Povolení nebo zakázání použití zobrazení Kód skupinami přispěvatelů

Zobrazení Kód je zobrazení stránky v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ve kterém se zobrazuje kód stránky v rámci webu. V zobrazení Kód můžete s prvky na stránce pracovat přímo v kódu, na rozdíl od zobrazení Návrh, které pracuje v režimu WYSIWYG.

Pokud jste správce webu, používáte funkci Nastavení přispěvatelů a myslíte si, že uživatelé potřebují přístup k zobrazení Kód v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, měli byste si být vědomi toho, jaké akce mohou uživatelé provádět, jestliže je tato možnost povolena. Tento článek vysvětluje, co je potřeba vědět, než skupinám přispěvatelů povolíte úpravy webu pomocí zobrazení Kód.

Další informace o nastavení přispěvatelů naleznete v článku Úvod do nastavení přispěvatelů.

V tomto článku

Co jsou zobrazení stránky

Jak zobrazení Kód ovlivňuje nastavení skupin přispěvatelů

Povolení nebo zakázání použití zobrazení Kód

Co jsou zobrazení stránky

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 jsou k dispozici tři různá zobrazení stránky: Návrh, Kód a Paralelní. Zobrazení Návrh poskytuje uživatelské rozhraní WYSIWYG a je výchozím zobrazením v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Zobrazení Kód zobrazuje kód stránky a zobrazení Paralelní kombinuje současně zobrazení návrhu a kódu uspořádaná nad sebou. Chcete-li změnit zobrazení, přejděte v nabídce Zobrazení na příkaz Stránka a klepněte na příkaz Návrh, Rozdělit nebo Kód. Je-li stránka otevřena pro úpravy, můžete také klepnout na příslušná tlačítka v levé dolní části okna dokumentu.

Pokud přispěvatelům povolíte použití zobrazení Kód, bude tím také povoleno zobrazení Paralelní. To znamená, že skupina přispěvatelů bude moci získat přístup k zobrazením Kód a Paralelní pouze v případě, že jí povolíte použití zobrazení Kód. V opačném případě bude moci skupina přispěvatelů stránky zobrazit a pracovat s nimi pouze ve zobrazení Návrh.

Začátek stránky

Jak zobrazení Kód ovlivňuje nastavení skupin přispěvatelů

Režim Přispěvatel je v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 režim s omezeným přístupem, ve kterém jsou uživatelům přístupné pouze ty příkazy a funkce, jejichž použití povolil správce webu. Správce webu vytváří skupiny přispěvatelů a nastavuje u nich omezení přístupu k úpravám. Pokud ale skupině přispěvatelů povolíte použití zobrazení Kód, budou moci obejít některá z omezení nastavených v kategoriích Úpravy, Formátování, Obrázky a SharePoint.

Jestliže například správce webů skupině Autoři obsahu nepovolí používat styly, ale povolí jí používat zobrazení Kód, budou uživatelé v této skupině moci na stránce použít formátování přidáním kódu HTML nebo CSS přímo v zobrazení Kód. Omezení úprav nejsou skutečnými omezeními, pokud skupině přispěvatelů nezakážete použití zobrazení Kód. Proto než skupině přispěvatelů povolíte použití zobrazení Kód, zvažte důkladně všechna pro a proti.

Nejdůležitějším aspektem je, že zobrazení Kód uživatelům umožňuje provádět změny přímo v kódu. Vzhledem k tomu mohou nezkušení uživatelé provést na stránce nechtěné změny, či dokonce poškozením kódu způsobit nefunkčnost webu. Chcete-li předejít tomu, aby uživatelé mohli obejít nastavená omezení úprav prací přímo s kódem, nepovolujte skupinám přispěvatelů použití zobrazení Kód.

Ve výchozím nastavení nebude tato možnost povolena pro žádnou skupinu přispěvatelů, kterou sami vytvoříte. Tuto možnost je pro nové skupiny vždy nutné výslovně povolit. Ve výchozím nastavení není povolena ani pro předdefinovanou skupinu přispěvatelů Autoři obsahu, protože i tato skupina má omezený přístup k funkcím aplikace Office SharePoint Designer 2007. Předdefinované skupiny Návrháři webu a Správce webů však mají k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 neomezený přístup, což platí i pro zobrazení Kód.

