Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Rozložení klávesnice (označované taky jako jazyk klávesnice nebo jazyk zadávání) řídí, jaké znaky se zobrazí na obrazovce po stisknutí kláves na klávesnici. Rozložení umožňuje psát všechny znaky daného jazyka, včetně diakritických znamének jako německá přehláska (ä) nebo španělská tilda (ñ).

Jakmile povolíte rozložení klávesnice daného jazyka, můžete pomocí panelu jazyků snadno přepínat mezi jazyky klávesnice a zadávat tak text v jiném jazyce, například v arabštině, hindštině, ruštině nebo španělštině. Další informace o použití panelu jazyků naleznete v článku Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Tip    Chcete zadat jen několik cizích znaků? Symboly nebo znaky z jiných jazyků můžete vkládat tak, že zadáte příslušné kódy znakové sady ASCII (viz Kódy znaků ASCII), nebo pomocí mapy znaků, což je vlastně virtuální klávesnice.

Povolení rozložení klávesnice

Změnou jazyka klávesnice aktivujete psaní znaků, které se v daném jazyce používají.

Důležité   Pokud chcete kontrolovat pravopis, gramatiku nebo chyby v dělení slov, musí být povolené nástroje kontroly pro jazyk, kterým píšete, a možná bude nutná jazyková sada nebo sada Language Interface Pack. Další informace najdete v článku Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?.

Ve Windows 8

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + X zobrazte seznam příkazů a možností. (Tímto způsobem se v podstatě rychle dostanete k ovládacím panelům.)

Seznam možností a příkazů zobrazený po stisknutí klávesy s logem Windows + X

 1. Klikněte na Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a země či oblast klikněte na Změnit metody zadávání znaků.

 3. U jazyka, pro který chcete přidat jazyk zadávání, klikněte na Možnosti.

Přidání metody zadávání znaků v ovládacích panelech ve Windows 8

 1. V části Metoda zadávání znaků klikněte na Přidat metodu zadávání znaků. Kliknutím na Náhled se můžete podívat na vzhled vstupního zařízení.

Přidání metody zadávání znaků ve Windows 8

 1. Klikněte na požadovanou metodu zadávání znaků a pak klikněte na Přidat.

Přidání metody zadávání znaků ve Windows 8

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na Změnit klávesnice Tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte ve skupinovém rámečku Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. V části Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.
  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Ve Windows Vista (pro Office 2010 a 2007)

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na ikonu Místní a jazykové nastavení a potom klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na Změnit klávesnice. Tlačítko Změnit klávesnice

 4. V dialogovém okně Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte ve skupinovém rámečku Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. V části Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled
  .Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom postupujte podle pokynů v části Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Ve Windows XP (pro Office 2010 a 2007)

Důležité   Chcete-li povolit klávesnice pro jazyky jako čínština, japonština a korejština, je nejprve nutné nainstalovat soubory východoasijských jazyků. U jazyků, které se čtou zprava doleva nebo ke svému zobrazení vyžadují kontextové tvarování, je nutné nainstalovat písma se složitým zápisem, která tyto jazyky podporují. Informace o tom, jak nainstalovat soubory východoasijských jazyků a písma se složitým zápisem, naleznete v článku Povolení systémové podpory východoasijských jazyků, jazyků jihovýchodní Asie, indických jazyků a jazyků se zápisem zprava doleva.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom klikněte na odkaz Místní a jazykové nastavení.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  v části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu nástrojů.

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 7.

  Poznámka   Výchozí jazyk, který vyberete, bude použitý pro všechny aplikace v počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Začátek stránky

Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků

Jestliže jste povolili rozložení klávesnice pro všechny potřebné jazyky a jste připraveni zadat text v jiném jazyce, můžete před zahájením zadávání změnit klávesnici pomocí panelu jazyků. Další informace o použití panelu jazyků najdete v článku Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků. Najdete zde rovněž pokyny, jak postupovat, pokud není panel jazyků, který potřebujete povolit, zobrazen na ploše ani na hlavním panelu.

 1. Otevřete dokument a umístěte kurzor do místa v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce.

 2. Klikněte na ikonu jazyka Indikátor anglické klávesnice na panelu jazyků a pak klikněte na jazyk, který chcete používat.

  Klávesová zkratka  Rozložení klávesnice se dá přepínat stisknutím kláves ALT+SHIFT.

  Poznámka   Ikona Indikátor anglické klávesnice představuje příklad a zobrazuje se v případě, že je jazykem aktivního rozložení klávesnice angličtina. Skutečná ikona zobrazená ve vašem počítači závisí na jazyce aktivního rozložení klávesnice.

  Jestliže jste pro jeden jazyk nastavili více rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na indikátor rozložení klávesnice
  Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

 3. Chcete-li přepínat mezi různými jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Zobrazení klávesnice ve vybraném jazyce

Pokud používáte hardwarovou klávesnici v jednom jazyce, například v angličtině, ale změnili jste rozložení klávesnice na jiný jazyk, například na ruštinu, můžete si otevřít zobrazení klávesnice na obrazovce, abyste viděli, které klávesy na klávesnici budou zadávat které znaky na obrazovce.

Klávesnice na obrazovce se znaky ruské cyrilice

Otevření klávesnice na obrazovce

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text „Klávesnice na obrazovce“.

 3. Klikněte na položku Zapnout nebo vypnout klávesnici na obrazovce.

 4. V Centru usnadnění přístupu klikněte na položku Spustit funkci Klávesnice na obrazovce.

 5. V případě potřeby pomocí panelu jazyků změňte jazyk klávesnice, aby se klávesnice zobrazovala v daném jazyce.

Začátek stránky

Povolení systémové podpory východoasijských jazyků, jazyků jihovýchodní Asie, indických jazyků a jazyků se zápisem zprava doleva

Ve Windows 8

Systém Windows 8 obsahuje všechny soubory, které jsou nutné pro podporu východoasijských jazyků, jazyků jihovýchodní Asie, indických jazyků a jazyků se zápisem zprava doleva. Stačí povolit klávesnici nebo editor IME požadovaného jazyka podle postupu popsaného v části Povolení rozložení klávesnice.

Ve Windows 7

Systém Windows 7 obsahuje všechny soubory, které jsou nutné pro podporu východoasijských jazyků, jazyků jihovýchodní Asie, indických jazyků a jazyků se zápisem zprava doleva. Stačí povolit klávesnici nebo editor IME požadovaného jazyka podle postupu popsaného v části Povolení rozložení klávesnice.

Ve Windows Vista (pro Office 2010 a 2007)

Systém Windows Vista obsahuje všechny soubory, které jsou nutné pro podporu východoasijských jazyků, jazyků jihovýchodní Asie, indických jazyků a jazyků se zápisem zprava doleva. Stačí povolit klávesnici nebo editor IME požadovaného jazyka podle postupu popsaného v části Povolení rozložení klávesnice.

Ve Windows XP (pro Office 2010 a 2007)

Pokud chcete v systému Windows XP pracovat s východoasijskými jazyky, jazyky jihovýchodní Asie, indickými jazyky nebo jazyky se zápisem zprava doleva, bude možná nutné nastavit další parametry (v závislosti na vašem operačním systému). Další informace najdete v článku Funkce jazyků se zápisem zprava doleva.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Project Standard 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, OneNote 2010, Word 2010, Project Standard 2007, Visio Standard 2010, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Access 2007, Publisher 2007, Project 2010, Access 2010, Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk