delegáta

Dva uživatelé aplikace Microsoft Office Outlook 2007 používající účet na serveru Exchange ve stejné organizaci mohou vzájemně sdílet své složky na serveru Exchange. Sdílení složek je jedna z funkcí spolupráce serveru Exchange.Pokud udělíte přístup ke svým složkám aplikace Outlook jinému uživateli této aplikace, můžete řídit, zda bude mít delegát oprávnění jen pro čtení nebo širší oprávnění. Ve výchozím nastavení nemůže k položkám označeným jako soukromé získat přístup nikdo další.

Důležité : Funkce Soukromé nezaručuje spolehlivou ochranu před zobrazením podrobností o události, kontaktu nebo úkolu jiným uživatelem pomocí programování nebo pomocí jiných e-mailových programů.

Delegování přístupu je pokročilejší funkce než pouhé sdílení složek aplikace Outlook. Chcete-li udělit další oprávnění, například povolit delegátovi možnost vytvoření e-mailových zpráv nebo odpovědi na žádosti o schůzku vaším jménem, je třeba použít funkci Delegování přístupu.

Poznámky : 

 • Jste-li manažerem, musí být vaše pošta doručována do poštovní schránky na serveru Exchange, nikoli do a Soubor osobních složek (PST).

 • Delegát musí používat stejnou verzi aplikace Office Outlook jako vy.

Pokud má delegát oprávnění Za uživatele, může vytvořit e-mailovou zprávu a zadat jméno manažera do pole Od. Příjemcům e-mailové zprávy se zobrazí text jméno delegáta za uživatelejméno manažera vedle položky Od.

Poznámka : K dispozici je pokročilá funkce serveru Exchange umožňující udělit jedné nebo více osobám oprávnění Odeslat jako pro jinou poštovní schránku serveru Exchange. Ta umožňuje uživateli odeslat zprávu, jako kdyby byl vlastníkem dané poštovní schránky. Oprávnění Odeslat jako mohou být používána s funkce Přístup delegáta i bez ní. Pokud jsou povolena oprávnění Odeslat jako, zobrazí se příjemci vedle pole Od pouze jméno manažera. Správce serveru Exchange nebo systému Microsoft Windows musí tuto možnost konfigurovat. Tato situace je častější u sdílené poštovní schránky serveru Exchange, například když zaměstnanec posílá e-mailové zprávy zákazníkům ze sdílené poštovní schránky serveru Exchange a nikoli ze svého vlastního účtu serveru Exchange.

Pokyny pro povolení oprávnění Odeslat jako pro správce serveru Exchange

 1. V systému Microsoft Windows Server 2003 otevřete okno Uživatelé a počítače služby Active Directory .

 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Upřesňující funkce.

 3. V uzlu domény klepněte na položku Uživatelé.

 4. Otevřete uživatelský účet, ke kterému chcete přidat oprávnění Odeslat jako.

 5. Na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Přidat.

 6. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte zobrazovaný název nebo uživatelské jméno osoby, které chcete udělit oprávnění Odeslat jako. Můžete přidat více uživatelů oddělením jednotlivých položek středníkem.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. V seznamu Oprávnění klepněte na možnost Odeslat jako a zaškrtněte políčko Povolit.

Tip : Chcete-li zjistit, zda má delegát oprávnění Odeslat jako serveru Exchange nebo pouze oprávnění Za uživatele funkce Přístup delegáta aplikace Outlook, požádejte delegáta, aby vytvořil novou zprávu a odeslal ji na svůj e-mailový účet. Zkontrolujte, zda delegát do pole Od zadal jméno druhé poštovní schránky, například jméno manažera. Pokud se po přijetí zprávy zobrazí v poli Od obě jména spojená textem za uživatele, má delegát pouze oprávnění Za uživatele funkce Přístup delegáta aplikace Outlook.

Jako osoba přidělující oprávnění určujete úroveň přístupu delegáta ke svým složkám. Delegátovi můžete udělit oprávnění ke čtení položek ve vašich složkách nebo ke čtení, vytvoření, změně a odstranění položek. Jestliže ve výchozím nastavení přidáte delegáta, bude mít delegát úplný přístup ke složkám Kalendář a Úkoly. Delegát může také vaším jménem odpovídat na žádosti o schůzku.

Pokud chcete delegátovi povolit zobrazení všech zpráv se složce Doručená pošta, musíte mu udělit dodatečná oprávnění. Pokyny pro udělení oprávnění jsou uvedeny v části Zapnutí funkce Přístup delegáta.

Jestliže jiné osobě udělíte přístup ke složkám na serveru Exchange, bude mít tato osoba přístup ke všem položkám ve složkách kromě položek označených jako soukromé. Pokyny pro umožnění delegátům zobrazovat soukromé položky jsou uvedeny v části Výběr položek, které delegát nemůže zobrazit. Položky v podsložkách nejsou pro delegáty k dispozici, pokud nezměníte oprávnění ke sdílení podsložky nebo nevytvoříte novou podsložku. Nové podsložky převezmou oprávnění k přístupu od nadřízené složky.

Začátek stránky

Zapnutí funkce Přístup delegáta

Delegát automaticky obdrží oprávnění Za uživatele. To znamená, že delegát může provádět následující akce:

 • Odpovídat na žádosti o schůzku odeslané vám, manažerovi.

 • Přijímat odpovědi na žádosti o schůzku odeslané vám, manažerovi.

 • Vytvářet a odesílat e-mailové zprávy, které budou mít po doručení zobrazený text jméno delegáta za uživatele jméno manažera vedle položky Od.

Ve výchozím nastavení může delegát číst žádosti o schůzku a odpovědi odeslané manažerovi. Delegát nemá přístup ke čtení jiných zpráv ve složce Doručená pošta.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Delegáti a pak klepněte na tlačítko Přidat.

  Delegovat přístup

  Pokud chybí kartě delegáty nebo na tlačítko Přidat

  KartaDelegáti nebo tlačítko Přidat nemusí být zobrazeny z následujících důvodů:

  • Mezi aplikací Outlook a serverem Exchange neexistuje aktivní připojení. Na stavovém panelu aplikace Outlook by se měl zobrazit stav Připojeno k serveru Microsoft Exchange nebo Online.

  • Vaše pošta není doručována do poštovní schránky na serveru Exchange. Pošta musí být doručována do poštovní schránky a serveru Exchange, nikoli do souboru osobních složek (PST) na pevném disku.

  • Doplněk obsahující funkci Přístup delegáta pravděpodobně není nainstalován nebo zapnut.

   1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Doplňky.

   2. V seznamu Spravovat vyberte položku Rozšíření klienta Exchange a klepněte na tlačítko Přejít.

   3. V dialogovém okně Správce doplňků zaškrtněte políčko Přístup delegáta.

    Jestliže doplněk Přístup delegáta není uveden, je třeba jej nainstalovat.

    1. V dialogovém okně Správce doplňků klepněte na tlačítko Instalovat.

    2. Klepněte na položku dlgsetp.ecf a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

    3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce doplňků.

     Doporučujeme restartovat aplikaci Outlook.

 3. Zadejte jméno osoby, kterou chcete určit jako delegáta, nebo vyhledejte a klepněte na jméno v seznamu výsledků hledání.

  Poznámka : Delegát musí být osoba uvedená v Globální adresář.

 4. Click Add, and then click OK.

 5. V dialogovém okně Oprávnění delegáta můžete přijmout nastavení výchozích oprávnění nebo vybrat vlastní úrovně přístupu pro složky serveru Exchange.

  Jestliže delegát potřebuje pouze oprávnění pro práci se žádostmi o schůzku a odpověďmi, je výchozí oprávnění, včetně oprávnění Delegát přijímá kopie zpráv o schůzkách, které jsou posílány mně, dostačující.  Oprávnění ke složce Doručená pošta můžete ponechat na hodnotě Žádné. Žádosti o schůzku a odpovědi přicházejí přímo do delegátovy složky Doručená pošta.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení má delegát přiděleno oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) k vaší složce Kalendář, protože poté, co delegát odpoví na schůzku vaším jménem, bude schůzka automaticky přidána do vaší složky Kalendář.

  Popis úrovní oprávnění delegáta

  • Recenzent:     Delegát s tímto oprávněním může číst položky ve složce daného vedoucího.

  • Autor.     Delegát s tímto oprávněním může číst a vytvářet položky a měnit a odstraňovat položky, které sám vytvořil. Delegát může například vytvořit zadání úkolu a žádost o schůzku přímo ve složce Úkoly nebo Kalendář daného manažera a potom tuto položku odeslat jeho jménem.

  • Šéfredaktor.     Delegát s tímto oprávněním může provádět všechny akce, ke kterým má oprávnění Autor, a navíc může měnit a odstraňovat položky, které vytvořil manažer.

  Oprávnění přístupu delegáta

 6. Chcete-li delegáty upozornit na změnu oprávnění odesláním zprávy, zaškrtněte políčko Automaticky odeslat delegátovi zprávu se souhrnem jeho oprávnění.

 7. V případě potřeby můžete zaškrtnout také políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

  Důležité : Toto je globální nastavení, které ovlivňuje všechny složky serveru Exchange, včetně všech složek pošty, kontaktů, kalendáře, úkolů, poznámek a deníku. Nelze povolit přístup k soukromým položkám pouze v jedné složce.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Zprávy odeslané s oprávněním Za uživatele zahrnují jméno delegáta i manažera vedle položky Od. Pokud je zpráva odeslána s oprávněním Odeslat jako, zobrazí se pouze jméno manažera. Další informace o oprávněních Odeslat jako najdete v části Přístup delegáta.