Začátek stránky

Povolení nebo zakázání použití zobrazení Kód

Správce webu se může rozhodnout, zda povolí nebo zakáže použití zobrazení Kód pro každou jednotlivou skupinu uživatelů. Jako správce webu můžete například váhat nad povolením použití zobrazení Kód velké skupině méně zkušených návrhářů webů ve své organizaci. Použití zobrazení Kód tedy můžete této skupině zakázat a můžete vytvořit jinou, menší skupinu přispěvatelů, která se bude skládat pouze z uživatelů, jimž důvěřujete, že při práci ve zobrazení Kód neprovedou nežádoucí změny webu.

Poznámka :  Možnost povolit nebo zakázat použití zobrazení Kód zároveň také povoluje nebo zakazuje použití nástroje Rychlý editor značek, jehož pomocí lze na stránce rychle napsat a vložit kód. Chcete-li spustit Rychlý editor značek, klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Rychlý editor značek. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+Q.

Povolení použití zobrazení Kód

Použití zobrazení Kód můžete povolit stávajícím nebo novým skupinám přispěvatelů. Ve výchozím nastavení nebude tato možnost povolena pro žádnou skupinu přispěvatelů, kterou sami vytvoříte. Tuto možnost je pro nové skupiny vždy nutné výslovně povolit.

Informace o vytváření skupin přispěvatelů najdete v článku Vytvoření skupiny přispěvatelů.

 1. Otevřete web služby SharePoint v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 2. V nabídce Web klepněte na příkaz Nastavení přispěvatelů.

 3. Klepněte na skupinu přispěvatelů a potom na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů zaškrtněte políčko Povolit použití zobrazení kódu a klepněte na tlačítko OK.

  Možnost povolení zobrazení Kód v dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů

  Poznámka : Tato možnost není k dispozici u skupin přispěvatelů, které již mají k aplikaci Office SharePoint Designer 2007 neomezený přístup. Chcete-li ji u těchto skupin zpřístupnit, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit neomezené použití aplikace SharePoint Designer. Jakmile zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, budou zpřístupněny všechny další možnosti v kategorii Obecné i ve zbývajících kategoriích v dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů.

  Důležité : Povolíte-li určité skupině přispěvatelů použití zobrazení Kód, budou uživatelé v této skupině moci obejít některá omezení úprav nastavená v kategoriích Úpravy, Formátování, Obrázky a SharePoint. Pokud na tyto kategorie klepnete, zobrazí se zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní. Jestliže si myslíte, že jste zobrazení Kód pro tuto skupinu povolili omylem, vraťte se do kategorie Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

  Upozornění o zobrazení Kód v dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů

Zakázání použití zobrazení Kód

Použití zobrazení Kód můžete zakázat pouze skupinám přispěvatelů, které mají jedinečné nastavení přispěvatelů. To znamená, že použití zobrazení Kód nelze zakázat skupinám přispěvatelů, které již mají neomezený přístup k aplikaci Office SharePoint Designer 2007, jako jsou například výchozí skupiny Návrháři webu a Správce webů. Chcete-li použití zobrazení Kód zakázat těmto skupinám, proveďte následující kroky.

 1. Otevřete web služby SharePoint v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 2. V nabídce Web klepněte na příkaz Nastavení přispěvatelů.

 3. Klepněte na skupinu přispěvatelů a potom na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů zrušte zaškrtnutí políčka Povolit neomezené použití aplikace SharePoint Designer.

  Jakmile zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, budou zpřístupněny všechny další možnosti v kategorii Obecné i ve zbývajících kategoriích v dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

  Následně budete moci pro tuto skupinu vytvořit nové jedinečné nastavení přispěvatelů. Další informace naleznete v článku Vytvoření skupiny přispěvatelů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×