Povolení používání jiných jazyků v aplikacích Office

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

V aplikacích Microsoft Office můžete zvolit různé jazyky pro úpravy, zobrazení, popisy ovládacích prvků a nápovědu. Dostupné jazyky závisí na jazykové verzi Microsoft Office a případných dalších jazykových sadách, sadě Language Interface Pack nebo jazycích pro popis ovládacích prvků nainstalovaných na počítači. Pokud není požadovaný jazyk pro nástroje kontroly pravopisu, zobrazení nebo nápovědu dostupný, budete si asi muset opatřit a nainstalovat jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack. Další informace najdete v článku Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?.

V tomto článku

Nastavení výchozího jazyka pro úpravy

Nastavení výchozího jazyka pro zobrazení a nápovědu

Volba jazyka pro popis ovládacích prvků v Office

Nastavení výchozího jazyka pro úpravy

Volba jazyka pro úpravy zahrnuje rozložení klávesnice a nástroje kontroly pravopisu pro daný jazyk. Nástroje kontroly pravopisu obsahují funkce specifické pro daný jazyk, jako jsou slovníky pro kontrolu pravopisu a gramatiky nebo tlačítka pro směr odstavců.

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office, třeba Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office vyberte v části Zvolit jazyky pro úpravy jazyk pro úpravy, který chcete použít, klikněte na název jazyka, který chcete použít jako výchozí, a potom klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 4. Po změně výchozího jazyka pro úpravy je třeba ukončit všechny aplikace Office a pak je znovu spustit, aby se změna projevila.

  Poznámky : 

  • Po změně výchozího jazyka je třeba ukončit všechny aplikace Office a pak je znovu spustit, aby se změna projevila.

  • Pokud není počítač správně nakonfigurován pro jazyk úprav, který jste přidali, může se ve sloupcích Rozložení kláves nebo Kontrola (pravopisu, gramatiky...) zobrazit hodnota Nepovoleno nebo Nenainstalováno. Jestliže se některé z těchto upozornění zobrazí, přečtěte si článek Co znamená hodnota Nepovoleno nebo Nenainstalováno?

  • Chcete-li povolit možnosti specifické pro určitý jazyk, například tlačítka Převod mezi hangulem a handžou a Orámovat znaky, je třeba povolit jazyk pro úpravy, který tyto možnosti zahrnuje.

Zobrazuje se u nástrojů kontroly pravopisu hodnota Nenainstalováno?

Pokud daná jazyková verze Office nezahrnuje nástroje kontroly pravopisu pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně třeba opatřit si jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

 • Chcete-li přejít do online režimu a získat jazykovou sadu, klikněte na položku Nenainstalováno.

Další informace o zprávě Nenainstalováno týkající se nástrojů kontroly pravopisu najdete v článku Co znamená hodnota Nepovoleno nebo Nenainstalováno?

Začátek stránky

Nastavení výchozího jazyka pro zobrazení a nápovědu

Jazyky pro zobrazení a nápovědu jsou jazyky používané v Office pro prvky zobrazení, jako jsou položky nabídek, příkazy a karty, a také jazyky pro zobrazení souboru nápovědy.

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office, třeba Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogu Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků zobrazení a nápovědy jazyk, který chcete používat.

Nastavení pořadí jazyků pro zobrazení a nápovědu

Pořadí jazyků v seznamech pro zobrazení a nápovědu odpovídá pořadí použití jazyků v Microsoft Office. Jestliže je například vaše pořadí jazyků pro zobrazení španělština <výchozí>, němčina a japonština a jazykové nástroje pro španělštinu jsou z počítače odebrány, stane se výchozím jazykem pro zobrazení němčina.

Jazyky pro zobrazení a nápovědu se mohou shodovat s jazykem operačního systému nebo můžete mít pro operační systém, zobrazení a nápovědu nastaveny rozdílné jazyky.

Které jazyky pro zobrazení jsou používány v jednotlivých aplikacích Office?

Pokud používáte více jazyků a přizpůsobili jste si Office tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce, můžete prozkoumat všechny aplikace Office a zjistit, který jazyk je v každé z nich výchozím jazykem pro zobrazení.

 • V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office klikněte v části Zvolit jazyky zobrazení a nápovědy na položku Zobrazit jazyky zobrazení nainstalované pro jednotlivé aplikace systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Volba jazyka pro popis ovládacích prvků v Office

Popisy ovládacích prvků jsou malá místní okna obsahující stručnou kontextovou nápovědu, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na prvek zobrazení, například na tlačítko, kartu, ovládací prvek dialogového okna nebo nabídku. Jazyk pro popis ovládacích prvků nastavený v jedné aplikaci Office je nastaven ve všech nainstalovaných aplikacích Office.

Poznámka : Tato funkce je dostupná jenom pro tyto aplikace Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Není dostupná pro aplikace Office 2016.

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office, například aplikaci Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogu Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyka popisů ovládacích prvků jazyk, který chcete používat pro popisy ovládacích prvků.

  Poznámky : 

  • Tato funkce není dostupná v Office 2016.

  • Není-li požadovaný jazyk v seznamu uveden, bude zřejmě třeba přidat další jazykové služby. Klikněte na odkaz Jak lze získat další jazyky popisů ovládacích prvků z webu Office.com? a postupujte podle pokynů pro stažení a instalaci.

  • Po instalaci nového jazyka pro popis ovládacích prvků se tento jazyk stane vaším výchozím jazykem pro popis ovládacích prvků.

Další informace o komentářích viz zobrazení nebo skrytí popisů ovládacích prvků.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.