Začátek stránky

Změna oprávnění delegáta

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Delegáti.

  Karta Delegáti chybí

  Karta Delegáti se nemusí zobrazit z jednoho nebo více následujících důvodů:

  • Mezi aplikací Outlook a serverem Exchange neexistuje aktivní připojení. Na stavovém panelu aplikace Outlook by se měl zobrazit stav Připojeno k serveru Microsoft Exchange nebo Online.

  • Vaše pošta není doručována do poštovní schránky na serveru Exchange. Pošta musí být doručována do poštovní schránky a serveru Exchange, nikoli do souboru osobních složek (PST) na pevném disku.

  • Doplněk obsahující funkci Přístup delegáta pravděpodobně není nainstalován nebo zapnut.

   1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Doplňky.

   2. V seznamu Spravovat vyberte položku Rozšíření klienta Exchange a klepněte na tlačítko Přejít.

   3. V dialogovém okně Správce doplňků zaškrtněte políčko Přístup delegáta.

    Jestliže doplněk Přístup delegáta není uveden, je třeba jej nainstalovat.

    1. V dialogovém okně Správce doplňků klepněte na tlačítko Instalovat.

    2. Klepněte na položku dlgsetp.ecf a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

    3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce doplňků.

     Doporučujeme restartovat aplikaci Outlook.

 2. Klepněte na jméno delegáta, pro kterého chcete oprávnění změnit, a klepněte na tlačítko Oprávnění.

  Pokud chcete odebrat všechna oprávnění doplňku Přístup delegáta, klepněte na tlačítko Odebrat a přeskočte zbývající kroky.

  Oprávnění přístupu delegáta

 3. Změňte oprávnění pro požadované složky aplikace Outlook, ke kterým má delegát přístup.

 4. Chcete-li delegáty upozornit na změnu oprávnění odesláním zprávy, zaškrtněte políčko Automaticky odeslat delegátovi zprávu se souhrnem jeho oprávnění.

Poznámka : Jestliže chcete, aby delegát dostával kopie žádostí o schůzku a odpovědí, zkontrolujte, zda má u vaší složky Kalendář přiděleno oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) a potom zaškrtněte políčko Delegát přijímá kopie zpráv o schůzkách, které jsou zasílány mně.

Začátek stránky

Volba položek, které delegát nemůže zobrazit

Pokud jste delegátovi udělili oprávnění pro přístup ke svým složkám aplikace Outlook, můžete skrýt osobní informace v událostech, schůzkách, úkolech a kontaktech. Otevřete jednotlivé osobní položky a ve skupině Možnosti klepněte na tlačítko Soukromé.

Jestliže chcete, aby delegát viděl vaše osobní položky, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Delegáti.

  Karta Delegáti chybí

  Karta Delegáti se nemusí zobrazit z jednoho nebo více následujících důvodů:

  • Mezi aplikací Outlook a serverem Exchange neexistuje aktivní připojení. Na stavovém panelu aplikace Outlook by se měl zobrazit stav Připojeno k serveru Microsoft Exchange nebo Online.

  • Vaše pošta není doručována do poštovní schránky na serveru Exchange. Pošta musí být doručována do poštovní schránky a serveru Exchange, nikoli do souboru osobních složek (PST) na pevném disku.

  • Doplněk obsahující funkci Přístup delegáta pravděpodobně není nainstalován nebo zapnut.

   1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Doplňky.

   2. V seznamu Spravovat vyberte položku Rozšíření klienta Exchange a klepněte na tlačítko Přejít.

   3. V dialogovém okně Správce doplňků zaškrtněte políčko Přístup delegáta.

    Jestliže doplněk Přístup delegáta není uveden, je třeba jej nainstalovat.

    1. V dialogovém okně Správce doplňků klepněte na tlačítko Instalovat.

    2. Klepněte na položku dlgsetp.ecf a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

    3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce doplňků.

     Doporučujeme restartovat aplikaci Outlook.

 2. V seznamu klepněte na jméno delegáta, kterému chcete udělit oprávnění k zobrazení vašich soukromých událostí.

 3. Klepněte na tlačítko Oprávnění.

 4. Zaškrtněte políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

  Soukromé položky přístupu delegáta

Důležité : Funkce Soukromé nezaručuje spolehlivou ochranu před zobrazením podrobností o události, kontaktu nebo úkolu jiným uživatelem. Chcete-li zajistit, aby nikdo jiný nemohl číst položky označené jako soukromé, neudělujte nikomu oprávnění Recenzent (může číst položky) u složek Kalendář, Kontakty nebo Úkoly. Uživatel s uděleným oprávněním Recenzent (může číst položky) může přistupovat k těmto složkám nebo použít programové metody nebo jiné e-mailové programy k zobrazení podrobností týkajících se soukromých položek. Funkci Soukromé používejte pouze tehdy, sdílíte-li složky s uživateli, kterým plně důvěřujete.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×